Už je to tady?

Je-li letošní rok rokem revoluce, je třeba si uvědomit, že sama aktivita mas nic neřeší. Dává možnému politickému řešení sílu, ale hněv lidu musí artikulovat reálná dobře organizovaná politická síla schopná racionálně analyzovat situaci a svůj program s odvahou prosazovat a hájit.

Na konci osmdesátých let bylo častým tématem debat, kdy to, jak se tehdy říkalo, praskne. Když se pak studenti dali 17. listopadu 1989 na pochod a když se v rychlém sledu k protestům přidávali herci, evangelická církev, která zrovna zasedala na synodu, a potom už hodně emancipovaná socialistická strana, i když formálně stále brzděná systémem Národní fronty, který stanovoval vedoucí roli komunistů, a když se ve středu 22. listopadu přidali pracovníci pražské ČKD, kteří ještě netušili, že svému podniku tím podepisují rozsudek smrti, bylo slyšet v ulicích: Už je to tady!

Tehdejší děti dnes řídí velké firmy, ba i stát (dnešnímu ministru dopravy bylo tehdy 16, ministrovi spravedlnosti 14), a tehdejší demonstranti pomalu balí a přesouvají se do domovů seniorů, léčeben dlouhodobě nemocných a do gerontopsychiatrických léčeben. Plamenné projevy o odkazu velkého Listopadu nudí dnešní děti stejně, jako nás nudilo nebo štvalo odkazování na Velkou říjnovou, která ovšem byla shodou okolností také v listopadu. Na začátku posledního desetiletí minulého tisíciletí jsme se na sebe usmívali, zlobila nás sice kuponová privatizace nebo pomlčková válka následovaná rozpadem státu, ale ještě jsme doufali.

Vstoupili jsme do svobodného světa zrovna v době, kdy přestával být svobodný, kdy se totiž všechny svobody činily stále více závislé na jediné, která není nikde kodifikována, na svobodě vlastnit, vlastnit a ovládat stále víc. Nastoupili jsme do rozjetého vlaku a museli jsme se rychle přizpůsobit. Suverenita občanstva je zpochybněna. O hospodářské politice státu rozhodují nadnárodní finanční instituce a je zcela lhostejné, koho si zvolíme. Strany sociální, liberální i konzervativní a různé jejich hybridy kuriózních názvů budou trestány, pokud program, se kterým je voliči pošlou do parlamentu, nebude respektovat doporučení velkých ekonomických bossů. O obranné a zahraniční politice rozhoduje zapojení do transatlantických a evropských struktur, voliči jen vzdáleně a nepřímo. Sotva najdeme významný podnik, který by měl domácí vlastníky. Kapitál koneckonců nemá státní příslušnost a vlastnická struktura je nepřehledná. Někdy ani manažeři nevědí, kdo je zaměstnává.

Krize systému nastupovala postupně. V posledních letech se opět tématem rozhovorů stává odolnost stávajícího systému. Ekonomické potíže se v bohatých zemích dotýkají jen některých vrstev a společenských skupin, příkladem mohou být senioři, mladé rodiny a studenti. Na obranu jejich (a samozřejmě nejen jejich) ústavně garantovaných sociálních práv se začínají ozývat lidskoprávní iniciativy, které se uvedly za komunistického režimu tím, že na něj s represí v zádech naléhaly, aby dodržoval aspoň vlastní právní normy. Zatímco dlouhá léta se řešily jen jednotlivé excesy úředníků, dnes takový Český helsinský výbor dospívá k vyjádření vážného znepokojení. Prezident Václav Klaus se již dříve nechal občas slyšet, že „humanrightisté“ ohrožují demokracii a jeho dnešní premiér okázale ignoruje vládní agendu lidských práv a dlouhé měsíce nechává neobsazen post zmocněnce pro tuto oblast. Za poradce si vybral člověka, který když ještě upřímně říkal, co si myslí, připouštěl redukci lidských práv a nastolení pravicového autoritativního režimu.

Zdá se, že široká česká veřejnost stále ještě adoruje ty, kdo ji ekonomicky okrádají a politicky omezují. Demonstrace odborářů, studentů a alternativních hnutí jako ProAlt zůstávají zábavným tématem pro média na den či dva. Komunistický režim takové projevy zakazoval a trestal. Současný systém nechá lidi zakřičet si a vše jede postaru. To je mnohem efektivnější. Veřejnost často komentuje: Co se jim zase nelíbí? Lidská práva jsou respektovaná, dokud je jejich projev bezzubý. Veselým happeningům před Strakovou akademií vládní úředníci zamávají z oken.

