Jaké právo občana Duky bylo porušeno?

Řadový občan Duka podal žalobu na Centrum experimentálního divadla v Brně. Jím uvedené hry prý útočí na jeho nezadatelnost práv, svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Podle všeho si však poněkud plete pojmy.

Dominik Duka ne jako statutární zástupce římskokatolické církve v České republice, nikoli v roli předsedy České biskupské konference ani jako kardinál, tedy reprezentant zahraničního kvazistátního útvaru, ani ve spojení s historickou, víceméně ozdobnou titulaturou metropolity nebo primase Čech, ale jako občan Duka, jak se sám vyslovil, jako fyzická osoba, podal k Městskému soudu v Brně žalobu na Centrum experimentálního divadla.

Stalo se to v souvislosti s inscenací Olivera Frljiče Naše násilí, vaše násilí představenou v prostorách brněnského divadla Husa na provázku letošního 26. května v rámci festivalu Divadelní svět Brno. Zdá se, že už odezněly diskuse o vhodnosti radikálních divadelních prostředků s (deklarovaným) záměrem ukázat konflikt náboženství a s nimi spojených kultur a že zúčastněné strany se navzájem nepřesvědčily. Do divadelního ztvárnění se zřejmě promítla i zkušenost režiséra a herců s balkánským konfliktem z devadesátých let, v němž se křesťané a muslimové dopouštěli masakrů posléze stíhaných jako zločiny proti lidskosti.

Duka má jistě právo vyslovit se, že se mu představení nelíbilo, obzvlášť, kdyby je viděl, aspoň ze záznamu. Dala by se mu v diskusi vysvětlit občanská angažovanost divadelníků a šlo by před jeho soudem obhajovat jejich motivy. Dalo by se polemizovat s hodnocením uměleckého počinu, které Duka a další postavy předložily. Klérus bohužel mívá, až na vzácné výjimky, potíže s pochopením uměleckých výrazových prostředků. Dukovi jako občanovi je možno dopřát, aby se představením cítil uražen, nebo i vnitřně zraněn. Nepochybně má jako občan, a koneckonců i jako církevní činitel, právo představení kritizovat.

24176856_264982640695272_8781094744123009895_nJaká nezadatelná práva občana Duky porušila divadelní představení, která neviděl, nikdo neví. Foto FB D. Duky

Duka se však obrátil na soud. Text žaloby není k dispozici. V solidním zpravodajském zdroji je shrnuto jeho vyjádření: „Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. ... Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání, a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv.“

Soud se sotva pustí do definování umění. Poškození práv náš právní řád nezná. Je však možné, že v žalobě, kterou mu mohli pomoct sestavit právníci, které má ve svých službách, jsou přesnější formulace. Podle dostupných informací zmiňuje „útok na nezadatelnost práv, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest“. Je možné, že žádá nějakou kompenzaci, například veřejnou omluvu, nebo i finanční částku (již by jistě, kdyby ji vysoudil, věnoval na dobročinné účely) za hanlivé zobrazení Krista, které prý dopadá i na něj.

Nerozumím, která nezadatelná práva občana Duky Centrum experimentálního divadla zmíněnou inscenací či konkrétním brněnským květnovým představením porušuje. Brání divadlo Dukovi bydlet, kde chce, stěhovat se kam chce, navštěvovat jiné země dle libosti, vyslovovat se o čemkoli včetně kritiky vlády a politického systému? Znemožňuje mu divadlo zakládat politické subjekty, vstupovat do nich, kandidovat za ně, podporovat je a volit je?

Je nějak ohroženo Dukovo právo, kdyby snad k takové situaci došlo, na presumpci neviny a na spravedlivý proces včetně obhajoby? Omezuje divadlo Duku v přijímání bezplatné zdravotní péče na základě pojištění? Brání snad autorský tým inscenace komukoli, na kom snad Dukovi záleží, získávat vzdělání?

Nutno uznat, že v jednom ohledu jsou Dukova práva omezena. Jako na pracovníka církve se na něj nevztahují všechna práva zaměstnance podle Listiny základních práv a svobod a podle zákoníku práce, protože ve služebním poměru, v němž je, pro něj platí vnitřní předpisy církve, které jsou mnohem méně sociální. Soudy, až po nejvyšší patra soudní soustavy, odmítají s poukazem na nezávislost náboženských společností tato sociální práva nějak vykládat nebo obhajovat. Toto právo však Dukovi nebere divadlo, nýbrž stát. Koneckonců v této kauze svých ohrožených práv žalobu nepodává.

Duka v roli občana zmiňuje svobodu vyznání. Nezdá se, že by mu brněnské divadlo bránilo hlásit se ke svému přesvědčení a toto přesvědčení obhajovat. Kritikou inscenace a soudní pří na toto téma to koneckonců sám demonstruje. Ať každý, i Duka, hlásá, vyznává, káže, zvěstuje nebo učí, co je mu libo, pokud se tím nedostává do rozporu s trestním zákoníkem, pokud například nehanobí skupinu obyvatel pro její vyznání, pokud někoho pohrůžkou násilí nenutí k účasti na náboženském úkonu nebo nezdržuje od takové účasti či jinak nebrání v užívání svobody vyznání.

Snažím se představit si, jak by divadlo, román, povídka, báseň či třeba hudební skladba mohly „dopadat na mou důstojnost a čest“. Umím si představit, jak mne může urazit nebo vnitřně zranit všelijaké kázání, o kterém dodatečně slyším. Uráží mne náboženské publikace, které pomlouvají inspirační zdroje mé spirituality.

Některé prohlašují například tradici západního esoterismu za dílo ďáblovo, pálí (ano, i dnes) knihy z tohoto okruhu. Zasahuje mne, když mne náboženské figury pro můj proevropský postoj, pro obhajobu občanských práv a pro humánní postoj k imigrantům prohlašují za „neomarxistu“ a absurdně mne spojují s minulým režimem (ve kterém jsem byl odsouzen v politickém procesu a léta vězněn).

