Tanzanie

Image

Zpráva

Tanzanští zemědělci se musí přizpůsobit měnícímu se klimatu

Také africkou Tanzanii postihují klimatické změny. Záplavy či dlouhá sucha způsobují problémy v zemědělství, na němž je místní ekonomika založena. Vláda proto zahájila Národní akční adaptační plán na podporu malých zemědělců.

Image

Zpráva

Energetickou krizi v Tanzanii pomáhají řešit nové pece

Výměna tradičních tanzanijských ohnišť za hliněné pece má nečekané důsledky: pomáhá překonat energetickou krizi, ubývá žen i dětí udušených kouřem i těch, které nechodí do školy.

Zobrazeno 2 / 2