Tak neškodné už nebyly dlouho trvající jarní protesty v Řecku za účasti mnoha set tisíců demonstrantů. Až k násilným střetům dospěly protesty britských studentů proti ekonomické likvidaci slavného britského školství vládními opatřeními konzervativní a liberální vlády. Veřejnost Spojeného království pohrdá liberály pro jejich zbabělou proradnost, protože ve vládě podporují tato opatření, která v kampani kritizovali. Všechny tyto protesty a podobné demonstrace v Irsku můžeme přes jejich v Česku neznámou radikálnost nazvat bojem bohatých.

Nečekanou podobu dostala vlna sociálních bouří v České republice. Vzbouřili se lékaři. Plat nemocničního lékaře s patnácti lety praxe a příslušnou atestací činí podle nepotvrzených zdrojů Kč 25 450 – měsíčně a jsou v tom zahrnuty i hojné přesčasy. Není to mnoho ve srovnání s jinými profesemi u nás (sekretářka v bance bude mít asi víc) a s kolegy v některých štědřejších zemích Evropské unie, ale nutno uznat, že jejich iniciativa je sociálním protestem bohatých. Možná bychom se pousmáli, kdyby nám řekli, koho vloni v květnu volili do Sněmovny. Možná podpořili vládu rozpočtové kázně a teď sklízejí, co zaseli. Hlasovat pro šetření na všech kromě své vlastní profese, to by bylo skutečně podivné. Umím si představit pouze dvě seriózní varianty: a) nejít „řeckou cestou“ a šetřit i na sobě nebo b) dopřát spravedlivé ocenění i ostatním, např. zdravotním sestrám, abychom nešli daleko.

Bouře opravdu chudých propukly na pomezí, ze kterého je ještě dobře vidět do bohaté Evropy a na které z druhé strany, z jihu a z východu doléhá nepředstavitelná bída zemí takřečeného třetího světa. Povstali Tunisané a svrhli diktátora. Ještě asi netuší, že pokud v tom budou sami, nastoupí brzy vláda s líbivějšími hesly a sociální situace zůstane beze změny. Tunisané jsou totiž ti poslední, kdo rozhodují o své zemi. Ale vypadá to, že se vlna zásadní nespokojenosti přelila do Egypta. Tam není výsledek ještě znám. Česká mainstreamová média zatím o těchto bouřích referují na stejné úrovni jako o bouřlivějším střetu fotbalových chuligánů. Na zasvěcenou analýzu místní sociální situace a tamních politických proudů budeme asi zatím čekat.

Mně blízký člověk před pár dny řekl: Máme rok revoluce. Co v blahobytné Evropě vypadalo jako hra na revoluci, je v nuzné severní Africe, a uvidíme, kde ještě jinde, vážným konfliktem, ve kterém jde o život a především o moc. Sama aktivita mas nic neřeší. Dává možnému politickému řešení sílu. Už klasici občanské i sociální demokracie věděli, že hněv lidu musí artikulovat reálná dobře organizovaná politická síla schopná racionálně analyzovat situaci a představit program a s odvahou program prosazovat a hájit. Může se totiž stát, že špatné informovanosti veřejnosti zneužijí demagogové a masové rozhořčení kanalizují tak, že dopadne na rasové, etnické, náboženské nebo kulturní menšiny. V kritických okamžicích dějin je nesmírně důležitá křehká rovnováha masové občanské akce a vůdčích osobností. Jedno i druhé je nutné, jedno bez druhého neobstojí. Proto je nutné, aby možná změna proběhla demokraticky.

Kdo takovou silou může být v České republice, to by bylo na samostatnou úvahu. Konzervativní nacionalisté s třešničkami na místě, kde předtím byl srp a kladivo a podporující v důležitých okamžicích nejpravicovější politiky? Sociální demokraté, kde ještě týdny nebude jasné, zvítězí-li kmotrovský pragmatismus, nebo nová ochota vzít vážně sociálně demokratický program? Lidovci, kteří kdysi mluvili o sociálním státě a dnes se přihlašují k politickému řeznictví? Zelení, kteří provedli v hlubokém předklonu před Topolánkem a jeho chlapci politickou sebevraždu a teď marně dávají najevo, že to tak nemysleli? Nechme to otevřené a mějme uprostřed české revoluce doktorů a severoafrické revolty hladových a zneuctěných mas otevřené hlavy a srdce a zkoumejme, co by rok revoluce mohl přinést. Pokud budeme jednat a dokonce přitom i myslet, nemusí to dopadnout špatně. Možná už je to zase tady.