Rád bych však autory takových prohlášení ujistil, že je nebudu žalovat a nepodám na ně trestní oznámení.

A co si myslíte vy? Diskuse (70 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

"Kritikou inscenace a soudní pří na toto téma to koneckonců sám demonstruje." Pondělí, 16.Července 2018, 09:23:11

Za tuhle větu děkuji z celého srdce.
Tak nějak shrnuje co si o tom všem myslím a proč jsem rád, že žijeme ve státě který se hlásí k ideálům sekulárního právního státu.

Petrasek Milan - penzista

Následky neúspěšného osvojení pluralitního režimu Pondělí, 16.Července 2018, 21:04:5

mají obzvláště v povolání, která vyžadují oduševnělost občana velmi skurilní formy.
Duchovní, který by rád kriminalizoval autory umělecké tvorby za jejich záměr poukazovat na úpadek humanity okrajovou údernou formou je neojedinělým příkladem.
Otázka pocitu urážky je dána schopností/pevností osobní suverenity.
Socializovaní mimo pluralitní režim, s narušenou sebejistotou a sebevědomím nemají proto k nadměrné urážlivost daleko ....jsem si povšiml.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Svoboda slova a "neomarxismus" Úterý, 17.Července 2018, 00:18:13

Vezmete-li si na London pride transparent s nápisem "Ježíš je gay", bude všechno v pořádku. Vezmete-li si ale transparent s nápisem "Alláh je gay", policie proti vám zasáhne. Budete-li toto jednání policie kritizovat, rozhlasová stanice KPFA s vámi zruší plánovaný pořad, ve kterém máte vystupovat, s odůvodněním, že prý jste verbálně inzultovali islám. Přesně to se stalo Richardu Dawkinsovi.

-----------------------

Bude-li kritizovat tu Frljićovu hru, pravděpodobně vás ztotožní s těmi lidmi v modrých tričkách a prohlásí za fašistu.

Bude-li chtít nějak pojmenovat onen myšlenkový směr o kterém pojednává článek Petra Bittnera "Pouť bájného neomarxismu českým slovníkem", pravděpodobně vás také prohlásí za fašistu.

------------------------

Dawkins říká: „Je o mně známo, že často kritizuji křesťanství, a nikdy jsem kvůli tomu ve sdělovacích prostředcích nebyl cenzurován. Proč je dobrá kritika křesťanství, ale nikoli islámu?“

Václav Pospíšil - Záhoří

Úterý, 17.Července 2018, 07:48:35

Kdyby byl podobně zobrazen tatínek kohokoliv z nás, jistě by se to každého dotklo. Když je tak zobrazen Kristus, nemá se to dotknout křesťanů? Já za to nikam před soud nepůjdu. Řeknu si: P...i. Když Duka cítí, že to má udělat, je to jeho věc. Ikdyž v mnoha jiných věcech s ním nesouhlasím, prostě je to jeho věc.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Občan Duka Úterý, 17.Července 2018, 09:56:25

využil svého práva obrátit se na soud

a občanu Štampachovi se to nelíbí.

Petrasek Milan - penzista

Pan Duka žaluje obec umělců Úterý, 17.Července 2018, 10:12:16

za dle jeho názoru nevhodnou integraci historické postavy jeho náboženského vkusu do divadelního představení, které se pokouší šokující formou znázornit/přiblížit zázemí zlotřilostí současné společnosti.
Podle názoru pana Duky však šlo o útok na nezadatelnost práv, svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest.
Jde o doklad velmi omezeného pojetí postmoderny konzervativců zdejší provenience - provinčního způsobu odmítání demokratického režimu ..bych dodal.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"Představení, které se pokouší šokující formou znázornit/přiblížit zázemí zlotřilostí současné [evropské] společnosti..." Úterý, 17.Července 2018, 11:47:30

by tedy vlastně mohlo být použito k vyvolávání nenávisti vůči této skupině [evropské společnosti], stejně, jako by třeba případné "představení, které by se pokoušelo šokující formou znázornit/přiblížit zázemí zlotřilostí [jakékoliv jiné] společnosti" také vyvolávalo nenávist k této jiné společnosti.

Frljić v té hře totiž výslovně vyzývá diváky z reproduktorů na jevišti: "...dojímáte se utrpením uprchlíků místo toho, abyste šli a obsadili sídla svých fašistických vlád!"

Jako vyvolávání nenávisti vůči Evropanům by se daly označit i další scény a formulace, použité v této hře ("zločin tkví v tom, že jsme Evropané", "mír nenastane, dokud nezemřou dva miliony Evropanů", "stydím se za národy Evropy"...)

Martin Pleva - pedagog, Brno

P. Nusharte, Úterý, 17.Července 2018, 12:01:21

a představte si, že já:
- jsem pro svobodu slova
- jsem pro to, aby LBGT byli rovnoprávní, mezi což počítám i homosexuální manželství

Jsem neomarxista, nebo ne?

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Mně jde, pane Plevo, o to, Úterý, 17.Července 2018, 12:43:8

aby se o určitém myšlenkovém směru a o tom, co ten směr prosazuje, dalo mluvit. Proto ho chci nějak pojmenovat a bylo by dobré, kdyby s tím pojmenováním souhlasili i lidé, kteří ty příslušné myšlenky (ten směr) prosazují.

Nejde mi o nálepkování lidí.

