Braňme Sinopsis, součást akademické obce

Zveřejňujeme otevřený dopis do rukou vedení Univerzity Karlovy. Požaduje, aby se instituce postavila za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis a bránily je plnou vahou své autority.

Vážený pane rektore,
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

se znepokojením sledujeme právní kroky, které v současné době podniká společnost Home Credit proti projektu Sinopsis.

V reakci na článek Trampoty českého krále úvěrů v Říši středu (vyšel i na serveru HlídacíPes.org pod názvem Čínská média: český Home Credit zaměstnává 23 000 vymahačů dluhů, přednost mají vojenští veteráni), který vychází z článků v čínském investigativním tisku, hrozí Home Credit autorům textu veřejně žalobou kvůli údajným lžím, manipulacím a útokům na tuto společnost.

V tomto kontextu čteme s jistým překvapením vysvětlení Sinopsis o tom, že spolupráce s univerzitou je pouze neformální.

V prvé řadě se domníváme, že údajně chybné údaje v daném článku je možné řešit jiným způsobem, např. žádostí o opravu. Způsob, jakým společnost užívá právní kroky, vyvolává dojem, že chce spíše zastrašit své kritiky. Když se společnost Home Credit měla stát partnerem Univerzity Karlovy, vzbuzovalo to otázky, zda jedním z cílů není právě umlčování kritických hlasů dotýkajících se působení této společnosti, ať už s ohledem na předmět jejího podnikání, nebo s ohledem na působení na čínském trhu. Současné kroky dávají bohužel obavám zapravdu; a vzhledem k vztahu HC a PPF, která vstoupila na český mediální trh nákupem TV Nova, budí hlubší znepokojení ohledně budoucnosti veřejné diskuse v ČR.

Projekt Sinopsis, na kterém pracují sinologové a sinoložky působící na Katedře sinologie FF UK, představuje jeden z nejlepších příkladů tzv. třetí role univerzity v českém prostředí. Přináší potřebnou analýzu chování Čínské lidové republiky a Komunistické strany Číny a zprostředkovává českému čtenáři nepříliš dostupný diskurz čínských médií. Zejména v době, kdy jsou evidentní globální ambice této velmoci dotýkající se i české či evropské politiky, například v souvislosti se zaváděním nových technologií, představuje kritické a přitom odborně fundované informování o Číně velice významnou veřejnou službu.

Z tohoto důvodu považujeme za velmi důležité, aby se v současné situaci právního nátlaku vůči Sinopsis jak Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, tak celá Univerzita Karlova postavily za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis a bránily je plnou vahou své autority a v případě potřeby také s odbornými a finančními zdroji, kterými univerzita disponuje. Pro Univerzitu Karlovu jako nejstarší a nejslavnější českou univerzitu představuje tato situace příležitost ukázat, že ochraňuje akademické svobody a podporuje kritickou diskuzi.

Vzhledem k nedávné kontroverzi týkající se společnosti Home Credit a především skandálu s neprůhledným prouděním čínských peněz na univerzitu by to měla být pro univerzitu i vítaná příležitost k alespoň částečné nápravě své poškozené reputace.

Vážené akademické senáty obou institucí, vážený pane rektore, vyzýváme vás tímto k tomu, abyste jasně vystoupili na obranu projektu Sinopsis a abyste zdůraznili sounáležitost a podporu ze strany fakulty a univerzity vůči tomuto projektu.