A co si myslíte vy? Diskuse (21 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Martin Mistrík - Biolog, Olomouc

Blízký východ má úplně jiný problém Pondělí, 31.Ledna 2011, 23:31:40

Obávám se, že příčinu nepokojů na blízkém východě nevyřeší osvícená a organizovaná analogie kominterny, jak se naivně domnívá pan Štampach. Var nespokojených mas v Egyptě má totiž spíše biologickou než ideologickou podstatu, tedy přesněji demografickou. Více než 80 miliónů lidí se tam tísní na nějakých 40 tisících čtverečních kilometrech (v Tunisku to bude dost podobné). Důstojný život takové mase lidí na tak malém a chudém území nezajistí ani sebelépe vedený, sociálně spravedlivý stát plný altruistů. Jen díky vojenské dominanci USA a Izraele v oblasti (zajištěné mimo jiné vlastnictvím atomových zbraní) zoufalí politici již dávno neposlali bezprizorní mladíky do války. Sebe-očistný Malthusův mechanismus tak v dnešním světě již několik dekád nefunguje, vše navíc umocňuje život na všudypřítomný ropný dluh. Pomalu se tak schyluje k průseru jehož první příznaky právě vidíme.

Bohužel Evropa exponenciálně se zhoršující problematiku přelidnění některých světových regionů není schopná či nechce tématicky vůbec uchopit. Příkladem tohoto pštrosího chování je i pan Štampach s tímto textem. I přes svou inteligenci a rozhled raději umanutě vidí problém blízkého východu v jakémsi univerzálním imaginárním zlu, které zove tu globálním kapitálem, tu neoliberalismem tu třeba fanatismem a dokonce předkládá návrh jakéhosi řešení. Do značné míry jej chápu, problém přelidnění totiž nemá žádné humanistické řešení. Sám v tomto ohledu plivu písek.

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Úterý, 1.Února 2011, 01:52:18

Martine Mistríku, bude vítán, až sem začnete chodit diskutovat. Pokud tady budete hojit své narušené sebevědomí bláboly o Štampachovi a kominterně, tak se připravte na to, že s vámi nebudu diskutovat, ale budu přiměřeně, byť jen verbálně, bránit.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Úterý, 1.Února 2011, 08:16:26

Když se, pane Mistríku, ty expertně dezinfikované formulace typu "sebe-očistný Malthusův mechanismus" nebo - už méně dezinfekovaně - "problém přelidnění totiž nemá žádné humanistické řešení" přeloží do jazyka nějakého historicky známého politického režimu (jak jste se to pokusil udělat s panem Štampachem), tak si máme představit co konkrétně?

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

Nepřijde Úterý, 1.Února 2011, 11:25:3

Vám pane Škabrahu zbytečné rýpat se v historicky známých režimech v situaci kdy:
a) je známo, že žijeme na jedné planetě a zřejmě se brzy nebudeme stěhovat
b) technologická singularita hlasitě buší na dveře
?

Martin Mistrík - Biolog, Olomouc

Úterý, 1.Února 2011, 12:40:9

Pane Šakabraho, míra současného přelidnění a dependence mas lidí na vyčerpatelných zdrojích nemá historickou paralelu, i když samozřejmě chápu kam svou řečnickou otázkou míříte. Opravdu nevím jak tento problém řešit, ale tvrzení, že blízký východ čelí v podstatě stejným problémům jako my tady je ve světle tohoto faktu nesmysl.

Jinak, pan Štampach se zachoval přesně v duchu mé výtky a k problematice se samozřejmě nevyjádřil. Ta analogie s kominternou mi po slovech, cituji: „...hněv lidu musí artikulovat reálná dobře organizovaná politická síla schopná racionálně analyzovat situaci a představit program a s odvahou program prosazovat a hájit “ úplně jako blábol nepřijde, ale není to podstata problému na který jsem ve svém textu poukazoval a navíc jsem to nemyslel nijak zle (proto jsem i mluvil o osvícené analogii kominterny).