Petrasek Milan - penzista

Umění v pojetí humanistické tradice osvícenství Úterý, 17.Července 2018, 12:43:45

je zdařilé když se pokouší diferencovaně ozřejmit skutečnost.
Ideologové lidské utrpení zevšeobecňují a umělci diferencují. V takové polaritě postojů spočívá příčina vzájemného nepřátelství mezi ideologií - politiky, obhájci zjednodušující a zevšeobecňující skutečnost - a uměním.
Problémkem je tedy a stále způsob recepce uměleckého díla.
Jsou mezi námi tací, kteří nevnímají i jiné sebevíce zdařilé pokusy o upozornění na zdroj a původce hladomorů a vyvražďování.
Pokud taková upozornění vyvolávají pocit urážky a potupy západní civilizace, tak jde o reakci neschopného humanistické tradice osvícenství........bych mrzutě dodal.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Úterý, 17.Července 2018, 13:02:32

Biskup Malý hru odsoudil také.
https://m.facebook.com/biskup.maly/posts/10156247060968926

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Petrásku Úterý, 17.Července 2018, 13:07:19

pokud by třeba (nedej Bože), někdo chtěl upozornit na zdroj a původce kriminality tím způsobem, že by takové upozornění vyvolávalo pocit urážky a potupy romské kultury, pak bych se nedomníval, že jde o reakci neschopnou humanistické tradice osvícenství........bych mrzutě dodal.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Nemluvě o tom, Úterý, 17.Července 2018, 13:21:47

pokud by třeba (nedej Bože), někdo chtěl upozornit na zdroj a původce zla ve světě tím způsobem, že by takové upozornění vyvolávalo pocit urážky a potupy všech Židů...

Pokud by ta nesouhlasná reakce Židů byla klasifikována jako neschopná humanistické tradice osvícenství, pak by patrně nacismus byl s tou humanistickou tradicí plně v souladu, což je trochu rozpor... bych mrzutě dodal.

Petrasek Milan - penzista

Ano pane Nusharte Úterý, 17.Července 2018, 15:00:5

schopnost občana rozeznávat mezi výpovědí politického a uměleckého rázu je jedním z neuskutečněných záměrů romantické epochy osvícenství .......bych rezignovaně poznamenal.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Petrásku, Úterý, 17.Července 2018, 15:21:20

ta Frljićova hra je politická agitka, není to výpověď uměleckého rázu, na tom panuje mezi divadelními kritiky celkem široká shoda.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Představte si, pane Petrásku, že by třeba nacistický režim prostřednictvím nějakého angažovaného umění Úterý, 17.Července 2018, 16:01:3

pronášel na divadelním jevišti výroky, jako
"zločin tkví v tom, že jsme Židé", "mír nenastane, dokud nezemřou dva miliony Židů", "stydím se za Židy v Evropě"...

Místo "Židů" si dejte "Evropany" a máte tu Frljićovu "výpověď uměleckého rázu".

Petrasek Milan - penzista

Načrtněte pane Nusharte Úterý, 17.Července 2018, 16:18:54

ideologický záměr politické agitace autora...bych rád požádal.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Řeknu to v mírné nadsázce, pane Petrásku, takže to možná vyzní trochu provokativně, ale ne více, než ta samotná hra. Úterý, 17.Července 2018, 18:09:8

Frljić ("antifašista") chce přimět "Židy" (Evropany), aby nenáviděli sami sebe (to nadsázka není) a tím ušetřili práci Bittnerovým "kulturním liberálům"(mírná nadsázka).

"Kulturní liberálové" totiž věří, že kulturní hegemonie pomáhá udržovat jimi nenáviděný kapitalistický stát (Frljić v Našem násilí: "Evropa je slepý tažný kůň kapitalismu"). V jakémsi opojení tedy s bejsbolkou v ruce mlátí do tříštících se výloh kulturních tradic, myslejíce, že rozbíjejí kapitalismus, zatímco ten v peřině globalizace vděčně sní o Leninových užitečných idiotech...

Helena Zemanová - dálný východ od Prahy

Koukám, že ve všudypřítomné mantře, Úterý, 17.Července 2018, 18:26:21

že cílem snahy dovést lidi k poznání, že ne vše v minulosti jejich národů a společenství bylo OK, je přimět je nenávidět sebe sama, našel zalíbení i pan Nushart. Není to žádné překvapení.
Zrovna tak jeho tvrzení, čemu věří "kulturní liberálové", není ani trochu originální.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Paní Zemanová, v tom přece našel zalíbení Frljić, nikoliv já. Úterý, 17.Července 2018, 18:44:5

A to tvrzení, čemu věří "kulturní liberálové" samozřejmě originální není - přišel na to Antonio Gramsci.

Petrasek Milan - penzista

Stěžejní ideologický motiv pane Nusharte Úterý, 17.Července 2018, 18:54:13

Evropa je slepý tažný kůň kapitalismu je trestným motivem úvah ?

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Do duše "kulturních liberálů", ani do té Frljićovy, pane Petrásku, samozřejmě nevidím, Úterý, 17.Července 2018, 19:42:20

ale je pravda, že tu hru je možno vnímat (kromě pocitu trapnosti) i jako nenávistnou a vyhrožující (viz citace výše).

Nepoužil bych ale Vaši formulaci "trestný motiv úvah", jde prostě o dobře fungující strategii, ale nikoliv strategii odstranění kapitalismu, jak se domnívají nebozí "kulturní liberálové".

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Středa, 18.Července 2018, 13:56:50

Ovšem a Červenou Karkulku lze vnímat jako oslavu týrání zvířat nebo jako mytický výklad oběhu planet.
Podstatné je,že Vás nikdo k takovému vnímání nenutí a určitě od Vás nikdo nevyžaduje, abyste chodil do divadla na to či ono konkrétní představení.
Pokud by chtěl Frlič šířit nenávist, vybral si k tomu šíření hodně neefektivní formu.