S pozdravem,

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK/Ústav mezinárodních vztah
prof. Pavel Barša, Ústav politologie FF UK
prof. Milena Bartlová, CSc., historička umění, UMPRUM
Pavel Bartoník, projektový manažer
Mgr. Olga Bažantová, Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Pavel Bek, Ph. D., AHMP
Mgr. Michal Bělka, novinář, absolvent IKSŽ FSV UK
Jan Bičovský, Ph.D., Ústav srovnávací jazykovědy, FF UK
Ing. et Ing. Jan Bieber, bývalý zaměstnanec ZO a SBD FF UK
PhDr. Richard Biegel, Ph.D, Ústav pro dějiny umění FF UK
Oto Binhack, PF UK
Hana Blažková, Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK
Mgr. Matouš Bořkovec, absolvent FSV UK
Mgr. MgA. Ivo Bystřičan, filmový dokumentarista
MgA. Olga Věra Cieslarová, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FFUK
doc. Ondřej Císař, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK, Sociologický ústav AV ČR
Bc. Adam Cironis, student, Národní muzeum
Mgr. Iveta Coufalová, KHI FF UP, ÚGS FF UK
Mgr. Ondřej Crhák, Ústav světových dějin, FF UK
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., ÚČNK FF UK
doc. Jakub Čapek, Ústav filozofie a religionistiky, FF UK
Kateřina Čapková, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Helena Čapková, MA, Ph.D., historička umění a japanoložka, Ritsumeikan University, Kyoto
Karel Čada, Ph.D., Institut sociologických studií FSV UK
Martin Čihák, FF UK
Valentina Dani, doktorandka, FF UK
Bc. Ivo Denemark, student pedagogiky FF UK
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, FSV UK
Jana Dlouhá, PhD., Centrum pro otázky životního prostředí UK
Táňa Dluhošová, PhD, Orientální ústav AV ČR
RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D., Geografický ústav PřF MU
Mgr. Lukáš Dvořáček, PřF UK
Bc. Alžběta Dyčková, student, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK
Eduard Eck, student, FF UK
Mgr. Jakub Fiala, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Prokop Fialka, KBV FF UK
Mgr. Petr Frinta, FHS UK
prof. Masako Ueda Fiedler, Department of Slavic Languages, Brown University
Mgr. Karel Gargulák, FSV UK
MUDr. Tereza Gueye, 1.LF UK, Klinika rehabilitačního lékařství
Kateřina Habrmanová, sales administration
prof. Tomáš Halík, Th.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK
Veronika Hanzalová, FF UK
Filip Hausknecht, FF UK
Zora Hesova, MA, PhD, FF UK
MUDr. Marek Hilšer, 1.LF UK
PhDr. Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
Mgr. Barbora Hourová, absolventka FF UK
Mgr. Jan Charvát, Ph.D. et M.A,. IPS FSV UK
Ing. Ludek Chmela, IT OSVC, Pardubice
Mgr. Jan Chromý, Ph.D., ředitel Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Matyáš Jakubů, student FF UK
Mgr. Marek Jandák, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
Mgr. Viktor Janiš, překladatel
Mgr. Jakub Jehlička, FF UK a RWTH Aachen
prof. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Mgr. Roman Kanda, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
BcA. Julie Klimentová, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Hedvika Klímová, studentka FF UK
PhDr. Kateřina Kloubová, Fulbrightova komise
Mgr. Kateřina Kňapová, Ústav politologie FF UK
Ing. Pavel Kolouch, sympatizant na volné noze
Mgr. Michael, Komm, Ph.D., absolvent MFF UK
doc. PhDr. Ota, Konrád, Ph.D., IMS FSV UK
doc. PhDr. Vojtěch, Kolman, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
PhDr. Daniela Kováčová, PhD., Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Johana Kotišová, Ph.D., FF UK a FSS MU
Valter Kotterba, důchodce
Ondřej Krása, Ph.D., Katedra filosofie FF Univerzita Pardubice
Bc. Martin Kroupa, Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Mikuláš Kroupa, Paměť národa
Mgr. Matyáš Křížkovský, Ústav politologie FF UK
prof. Michal Kubát, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
Hana Kubátová, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
Benjamín Kunc, student, KPS FF UK
Mgr. Michal Kunc, absolvent ISS FSV UK
Mgr. Petr Kupka, Ph.D., Katedra antropologie FF ZČU
Jan Kvíz, student PřF a UMPRUM
Bc. Adéla Lachoutová, studentka antropologie, FF ZČU
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D., Český egyptologický ústav FF UK
Mgr. Kateřina Lánská, EDUin, Člověk v tísni
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Mgr. Filip Lexa, Katedra sinologie FF UK
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR a Katedra sociologie FF UK