Luděk Ševčík - OSVČ

Úterý, 1.Února 2011, 16:07:8

Revoluce by ani být nemusela, stačila by změna v myšlení lidí. Jenže kdo by to zařídil? Sociálně demokratická levice u nás i v Evropě /v USA se u demokratů ani moc o levici
hovořit nedá/ ještě ani neví,kde vlastně stojí. 10 otázek pro kandidáta na předsedu ČSSD je toho důkazem. Muset zjišťovat, jestli kandidát na předsedu největší levicové strany má levicové smýšlení, co k tomu dodat? Blair, Zeman a další převedli evropská sociální demokraty na slepou kolej a to se pravici velmi hodí. Ovládla mediální scénu a díky tomu je
schopna přesvědčit i vzdělané lidi, že mají pracovat na své sebedestrukci. Trochu s úžasem čtu vyjádření pana Mistríka a doufám, že si jeho slova vybavuji ve špatném kontextu,
protože mi to zavání sociálním autismem /také se používá termín sociální debilita/,neboť řešení přelidnění nějakým očistnými procesy, to je na mě moc hnědé. Pane Mistrík,
není pravda, že když žije 80 milionů lidí na malém prostoru, není tam možný důstojný život. Jsou země, které mají vyšší hustotu obyvatel a život je tam daleko přijatelnější. Je to jen
o systému. Pštrosí chování není přehlížení přelidnění, pštrosí chování je přehlížení chybného systému. V současném světě je dostatek kapacit na to, aby nikdo nemusel umírat hladem, žízní, nebo pro nedostatek lékařské péče. To, že se to děje a my víme proč, je důkazem, že tento systém je špatný. V padesátých a šedesátých letech nám u nás i na Západě
říkali, že díky věděckotechnické revoluci stroje za nás převezmou práci a my se budeme věnovat vědě a umění. Nějak se to nepovedlo, co říkáte? Životy miliard lidí jsou zredukovány na boj o přežití. To se možná líbí biologům, ale my bychom měli žít jako lidé a ne jako pokusná zvířata.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

Snad to není moc off topic Úterý, 1.Února 2011, 19:23:40

http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_lifeboat_ethics_case_against_helping_poor.html

Luděk Ševčík - OSVČ

Úterý, 1.Února 2011, 20:01:18

Off to moc není, je to taky takový "vědecký" pohled na problém "přelidnění". Hlavně je to pohled člověka z člunu, kdyby byl tím topícím se, asi by byl diametrálně odlišný. Vysoká natalita přece není problémem bohatých zemí a jistě víte, proč tomu tak je. A ono zdánlivě těžké rozhodování bohatých v tom, komu mají pomoci, vždyť těch potřebných je tolik, je pouhým pokrytectvím, je to jedna ruka, která trochu sype, aby se neřeklo a druhá bere moc víc, než se dává. Dluhy rozvojových zemí jsou ostudou všech západních demokratických států - původní dluh je dávno splacen a to díky vysoké úrokové sazbě několikrát a přesto narůstá. Tam nikdo nikoho neučil chytat ryby, přece si neboudou budovat konkurenci.

David Unger - psycholog, Kroměříž

Úterý, 1.Února 2011, 20:06:16

Pane Štampachu, lékaři patří k těm bohatým? S počínajícím platem absolventa 14 tis. čistého? Neopomněl bych, že je to inteligence a v našich zemích změny začíná obvykle inteligence - viz sjezd spisovatelů v roce 1967. Co když to teď zrovna začínají lékaři? Jinak článek se mi líbí, to ovzduší je už nějak cítit.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

Pane Ševčíku: Vtip je v tom Středa, 2.Února 2011, 06:28:21

Že já se sice narodil v záchraném člunu (jako všichni Evropané), ale časem jsem dospěl k názoru, že plave v takové menší vesmínré lodi, která končí zhruba u oběžné dráhy Měsíce. Klidně ať jsem obviněn z totalitarismu.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons#Strategic_factors).
Jestli je to dostatečná změna v myšlení nevím, ale byla dost dostatečná na některé změny v mém životě. Takže na otázku, zda tyhle změny řešit revolučně nebo to ponechat na evoluci. bych volil spíš tu druhou možnost, taky proto, že to v mém případě fungovalo.
No a opět trochu OT, ale přece jen mírný argument, že itechnologická revoluce urychluje tu lidskou evoluci:
http://www.g4tv.com/videos/44277/DICE-2010-Design-Outside-the-Box-Presentation/