Mlmochodem, jak jste připdal na tu štěpnou myšlenku, že by kulturní liberálové chtěli odstranit kapitalismus? Vlastně, tohle raději ani nechci vědět.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Středa, 18.Července 2018, 13:56:51

Ovšem a Červenou Karkulku lze vnímat jako oslavu týrání zvířat nebo jako mytický výklad oběhu planet.
Podstatné je,že Vás nikdo k takovému vnímání nenutí a určitě od Vás nikdo nevyžaduje, abyste chodil do divadla na to či ono konkrétní představení.
Pokud by chtěl Frlič šířit nenávist, vybral si k tomu šíření hodně neefektivní formu.

Mlmochodem, jak jste připdal na tu štěpnou myšlenku, že by kulturní liberálové chtěli odstranit kapitalismus? Vlastně, tohle raději ani nechci vědět.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Je v tom trochu zmatek, pane Profante, Středa, 18.Července 2018, 16:06:39

ale ten zmatek plyne z přání neomarxistů, aby se jim neříkalo "neomarxisté". Pan Bittner si například přeje, aby se jim říkalo "kulturní liberálové". No a nepřejí si snad neomarxisté odstranění kapitalismu?

No, já vím, že všichni kulturní liberálové si odstranění kapitalismu nepřejí, ale ti "kulturní liberálové", kterým se nesmí říkat neomarxisté, si to přejí. Takže, když jsou tam ty uvozovky, tak je to tvrzení v pořádku.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Profante, Červená Karkulka i to Naše násilí nám ukazuje dobro a zlo Středa, 18.Července 2018, 16:48:35

a používá k vyjádření různých symbolů. V případě Červené Karkulky je symbolem zla vlk, v případě Našeho násilí je symbolem zla Ježíš Kristus a Evropané, za nacismu zase byli symbolem zla třeba Židé.

Když je tedy v té hře vyjadřována nenávist a výhrůžky vůči Evropanům (viz výše), vůbec se tím nemyslí Evropané, ti jsou zde jenom symbolem, stejně jako když v Červené Karkulce myslivec rozpáře vlkovi břicho, tak se tím nemyslí, že je správné párat vlkům břicha.

Helena Zemanová - dálný východ od Prahy

Pane Nusharte, Středa, 18.Července 2018, 17:14:45

lidé, kteří to představení viděli /já ne/, to nevnímali tak, jak ho interpretují ti, co tam nebyli, například kardinál Duka.
Tedy pokud vím, diváci v Ježíšovi symbol zla neviděli. Ani že hra vyjadřuje nenávist a výhrůžky vůči Evropanům.
Nevím, jestli sdělení tvůrců bylo srozumitelné a jestli to představení bylo umělecky kvalitní. Ale o to kritikům nejde.
Určitě bylo provokativní, ale provokace neznamená nenávist. Tu zřejmě vyvolává jenom, jak se říká, z druhé ruky. Přičiněním nezúčastněných.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Středa, 18.Července 2018, 17:46:7

Opravdu? To jsem rád, že jste mi to vysvětlil.

Vidíte a já blbec se domníval, že umělecké dílo je ze své podstaty otevřené a interpretace je vždy do značné míry práce čtenáře (diváka). Dokonce jsem si dovolil mluvit hned o dvou interpretacích Karkulky, ve kterých vlk není symbolem zla. Kdybych si je obě nevypůjčil z dvacátých let minulého století, obával bych, že jsem podlehl modnímu relativismu.
Ještě, že jsou tady lidé, kterým je jasno. Hned budu spát klidněji.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

Postmoderna Středa, 18.Července 2018, 18:04:38

No.. a kromě sekulárního právního státu taky žijeme v postmoderně.
Takže můžeme interpretovat intence lidí, které neznáme, kteří kritizují představení, na kterém nebyli.
вот прогресс.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Paní Zemanová, Středa, 18.Července 2018, 18:26:5

určitě ne všichni, kteří to viděli, to vnímali tak, jak říkáte Vy. Myslím, že člověk, který přijme určité myšlenky za své, už pak tolik nevnímá jejich případnou nebezpečnost, a tedy lidé, kteří už si dopředu mysleli to samé, co chtěl Frljić sdělit, to samozřejmě jako nenávistné vnímat vůbec nemuseli.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Středa, 18.Července 2018, 18:40:7

Taky jsem hru neviděla. Jenom jsem o ní četla: http://www.svetadivadlo.cz/cz/nasili
Asi to psal někdo, kdo nebyl příznivcem.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Otevřenost a interpretace uměleckého díla. Středa, 18.Července 2018, 20:07:38

Vezměme třeba - v určitém smyslu tomu Frljićovu pojetí umění docela blízké - dílo performera Milana Kohouta a zkusme ho interpretovat otevřeně, jak se na takové umělecké dílo sluší a patří.

Popis uměleckého díla:
Milan Kohout vejde do kostela a vylévá lahvičku se svým spermatem do nádoby se svěcenou vodou, která slouží k namáčení prstů věřících před pokřižováním.

Otevřená interpretace díla:
Milan Kohout svým dílem - tedy přímo částí sama sebe - vyjadřuje lásku ke všem věřícím, kteří se pokřižují prsty omočenými v jeho spermatu, neboť jde o tekutinu, která obvykle provází akt lásky.

------------------

Otevřená interpretace diskutované scény s Ježíšem:

Frljić touto scénou křesťany nijak neuráží, naopak - v souladu s křesťanským poselstvím vybízí k praktické lásce k bližnímu a k mezináboženské ekumeně.

----------------------

Bylo by to takhle už v pořádku, pane Profante?

