Normalizace

Image

Vzpomínka

Kateřina Sidonová: 1982

Rokem 1982 pokračuje vzpomínkové vyprávění Kateřiny Sidonové. Tentokrát o počátcích mladistvé nezávislosti, ztrátě panenství, prvních cigaretách a literárních pokusech.

Image

Vzpomínka

Kateřina Sidonová: 1981

Rokem 1981 pokračuje vzpomínkový seriál Kateřiny Sidonové. Tentokrát o prvních láskách, zakázané literatuře, donášení, krásných mužích ze Salvadoru, lásce k Americe a situaci v tehdejším Polsku.

Image

Vzpomínka

Kateřina Sidonová: 1980

Rokem 1980 začíná vzpomínkový seriál Kateřiny Sidonové. Autorka střípky událostí přibližuje, jak vnímala dobu, která je dnes opředená řadou mýtů. Její vzpomínky budou vycházet každou neděli po dobu deseti týdnů.

Image

Vzpomínka

Eva Hájková: O komunismu trochu jinak

Autorka vzpomíná na svého otce, který byl prostým dělníkem a přesvědčeným komunistou. Na pozadí rodinné a osobní historie se zamýšlí nad novodobými dějinami a nad antikomunismem, který poznamenal její život.

Sicha

Komentář

Jan Šícha: Vyprávění o reálsocialismu

Brožura „Mýty o socialistických časech“ neprovedla nic jiného, než že věrně reprodukuje způsob vyprávění o reálsocialismu lepší části naší společnosti z doby před dvaceti až čtyřiceti lety.

Portret_dr5

Komentář

Dagmar Daňková: I mlčení je lež

U příležitosti své účasti na mezinárodní konferenci o výuce soudobých dějin „I mlčení je lež“ uvažuje autorka nad tím, jakým způsobem svým žákům zprostředkovat složitost a plastičnost dějinných událostí.

Portret_dr5

Komentář

Dagmar Daňková: Mýty o socialistických časech

Organizace Člověk v tísni vydala brožuru „Mýty o socialistických časech“. Část oněch mýtů žádnými mýty není a autorům se rovněž povedlo proti několika starým klišé vykonstruovat klišé nová. Cílem zjevně není rozproudit o tématu diskusi, nýbrž jen hlásat svou pravdu.

Image

Analýza

Martin Malenovský: Žena za pultem a ti druzí

Ohlédnutí za dvacetiletím normalizačního bezčasí představuje sborník prací s nezvyklým názvem Tesilová kavalérie. Jedná se o monotematický soubor třinácti studií, předmětem jejichž zájmu se staly popkulturní obrazy 70. a 80. let minulého století.

Zobrazeno 8 / 58