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Středa, 2.Února 2011, 08:32:26

Pane Ungere, lidé žijící v této části světa, kteří mají doma pračku, ledničku a televizor, teče jim teplá ba studená voda, byt mají vytápěný, mají více různých oblečení a obutí, patří k 9% nmejbohatších lidí na této planetě. A pouze v této skupině jsou bezvýznamné rozdíly u těch, kteří mají navíc myčku, počítač a auto. Ti, kteří mají po 15 letech praxe a příslušné atestaci podle zdrojů Lékařského odborového svazu přes 25 000 Kč platu se sanozřejmě liší od těch, kteří mají 35 000 nebo 50 000 Kč nměsíčně (to je pořád řeč o normálbních smrtelnících) a liší se také od pokladních v samoobsluze, které se ani po dvaceti letech praxe nedostanou nad nějakých 12 000 Kč nebo od seniorů odkázaných jen penzi, kteří musí někdy vystačit s 8 000 Kč měsíčně.

Ale pořád je tu rozdíl oproti masám lidí, kterých je o dost víc, než Evropanů a Američanů, a kteří musí v přepočtu vystačit 600 Kč měsíčně, nemají v dosahu pitnou vodu, jedí, když se urodí atd.

Neberu Vám Váš názor na spor, nejsem soudcem v této politické při, ale osobně to vidím tak, že jsou, jak už jsem napsal dvě legitimní možnosti: a) chtít přidáno a připustit to politicky a ekonomicky i pro jiné skupiny nebo b) vyznávat politicky šetření a šetřit i na sobě.

Takto razantní mzdové požadavky bez mezioborové solidarity lidí práce jsou zcela v logice tohoto systému, nemohou přinést žádnou změnu k dobrému, mohou jen prohloubit rozdíly a zkomplikovat bilanci státu.

David Unger - psycholog, Kroměříž

Středa, 2.Února 2011, 12:48:17

Pane Štampachu, nevím, proč by měly šetřit na sobě skupiny, které jsou vzhledem ke své práci dlouhodobě poddimenzovány a vyrovnávají placenými a neplacenými přesčasy dluh systému a korupci. Navíc představitelé lékařů požadují a souhlasí s růstem platů všech zdravotníků, i dalších ve státním sektoru. Ve zdravotnictví je dost peněz na přidání všem, ale pokud vláda navrhne přidání 2/3 objemu než lékaři legitimně požadují a řekne, že z toho půjde další čtvrtina sestrám (kdo ví kolik se ještě ztratí v systému na cestě), navíc bez záruk, že to za rok nebude úplně jinak, je to účelová manipulace a snaha postavit proti sobě různé skupiny zaměstnanců. Takže pro odcházející lékaře platí vaše legitimní možnost a). Jen se o ní nepíše na titulcích novin, ale to je jiný problém, se kterým musíme počítat. Naštěstí s akutním pacientem po 1.3. žádná manipulace nic nesvede a je třeba nalít si čistého vína.

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Středa, 2.Února 2011, 13:32:3

Kdo chtěl "vládu rozpočtové kázně". nemá morální právo pro sebe chtít od státu peníze navíc. Kdo chce pro sebe a ostatní, jak tvrdíte, peníze od státu navíc, musí akceptovat jiný ekonomicko-politický model. To snad není názor, to je železná logika. Pak je ovšem ještě iracionální chamtivost, která říká: ať všichni ostatní platí dluhy nadělané korupčními politiky a úředníky, ale já (my) ne. To je medle český politický, kulturní a morální rozvrat.

David Unger - psycholog, Kroměříž

Středa, 2.Února 2011, 14:08:20

Nezastávám se odcházejících lékařů, kteří volili vládní strany, zřejmě jich byla většina. Důsledky této volby teď podle mě pociťují hodně silně, když čtou vyjádření vládních představitelů nebo je slyší opakovat v dopravních prostředcích. Otázka pokud jde o zdravotnictví, ale i jiné rezorty, stojí tak, že buď se necháme dále okrádat a manipulovat, nebo naše peníze zůstanou ve veřejném sektoru a dobře se z nich zaplatí (nejen) lidské zdroje.

Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Volba stran Středa, 2.Února 2011, 22:46:35

Nevím, kterou stranu volil kdo z odcházejících lékařů v loňských volbách. Zato vím, kterou stranu v jejich sporu s vládou škrtů dnes volí ten, kdo lékaře napadá.

Jestliže si raději kopneme do vzbouřených lékařů, než abychom se také přihlásili o svá práva, budeme se muset smířit s tím, že už je to možná v Tunisku, ale k nám to jen tak nedojde.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

No vzhledem k tomu jak to vypadá v Egyptě Čtvrtek, 3.Února 2011, 06:42:7

Jsem nakonec asi rád, že u nás se zatím revoluce spíš teoreticky formuje :-). Takže zatím spíše myslím, než jednám a asi bych potřeboval nějaký hodně silný impuls to změnit. Přece jen už asi nemám v krvi tolik testosteronu jako v 89tém :-)

Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Co na to Karel Havlíček Borovský? Čtvrtek, 3.Února 2011, 08:19:3

Já vůbec jsem velký nepřítel revolucí se zbraní a držím hlavně na revoluce ve hlavách a srdcích.

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/814-schuzka-nebezpecne-individuum--833320

Nemám proti Havlíčkovu názoru námitek, a jakkoliv jsem povahy prchlivé a každou chvíli bych někoho střílel nebo věšel, aspoň hubou, souhlasím s ním natolik, že se ani neobtěžuji psaním uvozovek. Také soudím, že bychom se k revoltě lékařů měli připojit, a navázat na ni, spíše ve hlavách a srdcích než se zbraní. Chci parafrázovat slavný Havlíčkův výrok o vlastenectví citovaný na http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/813-schuzka-kdo-sam-v-sebe-doufa-ten-nejlepsi-podporu-nalezl--833321

Byl by již čas, aby nám ta naše solidarita ráčila konečně z úst vjeti do rukou a do těla.

Zvlášť když v tomto případě jde dokonce jen o cestu z úst do úst, jen o to, abychom nejen mluvili o potřebě solidarity, ale abychom tu solidaritu taky aspoň slovně svým bližním projevovali.

Copak to, že dělníci se mají hůř než lékaři, znamená, že lékaři jsou na tom dobře? Neznamená to spíš, že dělníci se mají ozvat, než že lékaři mají držet hubu? Copak neprokázané podezření na kolektivní vinu lékařů za schvalování útoků na sociální práva všech zbavuje lékaře, kolektivně, jejich sociálních práv?

Soudím, že v současném sporu mezi odcházajícími lékaři a vládou škrtů jsou lékaři v právu. A také mám za to, že výsledek lékařské vzpoury může mít velký vliv na to, jestli se ještě někdo odváží vystoupit na obranu svých práv. Zvítězí-li lékaři, budeme mít šanci porazit škrty pokojně, hlavami, srdci a převážně jen hubou. Obrátíme-li se hromadně proti lékařům, pomůžeme-li vládě škrtů potlačit jejich vzpouru, uhladíme jí cestu, aby nás uvrhla do bídy, proti které už nám opravdu nezbude jiná obrana než krvavá revoluce.

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Čtvrtek, 3.Února 2011, 15:40:50

S tím, co jste napsal, pane Ungere naposledy, beze zbytku souhlasím.

David Unger - psycholog, Kroměříž

Čtvrtek, 3.Února 2011, 16:46:40

Na jednu stranu je trochu příjemné, když slyším jako nelékař, který pracuje v týmu s lékaři, kolegy spílat ministrovi za TOP09, šéfovi pražské ODS, bývalým náměstkům a ministrům za tuto stranu. Přitom jsou překvapeni s podpůrných příspěvků J. Paroubka a D. Ratha, kterým ještě před půl rokem nemohli přijít na jméno. Na druhé straně jsou požadavky lékařů založením spíše konzervativní - za zodpovědnou a kvalifikovanou práci dobře zaplaceno bez ohledu na to, že jde o sociální oblast. S tím možná někdo nebude souhlasit, ale podle mě to dokazuje, že u nás konzervativní pravice (možná ani liberální) neexistuje.

Profil_dr

František Janák - student filozofie a teologie, Praha

Čtvrtek, 3.Února 2011, 23:06:13

Moc pěkný článek, pane Štampachu.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

Asi to znáte, ale Pátek, 4.Února 2011, 06:42:12

http://blisty.cz/art/57114.html

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.