Helena Zemanová - dálný východ od Prahy

Paní Hájková, Středa, 18.Července 2018, 20:31:52

kritika, na kterou odkazujete, mi připadá OK. Věnuje se Frljičově hře z hlediska, které beru. Představení vidí jako nepodařené, kýčovité, vlastně hodně směšné. Proč ne? Autorku zřejmě nenapadlo ani ve snu, že by se na věc mohla dívat tak, že byla zkrácena ve svých lidských právech.
Mimochodem, Tomáš Halík, než k tomu představení něco napsal, podíval se na záznam. Raději víckrát. Taky se mu to nelíbilo, ale prý pochopil, že nejde o Ježíše znásilňujícího muslimku, ale o pokus vyjádřit drastickými postmoderními prostředky protest proti světu násilí a licoměrnosti, kde je zneužíváno kdeco. Nejen symboly.
No, nevím. Každopádně mi to přijde poctivější než něco odsoudit na základě zpráv z médií.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Ono to vlastně trochu připomíná Chartu 77: Středa, 18.Července 2018, 21:04:6

Komunisté chtěli, aby ji všichni odsoudili, ale nikomu ji přečíst nedali...

Tady zas... ehm "kulturní liberálové" chtějí, aby všichni pochválili to, co nikdo neviděl...

Uměleckým záměrem režiséra totiž je vyvolat diskusi ve společnosti... (o císařových nových šatech).

Václav Pospíšil - Záhoří

Středa, 18.Července 2018, 23:05:1

Tři Hanáci se vydali na vandr. Přenocovali v nébližší stodole.V noci se jeden probudí a řekne: Chlapi, hoří! Druhé řekne: Šak nás vynesó. Třetí: Že se vám chce hubó mlátiť.
Vy ale néste Hanáci. Dukovi hoří. Vám taky?

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Paní Zemanové Čtvrtek, 19.Července 2018, 05:38:28

Já bych na takové představení, na základě toho, co jsem četla a slyšela, ani nešla.
Ale myslím si, že v demokracii musí být všechno povoleno - i takové divadlo, po této stránce je všechno v pořádku.

Helena Zemanová - dálný východ od Prahy

Paní Hájková, Čtvrtek, 19.Července 2018, 06:58:2

tak to jsme dvě.
Pan Nushart zas předvedl jeden ze svých oblíbených triků a připomínkou Charty převrátil skutečnost v pravý opak.
Asi četl toho Halíka, který píše, že po něm chtěli, aby se nad tím představením veřejně pohoršil.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Paní Zemanová, Čtvrtek, 19.Července 2018, 07:26:19

s tím asi nejde nic dělat: ideologický nepřítel vždycky převrací skutečnost v její pravý opak.

Martin Pleva - pedagog, Brno

P. Nusharte, Čtvrtek, 19.Července 2018, 10:14:7

CO CHCETE?

Cenzuru?
Aby křesťanské a konzervativní hodnoty byly povinné pro všechny?
Aby ministerstvo kultury spolu s arcibiskupstvím pražským vydávalo základní směrnice k interpretaci uměleckých děl?

Co proboha člověče chcete?
(Já to z vašich příspěvků fakt nikdy nechápu.)

Ivo Horák - Praha 3

Jen takové naťuknutí před kratší dovolenou Čtvrtek, 19.Července 2018, 13:35:15


Novozákonní příběh mocně ovlivnil evropskou identitu, kulturu a civilizaci. Také jeho neortodoxní vyprávění i provokativní převyprávění podstatně přispěly k jejich pokroku a reformě, k modernitě, jež se postupně etablují v celosvětovém měřítku. To je třeba si uvědomit.

Svoboda slova je důležitou hodnotou a jako etalon obdržela, ať se nám to líbí, nebo ne, právo shazovat to, co bylo a stále ještě mnohým je svaté.

Přece si však dokážu představit společnost, již by bylo možno bez problému nahlížet jako svobodnější než je ta současná a přece by nepřipouštěla znevažování náboženského cítění věřících. Podobně ochrana státních symbolů před zneuctěním, která se někde nezastavuje před trestním postihem provinilců, není pro mě základní překážkou svobody ve společnosti.

Dnešní společnost neučiní svobodnější sebekacířštější nakládání se symboly a postavami důležitými k sebeidentifikaci, či pro víru. Potřebuje svobodu podrývat reálné fundamenty, s nimiž dosud nebylo hnuto. Nenamlouvejme si, že když může Ježíš na divadle „lézt na muslimku“, že se může všechno. Skoro by se dalo říci: Naopak! Pod reprezentativním a docela obstarožním svícnem je co se týče svobody pořádná tma.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Čtvrtek, 19.Července 2018, 13:51:26

K té recenzi: v zásadě potvrzuje můj názor, že se jedná o velmi plochou, svým provedením vyloženě exhibicionistickou agitku. Zřejmě bez sebemenší přítomnosti jakékoli umělecké hodnoty.

Frljič je zřejmě jeden z těch (fundamentalistických) levičáků, kteří se domnívají že čím fanatičtěji budou útočit na "systém", tím většího dosáhnou úspěchu ve svém svatém boji proti kapitalismu. Skutečností je samozřejmě naprostý opak - takovýto vulgární exhibicionismus naprostou většinu "normálního" publika odradí, či přímo nažene na druhou stranu barikády.

Což ovšem naprosto nemusí znamenat, že by i Frljič nemusel mít ve své základní politické výpovědi pravdu; že samozřejmě i ten náš blahobytný Západ nese svůj - a to nemalý - podíl viny na špatnostech tohoto světa. Ale ta forma kterou se snaží tuto svou pravdu vykřičet je příliš vulgární a deformovaná, nežli aby mohla být schopna tuto pravdu adekvátním způsobem zprostředkovat.

Ale k té zásadní otázce: zakázat či nezakázat takovéto produkce? (O "umění" se tady zřejmě skutečně vůbec nedá hovořit.)