Mgr. Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
Mgr. Štěpán Lohr, absolvent, Ústav politologie FF UK
Adam Lorenz, MSc., United Nations ESCWA
Marek Martinovský, student, FSV UK
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK
RNDr. Petr Mareš Ph.D., SCIENCE IN, absolvent PřF UK
Bc. Markéta Mikšovská, studentka, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Jiří Michalík, Ph.D., Vojenská akademie Vyškov
Bc. Cyril Mrázek, student FF UK
Bc. Jakub Múčka, Encyklopedie migrace, FF UK
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., ČEgÚ FF UK
Lucia Najslova, PhD, Lecturer in European Politics, UPCES, CERGE-EI/Charles University
Vladimír Naxera, Ph.D., FF ZČU
Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., Německý historický ústav ve Varšavě
Ing. Filip Neuhäuser, student NMgr. KTF UK
Mgr. Arnošt Novák, Ph.D., FHS UK
Mgr. Jan Ort, doktorand na FF UK
Mgr. Jakub Otčenášek, Ph.D., VŠE
Rebeka van Overloop, Člověk v tísni
Jiří Palounek, IPS FSV UK
Barbora Paulová, studentka, Ústav politologie, Ústav germánských studií
Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Ústav pro klasickou archeologii, FF UK
Martin Pehal, PhD, Ústav filosofie a religionistiky, FFUK
Bc. Kryštof Petrásek, student SNM FF UK
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D., FHS UK
Bc. František Pfann, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Linda Piknerova, Ph.D., katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni
doc. JUDr. Petr Pithart, Katedra politologie a sociologie, PF UK
Ing. Jan Adam Plaček, Centrum podpory inovací, VŠB-TU Ostrava
Ing. et Mgr. Martina Pokorná, Business Analytik, Morosystems
PhDr. Antonín Pokorný, manažer ve společnosti PSA
Mgr. Jiří Pondělíček, FSV UK
doc. Pavel Pospěch, PhD., Masarykova univerzita
Matěj Prášil, FSV UK
Mgr. Daniel Prokop, Fakulta sociálních věd UK
prof. Martin Putna, literární historik, FHS UK
Irena Reifova, Ph.D., FSV UK
prof. Pavel Ripka, FEL ČVUT
RNDr. Hana Ripková PhD. ředitelka Komise J. Williama Fulbrighta v ČR
Martin Ritter, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Kryštof Říha, Sociologie FF UK
Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR v.v.i.
Mgr. Jana Segi Lukavská, ÚČLK FF UK
Mgr. Jana Sehnalkova, Ph.D., FSV UK
Tereza Simandlová, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Filip Smolík, PhD., Psychologický ústav AV ČR a Ústav obecné linvistiky FF UK
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., Ústav politologie FF UK
Bc. Michael Sochor, student, FF UK
Mgr. Linda Sokačová, absolventka FSV UK, sociolozka
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK
Jiří Sýkora, MUC., student, 3. LF UK
Mgr. Michal Synek, Centrum teoretických studií
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D., FHS UK
Vojtěch Šimák, student FF UK
Mgr. Jakub Šindelář, doktorand, IMS FSV UK
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Martin, Šorm, Ústav českých dějin FF UK a Filosofický ústav AV ČR
Marina V. Šternová, revue Prostor
Mgr. Ondřej Štěpánek, doktorand, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
Ondřej Švec, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Lea Takacs, PhD, Katedra psychologie, FF UK
Mgr. et Mgr. Hana, Tenglerová, Sociologický ústav AV ČR
Rani Tolimat, překladatel, novinář
PhDr. Mgr. Blanka Tomková, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Dětský domov Racek
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D, FF ZČU
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., Ústav pro českou literaturu AV ČR
Prof. Jan Trlifaj, KA MFF UK
Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., 3. LF UK, přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D., Ústav religionistiky FF MU
Bc. Jonáš, Verner, FSV UK
Mgr. Zuzana Vlasatá, zástupkyně šéfredaktora Deníku Referendum
Bc. Jan Vlček, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Michal Vokurka, ÚČD FF UK, HÚ AV ČR
Lucie Vondrysová, studentka FF UK
Mgr. Jitka Wirthová, ISS FSV UK
Mgr. Michal Zahálka, absolvent Katedry divadelní vědy FF UK
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D., Institut politologických studií FSV UK
Marek Zemánek, Ph.D., Ústav asijských studií, FF UK
Mgr. Richard Zika, Ph.D., FHS UK

K otevřenému dopisu se lze připojit zde.

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.