Vrba_profil

Jakub Vrba

Profil

Autor je historik. V současné době studuje sociální dějiny v navazujícím magisterském programu na ÚHSD FF UK.

Image

Komentář

Český film Čechům aneb vědecká praxe na FAMU

Nová publikace FAMU z dílny členů katedry kamery je jedním z hlavních výstupů padesátimilionového grantu. Kniha však trpí zásadními akademickými nedostatky a legitimizuje nacionalistickou a šovinistickou rétoriku.

Komentář

Česká krev Karla IV.

Podle Spolku studentů historie FF UK je Daniel Landa etnickým nacionalistou. Pokud by měl právě on vzdávat poctu postavě Karla IV., mohlo by to vést k nežádoucí interpretaci historie.

Zobrazeno 2 / 2