Tady je odpověď opravdu nesnadná. Já bych byl ochoten vlastně bezvýhradně souhlasit s tím, zakázat v š e c h n y hloupé a kýčovité a exhibicionistické výlevy vydávající se za umění.

Anebo pro ně alespoň vytvořit oplocenou rezervaci, kde by nad vchodem byl nápis: "Tady se ukazují jenom hloupé věci pro hloupé lidi." Aby aspoň nebylo mýlky, o co se jedná.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Čtvrtek, 19.Července 2018, 13:54:27

K poslední úvaze pana Horáka: ano, exhibicionismus opravdu není svoboda.

Celá současná demokracie stojí v podstatě na záměně těchto dvou pojmů.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Čtvrtek, 19.Července 2018, 14:13:55

Ale nakonec přece jenom určitý moment vstřícnosti vůči autorovi oné inscenace: to pokrytectví a vnitřní faleš západní společnosti jsou někdy opravdu tak nesnesitelné, že za určitých okolností je možno mít pochopení i pro to, že někdo své zoufalství nad tímto stavem vykřičí až natolik drastickým způsobem.

Petrasek Milan - penzista

Ano i špatné umění nepatří za dráty Čtvrtek, 19.Července 2018, 14:45:1

Melancholia ......od Lars von Trier, Láska ......od Haneke, ap......
jsou také upozorněním na vámi zmíněné.
Přestože velmi sofistikovaně vyvolávají ve společnosti stejně zavádějící afektivní reakce Verdrängung, jako morbidně akční velmi okrajová divadelní tvorba.

1463599_10152404334252786_1734281146_a

David Lobpreis - Socio-ekononický migrant, Znojmo-Teplice

Vážený pane Petrásku, et Čtvrtek, 19.Července 2018, 15:51:20

a ostatní... Přečtěte si disertační práci mého kamaráda o různých případech, kdy soud omezil hranici uměleckého vyjádření (nebo reklamy) a kde zase ne.
Třeba vás to pobaví a přivede na veselejší myšlenky.
https://is.muni.cz/th/wzbsr?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3D%C5%A1alomoun%26start%3D1

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Co chci? [19.Července 2018, 10:14:7] Vždyť mě přece už trochu znáte, pane Plevo, Čtvrtek, 19.Července 2018, 19:55:28

a víte snad, že nejsem příznivcem politické korektnosti, natožpak cenzury, takže určitě nechci "dávat za dráty" to, co někdo třeba považuje za umění.

Ať si Frljić ve svém "umění" říká, že být Evropanem je zločin, ať si nacisté ve svém "umění" pro změnu tvrdí, že být Židem je zločin a ať nezávislé soudy rozhodují pokud možno spravedlivě a na základě platných zákonů.

Ať mám možnost veřejně říci, že Frljićovu hru nepovažuji za umění ale za politickou agitaci, protože tím zatím ještě stále nepřekračuji žádný zákon, ale pouze se dotýkám jemnocitu kulturních liberálů, levicových liberálů, kulturních marxistů či čert ví koho vlastně se to dotýkám, když ti dotčení nechtějí být nijak pojmenováni.

Ať mám možnost říct i to, že jednostranná politická agitace financovaná z peněz daňových poplatníků, kteří ale mají různé politické názory, je silně problematická, a ať proto nejsem obviňován, že chci zakazovat umění nebo mu odebírat dotace. Nechci ani jedno, ani druhé, chci vyslovit svůj názor a vím, že podle mého názoru se nikdo řídit nemusí.

Ať neomarxisté i křesťané jsou schopni snést kritiku, ať se nikdo z nich nestydí za svoji víru, ať už neomarxistickou nebo křesťanskou.

Ať se tu neomarxistickou či křesťanskou víru klidně snaží ostatním vysvětlit, ať jim ji ale nevnucuje a nedělá si nároky, že stát je povinen se tou jeho vírou či ideologií řídit.

Ať tedy kdokoliv přesvědčuje ostatní o tom, čemu věří, neboť demokracie je diskuse. Ať to dělá čestně, bez nenávisti k jinak smýšlejícím a bez úskoků.

Václav Pospíšil - Záhoří

Pátek, 20.Července 2018, 09:23:36

Amen.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Pátek, 20.Července 2018, 10:44:46

Jinými slovy, chcete nepřímou cenzuru ve prospěch vás, slušných lidí. a ještě to nazýváte diskusí.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Profantovi Pátek, 20.Července 2018, 10:55:54

Můžete, prosím, citovat moji formulaci, ze které takto soudíte?

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Já tedy, pane Profante, vlastně věřím, Pátek, 20.Července 2018, 11:02:51

že v normálně fungující společnosti probíhá určitá samoregulace ve prospěch slušnosti a kooperace. Pokud by to tak nebylo, společnost by se pravděpodobně zhroutila v nějakou "džungli".

Pavel Krupička - Utopias are often only premature truths

Pátek, 20.Července 2018, 14:28:23

"Ať mám možnost říct i to, že jednostranná politická agitace financovaná z peněz daňových poplatníků, kteří ale mají různé politické názory, je silně problematická", píše pan Nushart. Hru jsem neviděl (chyba), ale podle toho co o ní vím, třeba mně osobně přijde užitečnější (např. provokující diskuzi) a jako větší umění, než spousta jiných přiblblých filmů a seriálů, jejichž natočení stát prostřednictvím ČT nebo fondu kinematografie či nevím přesně jak velkámi finančními částkami podporuje.

