Mich

Jan Michalík

Profil

Autor je právník a speciální pedagog. Působí na ústavu speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci a v organizacích osob se zdravotním postižením. Zaměřuje se mj. na postavení osob se zdravotním postižením ve společenském a právním systému ČR.

Komentář

Dost už bylo odborníků!

Jan Michalík reaguje na text Stanislava Štecha „Inkluze, nebo inkluzivismus?“. Vyjadřuje se k řadě podezření a obvinění, která ve vztahu k jeho osobě zazněla.

Komentář

Není odborník jako odborník

Jan Michalík se vrací k textu Stanislava Štecha „Jde nám skutečně o rovné šance dětí ve vzdělávání?“. Polemizuje s názorem, že by se diskuse o části školského zákona měli účastnit pouze odborníci, psychologové.

Zobrazeno 2 / 2