Soukromá ptačí rezervace Josefovské louky dává naději ohroženým druhům

V původně převážně ptačím parku žijí i vážky a čolci a v příštím roce přibudou divocí koně.

(pd)

29.12.2017 17:27

_ejka

Ptačí rezervace Josefovské louky má poskytnout útočiště mokřadním ptákům, zalíbilo se zde třeba čejce chocholaté. Foto Pixabay

Ptačí rezervace Josefovské louky má díky obnově různých způsobů zavlažování umožnit návrat mokřadních ptáků. To se daří, jak ukázal letošní průzkum – a dokonce se zde zalíbilo i obojživelníkům či broukům. Také pětadvacet ohrožených a jinde vzácných vážek našlo v prvním soukromém ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře útočiště.

Spravuje jej Česká společnost ornitologická, která za účelem jeho vzniku vykoupila pozemky o rozloze dvaačtyřiceti hektarů. Jediným zklamáním pro správce rezervace je prozatím malý výskyt motýlů.

Ornitologové obnovili luční závlahy, vybudovali vodní plochy a pokračuji v dalších přírodě prospěšných opatřeních. Kromě dalších jezírek a tůní zoologové plánují vybudování umělých hnízdišť pro ledňáčky a čápy.

Spodní hladinu vody jim umožňuje regulovat sto let starý zavlažovací systém. Letošní průzkum rostlin a živočichů v místě potvrdil výskyt nejen ohrožených druhů vážek, ale i více než dvě stě druhů brouků, stovek obojživelníků a rostoucího počtu ptáků.

Počet motýlů pomohou zvýšit koně
Jedním z cílů ornitologů na Josefovských loukách je umožnit návrat mokřadních ptáků. Z těch už se v parku objevily třeba čejka chocholatá, bekasina otavní a velmi pravděpodobně zde zahnízdily tři vzácné druhy skrytě žijících chřástalů polních. Od roku 2008 vypozorovali ornitologové na Josefovských loukách dohromady sto šestašedesát druhů ptáků.

V parku se mimořádně daří i obojživelníkům. „Na úplném začátku jsem na pozemcích sotva nějakého obojživelníka našel. Dnes tu jsou stovky žab i čolků. Dokonce se objevily dva nové druhy žab – ropucha zelená a kuňka ohnivá,“ shrnuje zoolog David Číp.

Třináct nových druhů vážek objevil v lokalitě doktor Bohuslav Mocek z Muzea východních Čech v Hradci Králové. „Třeba šídlatka brvnatá a vážka žlutavá se vyvíjejí ve vysychajících, dočasně zaplavených prohlubních, hlavně na zaplavovaných loukách. V našem kraji je takový typ prostředí ojedinělý a proto jsou Josefovské louky pro tyto vážky zcela zásadní,“ komentuje pochvalně děj Mocek.

Z brouků objevených na území luk jich je pět zařazeno na Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých živočichů České republiky a šest je zvláště chráněných vyhláškou zákona o ochraně přírody a krajiny. Entomolog Tomáš Kopecký v průběhu letošní sezóny nalezl v parku dohromady dvě stě sedmnáct druhů brouků. „Mezi nimi i velmi charismatického chrobáka ozbrojeného. Odhaduji, že nejméně podobné množství ještě na objevení čeká,“ dodává Kopecký.

Jediným zklamáním jsou podle správce parku Břeňka Michálka motýli. Celoevropsky chráněné druhy modrásek bahenní a modrásek očkovaný zde vykazují velmi slabou populaci. Většina luk je totiž nadále dvakrát ročně sekána a sklízena zemědělskými subjekty zaběhlým způsobem, který přerušuje rozmnožovací cyklus motýlů.

Dlouho plánovaným řešením je pastva divokých koní z Exmoorského národního parku v jihozápadní Anglii, kteří budou na desetinu parku vypuštěni již začátkem nového roku. „Koně zajistí mnohem šetrnější údržbu travního porostu, ve kterém budou mít luční ptáci, hmyz a tedy i motýli větší šanci na přežití,“ vysvětluje Michálek. Vliv pastvy na početnost druhů budou ornitologové sledovat.

Hospodaření totiž může Česká ornitologická společnost slaďovat s potřebami živočichů pouze na svých dvaačtyřiceti hektarech. Pokud však shromáždí dostatek finančních prostředků, bude moct koupit další předjednané pozemky. Park je otevřen i veřejnosti, pravidelně se v něm koná například Festival ptactva a ornitologové zde chtějí pro návštěvníky vybudovat chodníčky či ptačí pozorovatelny.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.