Petrasek Milan - penzista

Děkuji pane Lobpreisi Pátek, 20.Července 2018, 14:35:49

nahlédl jsem do rozsáhlé a zajímavé práce vašeho kamaráda a ponurosti mého myšlení doopravdy značně ubylo.
Takže hledám zdroj umu umožňujícího stavu právníků (který se více méně zaobírá předcházením a následky lidské lumpárny) integrovat do pracovního zadání dalekosáhlé rozbory lecjakých rozpustilostí a legrácek.
V takřka čiré paměti jsem objevil zážitek z časného posametového období - zabloudili jsme na jedné šumavské stezce do neoprivátního hostince známého právníka. Oblaženi pohostinstvím jsme na odchodu poznamenali: vše bylo vynikající, až na ten stůl hulákajících a řehtajících pivařů u okna....ach tak to jsou moji spolužáci z brněnské fakulty...s vícevýznamným pohledem odpověděl.
- ještě jednou jsem se s ním setkal u příležitosti řešení nekalých dědických šarvátek, kde mne úsměvně zasvětil do rozumného zacházení s pojmem spravedlnost.
A to tím způsobem, jak to známe u humoristů typu třeba T.Bernharda.
Pokusím se co nejdříve s ním navázat na rozpravu o rozumném zacházení s pojmem spravedlnost i mimo dědické šarvátky..... bych čiré naděje dodal.

Helena Zemanová - dálný východ od Prahy

Pane Nusharte, Pátek, 20.Července 2018, 19:17:43

máte možnost říkat toho spoustu. Co vám vadí, co si myslíte o jiných lidech, co by podle vás mělo být financováno z peněz daňových poplatníků a co ne. A taky to říkáte.
Co chcete dál?
Aby se tím, co říkáte, řídil stát?

Píšete, že chcete, aby kdokoliv, když přesvědčuje ostatní o tom, čemu věří, dělal to čestně, bez nenávisti k jinak smýšlejícím a bez úskoků.
Jděte tedy příkladem a uznejte například, že to, co předkládáte jako axiom, tedy že svou hrou Frljič říká, že být Evropan je zločin, není nic jiného než váš názor, který se vám přihodil jen proto, že by se vám hodilo, kdyby to byla pravda.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Paní Zemanové Pátek, 20.Července 2018, 21:42:17

J.N. (19.Července 2018, 19:55:28)
"Ať se tu neomarxistickou či křesťanskou víru klidně snaží ostatním vysvětlit, ať jim ji ale nevnucuje a nedělá si nároky, že stát je povinen se tou jeho vírou či ideologií řídit."
[Jelikož z těchto dvou věr trpím tou křesťanskou, zahrnuji do té povinnosti nedělat si nároky, aby se stát řídil mojí vírou, samozřejmě i sebe.]

H.Z. (20.Července 2018, 19:17:43)
"Co chcete dál?
Aby se tím, co říkáte, řídil stát?"

---------------------------------

H.Z. "... uznejte například, že to, co předkládáte jako axiom, tedy že svou hrou Frljič říká, že být Evropan je zločin, není nic jiného než váš názor, který se vám přihodil jen proto, že by se vám hodilo, kdyby to byla pravda."

Vážená paní Zemanová, prostě se na to představení podívejte, nebo alespoň věřte například Martině Ulmanové, na jejíž recenzi zde odkazuje paní Hájková.

Jinak ta diskuse nemá cenu.

S úctou Jiří Nushart

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Sobota, 21.Července 2018, 15:51:27

Dobře. Dilo je sice otevřené interpretaci, ale ta --- má-li být k něčemu -- by měla vycházet z díla. Pokud tvrdíte, že Frlicovo dílo říká: "Být Evropan je zločin.", pak to z toho díla vykažte. Podle mě nic taového neříká a určitě už nepovažuji za argument, co kdo napsal v recenzi.

Mimochodem, být Evropanem (euroatlantickým Evropanem, tedy příslušníkem západní civilizace) dneska znamená poněkud prekérní postavení z hlediska odpovědnosti za stav světa. Prostě proto, že se nám v tom současném vede lépe než většině lidstva a nelze přehlédnout, že dejme tomu dětská práce v Kongu je pro evropský a americký trh. A že lze sotva říci, že bychom dělali dost pro změnu, přestože naše možnosti jsou nepoměrně větší než lid v rozvojovém světě.

Docela bych rozuměl divadelní hře, která by tuto prekérn situaci vyhrotila do výroku: Být Evropan je zločin. Ale ta Frlicova to, opakuji, podle mého diváckého přesvědčení neříká a říci nechce. Zůstává u nevolnosti z našeho postavení.

P.s. Klást podmínku: buď přistoupíte na moje tvrzení nebo nemá diskuse cenu --toť výkon i na Vás pozoruhodný.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Profante, Sobota, 21.Července 2018, 17:43:54

Martina Ulmanová napsala:

Tato scéna se nezměněna opakuje se všemi aktéry, popravčí má při ní pohled výhružně zabodnutý do diváků. Posloucháme, že náš „zločin tkví jen v tom, že jsme Evropané“...

Martin Profant - Praha 7

Ještě jednou Neděle, 22.Července 2018, 10:50:5

a) Interpretace má vycházet z díla. Nikoli z recenze na dílo.

b) Dokonce i ten citát z divadelního referátu mluví proti Vám. Dramatická postava není reproduktor politických či světonázorových postojů autora. Změněná je i gramatická osoba výroku a to samo by vylučovalo závěry, které z věty vyvozujete.


Tvrdíte, že Frlicova hra je politická agitka (souhlasně cituje bez udání zdroje, abych si ušetřil Vaše výmluvy). Zkuste zvážit možnost, že je tomu jinak: totiž, že existují lidé, kteří nedokážou porozumět relativně rafinovanému dramatickému tvaru, plnému aluzí, a protože jiné plány nepostřehli, dílo se jim jeví jako prvoplánová agitka. Zjevně jim nebylo představení určeno, inscenace proběhla v relativně malém divadle pro festivalové publikum, ve kterém očekávatelně převládají zkušenější diváci.

