Odškodnění za protiprávní sterilizace? Válková vzkřísila Dienstbierův návrh

Ženy, které byly v rozporu s právem sterilizovány mezi lety 1966 a 2012, se možná dočkají odškodnění. Poslankyně Helena Válková oprášila starší předlohu Jiřího Dienstbiera a navrhuje, aby jim stát jednorázově vyplatit tři sta tisíc korun.

(jg)

02.10.2019 11:30

Valkova-fb

„Odškodnění cestou přijetí zákona je jedinou možností, jak v současné době zajistit obětem možnost nápravy,“ říká Helena Válková. Foto FB H. Válkové

Protiprávně sterilizované ženy se možná od státu dočkají finančního odškodnění ve výši tři sta tisíc korun. Příslušný návrh zákona v úterý předložila devítičlenná skupina poslankyň a poslanců v čele s někdejší ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou (ANO). Ta vyšla, respektive opsala starší věcný záměr, který v minulém volebním období zpracoval tehdejší ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD). Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) jej však odmítla.

„Odškodnění protiprávních sterilizací cestou přijetí zákona je jedinou možností, jak v současné době zajistit možnost nápravy obětem, neboť standardními cestami to již není možné,“ vysvětlily předkladatelky a předkladatelé návrhu, mezi něž dále patří bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (TOP 09) nebo poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD), Pavla Golasowská (KDU-ČSL) a Jana Pastuchová (ANO), v důvodové zprávě.

Zákon počítá s tím, že na odškodnění budou mít nárok ty ženy, jež byly protiprávně sterilizované mezi lety 1966 a 2012, kdy nová právní úprava zpřesnila podmínky poskytování informovaného souhlasu k provedení sterilizace. Protiprávní sterilizaci návrh definuje jako takový zdravotnický úkon, k němž nebyl oprávněnou osobou udělen souhlas, respektive byl udělen pod tlakem. Ombudsman Otakar Motejl totiž již v roce 2005 upozornil, že orgány státní sociální péče – především romské – ženy k podstoupení sterilizace aktivně motivovaly.

„Cílem této státní politiky bylo patrně zlepšení situace sociálně slabších rodin a omezení počtu jejich dětí. Dalším cílem ovšem bylo i zajištění ,kvalitnější populace', jak vyplývá ze zpráv okresních národních výborů. Z této skutečnosti lze dovozovat nepřípustný eugenický charakter dané praxe, která směřovala k omezení počtu narozených dětí v některých skupinách, které byly vnímány jako problémové, nepřizpůsobivé či nežádoucí,“ shrnuly poslankyně a poslanci.

„Výrazně se zlepšila péče o matku a dítě. Přes tyto klady je stále vysoká a nežádoucí natalita provázena nárůstem mentálně defektní mládeže. Právě oligofreničky z řad cikánské populace mají největší počet dětí a zásobují tak nejen zvláštní školy, ale především ústavy sociální péče. Zdravotnická propaganda se zaměřila i zde na možnost sterilizace a omezení těchto negativních jevů,“ uvedl v sedmdesátých letech Západočeský krajský národní výbor. Foto WmC

Babiš odškodnění v minulosti odmítl, prý postačuje omluva
Autorky a autoři návrhu současně uvedly, že přijetí předložené právní úpravy je nezbytným krokem k ukončení kritiky, jíž je Česká republika za dlouholetou nečinnost v oblasti odškodnění obětí protiprávních sterilizací vystavena ze strany mezinárodních organizací. „Schválením zákona se stát rovněž může vyhnout pro něj nepříznivým rozhodnutím v individuálních případech sterilizací, kterými se bude případně zabývat Evropský soud pro lidská práva,“ doplnily.

Problematikou se v minulosti opakovaně zabývaly zejména orgány Organizace spojených národů. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen již před třinácti lety České republice doporučil, aby zpracovala opatření k odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Což vzhledem k laxnosti zdejších politických reprezentací zopakoval ještě v letech 2010 a 2016. A kritika se dále ozývala i od Výboru pro odstranění všech forem diskriminace nebo Výboru pro lidská práva.

Otázku sterilizací rovněž řešil Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a výzva k nápravě přišla také v rámci prvního a druhého cyklu Univerzálního periodického přezkumu v Radě Organizace spojených národů pro lidská práva. V neposlední řadě politiku českého státu ve věci sterilizací označil za hrubé a systematické porušování lidských práv i někdejší švédský komisař Rady Evropy pro lidská práva Thomas Hammerberg.

O zákonu rozhodne v následujících týdnech vláda. Jeho přijetí však není jisté, neboť premiér Andrej Babiš (ANO) ještě v roli ministra financí Sobotkova kabinetu proti Dienstbierově záměru namítal, že Česká republika se za provádění sterilizací již omluvila a poškozené ženy se proto mají domáhat odškodnění soudní cestou. Jedna z předkladatelek, poslankyně Pastuchová, však Deníku Referendum řekla, že lídr politické hnutí ANO se s předlohou již seznámil a její osud vypadá nadějně. „Věřím, že to tentokrát dobře dopadne,“ uzavřela.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.