Samozřejmě, máte svaté právo zůstat u agitiky a Dominik Duka má občanské právo podat žalobu. Podobně jako má Okamura právo tvrdit, že tábor v Letech nebyl oplocen. A asi je to dobře, pokud podobné věci říkáte nahlas, alespoň my ostatní víme, na čem s vámi jsme.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Interpretace má vycházet z díla, pane Profante, Pondělí, 23.Července 2018, 10:17:28

takže se na to dílo podívejte.

Martin Profant - Praha 7

Jířímu Nushartovi Pondělí, 23.Července 2018, 14:55:0

a) Zatím jsem se nedopustil interpretace Frlicovy hry

b) Nemám ve zvyku diskutvat o věcech, aniž bych o nich něco věděl (to jest: viděl jsem to), nevycházím z wikipedie jako ze zaručeného zdroje a nežvaním o "sociologickém designu", když nevím, co to znamená .-)

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"Dramatická postava není reproduktor politických či světonázorových postojů autora." Pondělí, 23.Července 2018, 19:50:28

Chtěl jste, pane Profante, reproduktor postojů autorových? Když jste to představení viděl, jistě i víte, že tam takový reproduktor skutečně je. Během hry se z něho ozývá třeba toto: "Stydím se za vás, divadelní diváci, kteří tady sedíte v sále a dojímáte se utrpením uprchlíků místo toho, abyste šli a obsadili sídla svých fašistických vlád!"

Slyšel jste tuhle větu také tak, nebo byla trošku jinak? Je možné, že si to nepamatuji přesně.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Úterý, 24.Července 2018, 09:33:10

Ano, tohle bylo demonstratoivní, ale už to ani nebylo potřeba. Hlavně nechoďte na Romea a Julii. Mohl byste pak zděšeně zjistit, že Shakespeare nabádá ústy své hlásné trouby dívky pod zákonem k sexuálnímu životu.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"... nežvaním o "sociologickém designu", když nevím, co to znamená .-)" Úterý, 24.Července 2018, 12:48:25

Pane Profante, Hayek používá slovo "design" ve stejném významu, jako já.

Rozlišuje řád přirozeně vzniklý dlouhodobým vývojem, který je nezamýšleným důsledkem jednání, a řád uměle konstruovaný, vědomě vytvořený.

Pro tuto druhou možnost (která je charakteristická i pro neomarxismus) jsem tedy použil označení "tvorba sociologického designu společnosti", jako analogii ke tvorbě genetického designu jedince.

-------------------------

Vaše námitka se ovšem týká diskuse pod článkem Marka Bendy o neoliberalismu a neomarxismu. Sem nepatří.

Martin Profant - Praha 7

Úterý, 24.Července 2018, 14:33:49

Ne, pane Nushartovi, nepožívá.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Úterý, 24.Července 2018, 17:47:22

Používá, pane Profante.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Středa, 25.Července 2018, 14:22:11

Hayek nebyl vůl a jeho terminologie je velmi solidně promyšlená a odůvodněná. Tudíž by nepoužil pojem desing tím nemožným způsoberm, který jste předvedl Vy.

Petrasek Milan - penzista

Hayek nebyl vůl, ale Středa, 25.Července 2018, 14:45:20

byl potrefen nedůvěrou ve vratkost předválečné demokracie.
A tak se se svými vídeňáky rozhodl vší silou dát nadlidské objektivitě trhu více moci, než lidsky nespolehlivému parlamentu.
Tak tu máme následky dobře míněného neoliberalismu.
A navíc novou zkušenost s lidskou nespolehlivostí...bych mimo téma disputu dodal.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Třeba máte pravdu, pane Profante, když může lhát Ulmanová o tom, co slyšela v divadle, proč by nemohl lhát i Petrusek v encyklopedii? Středa, 25.Července 2018, 17:45:53

Sociologická encyklopedie - design:

1. Ve specif. s-gickém významu používá tento termín F. A. von Hayek ve své fil.-s-gické koncepci... V této souvislosti používá termín d. , jímž vyjadřuje vědomou intenci tvořit určitý řád.

LITERATURA: Hayek, F. A. von : The Counter-Revolution in Science. Studies in the Abuses of Reason. Glencoe, III. 1952; Hayek, F. A. von : The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. London 1988; Coleman, J. S. : The Rational Reconstruction of Society.
American Sociological Review , 58, 1993, č. 1.

---------------------

Odteď už se budu při hledání pravdy obracet výhradně jen na Vás, abych při svém náročném duchovním růstu zbytečně neztrácel čas.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Čtvrtek, 26.Července 2018, 09:29:49

Ale ano, to slovníkové heslo v Petruskově encyklopedii je v pořádku. V pořádku neni způsobem, kterým jste Vy použil pojem desing ve svém příspěvku.

Kosinus je to goniometrická funkce, která bývá v pravoúhlém trojúhelníku definována jako poměr dvou jeho konkrétně určených stran -- poměrně korektní, ale pokud je to vše, co o kosinu víte, nejspíše nebude umět vyřešit dost základní středoškolské úlohy. A ani tehdy, když si najdete, že se jedná o poměr přepony a přilehlé odvěsny.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Profante, já jsem to z té encyklopedie skoro opsal, Čtvrtek, 26.Července 2018, 13:22:32

Vy jste ale tvrdil, že v tomto smyslu (opsaném z Petruskovy encyklopedie) Hayek slovo "design" určitě nepoužil.

Neztrácejte tedy odvahu a tvrďte to klidně dál...

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"... ani tehdy, když si najdete, že se jedná o poměr přepony a přilehlé odvěsny." Čtvrtek, 26.Července 2018, 13:40:6

Kosinus úhlu není poměr přepony a přilehlé odvěsny. To je převrácená hodnota (jak bývá vaším dobrým zvykem.)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.