Když dva říkají něco jiného, může to být totéž

Ve vzájemné shodě nám mnohdy překáží jen jazyk, kterým svou pozici obhajujeme, či motivy, které preferujeme jako morální. Čisté argumenty zdržují.

Mějme dvě hypotetická tvrzení:

  • Zaprvé, těžba v chráněných územích Národního parku Šumava poškodí biodiverzitu šumavské přírody. Způsobené škody zasáhnou řadu rostlinných a živočišných druhů a navíc jsou v rozporu se zákonem, který jasně stanoví pravidla lidského chování v chráněných územích. V důsledku nezodpovědného lidského zásahu tak můžeme přijít o jedinečný kus divoké přírody. Z těchto důvodů bychom s těžbou souhlasit neměli.
Zní to pěkně a rozumně. Ale slova jako biodiverzita, národní park a příroda vzbuzují v některých lidech téměř alergickou reakci, na jejíž zvládnutí pomůže jen hodinová projížďka v SUV provázená nahrávkou startující motorové pily. Nebo pořádná nakládačka, kterou policie uštědří potrhlým hípíkům, kteří by snad tu přírodu chtěli nějak chránit. Když se mlátí ekoteroristi, je mnohý libertarián ochoten přimhouřit oko a vzít státní násilí na milost.

A pokud jde o hypotetickou těžbu, stačí mu kombinace slov příroda, biodiverzita a ochrana v jednom odstavci k tomu, aby k těžbě zaujal jednoznačné a pozitivní stanovisko.
  • Zadruhé, Národní park Šumava patří nám, Čechům, českému národu. Je to přirozená hradba, která nás chránila před rozplynutím se v cizím. Je to domov mnoha rostlin a živočichů, který je panenský a neposkvrněný, symbol krásné a posvátné české země. Kácení v chráněných šumavských hvozdech nejenom že poruší zákon, který omezuje naše chování v národních parcích a ohrozí další přetrvání přírody v její současné podobě, ale navíc bude i plivnutím na hroby našich předků, kteří v potu tváře drsný kus české země obdělávali.
Co myslíte, bude nadšený čtenář Modré, nikoli zelené planety startovat motorovou pilu i teď? Možná že ne zdaleka s takovým zápalem. Kdybych doplnil i několik vět o brutální státní moci, která útočí na lidskou svobodu a tradiční hodnoty, možná by se našlo i několik konzervativců, kteří by se nechali přemluvit k účasti na protestu. Nebo si trochu fandím, ale přeci jenom, obě tvrzení říkají totéž a usilují o totéž, jen to říkají „jiným jazykem“.

Ve vzájemné shodě nám mnohdy překáží jen jazyk, kterým svou pozici obhajujeme, či motivy, které preferujeme jako morální. Repro DR

Ať už se mladý zelený či mladý konzervativec rozhodne připoutat ke smrku pod dojmem prvního, nebo druhého tvrzení, výsledek bude stejný. Proponenti obou tvrzení budou usilovat o stejný výsledek svých činů. A budou se k smrti nenávidět.

Cílem veřejné debaty není argumentaci podporovat, ale naopak ji pokud možno z veřejného prostoru vytěsnit. Argumenty zdržují. Před pár lety na to přišel i jistý Jonathan Haidt, který formuloval takzvanou Teorii morálních základů (Moral foundations theory):

Člověk hodnotí, zda  je něco dobré nebo špatné podle vztahu situace k základním morálním veličinám, které uznává. Pro konzervativce jsou takovými hodnotami čistota (či posvátnost), loajalita ke smečce (národu, rodině) a morální autorita. S liberály jsou ti konzervativnější schopni sdílet ještě princip férovosti a péče o druhého.

Pokud chcete získat pro své stanovisko i podporu konzervativně smýšlejících lidí, musíte ho pro ně vhodně převyprávět. Důležité je zdůraznit, že na vaší straně je nějaká tradiční autorita, že bojujete za zachování něčeho morálně „čistého“ a zapojit do diskuse taky nějakou posvátnou entitu. Nemusíte argumentovat, stačí uhodit na ty správné morálně citlivé struny a publikum je vaše. Tvrdit přitom můžete prakticky cokoli. Argumentovat vlastně ani nepotřebujete.

Pokud teď čekáte happyend, tak vás zklamu. V tomhle počasí je totiž k čtenáři nejohleduplnější napsat nějaký text, ze kterého vás tak trošku zamrazí.

A co si myslíte vy? Diskuse (3 příspěvky)

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pátek, 24.Června 2016, 12:07:27

Když svého času v Německu (a jmenovitě v ultrakonzervativním Bavorsku) vystoupili první Zelení s tím, že je zapotřebí chránit přírodu před devastující expanzí přetechnizovaného industriálního světa, sklidili ze strany vládnoucí klerikální Křesťansko-sociální Unie (CSU) jenom čirý posměch. Neboť tato strana je sice konzervativní, ale zároveň velmi pravicová - a tedy velice úzce spjatá s průmyslovou sférou.

Ovšem, jak pokročil čas, tak především na lokální úrovni se tu a tam začaly utvářet aliance - mezi antikapitalisticky zaměřenými Zelenými na straně jedné, a mezi touto prokapitalistickou CSU na straně druhé. Protože tito konzervativní místní politikové přece jenom začali postupně vnímat, jak jim ta expandující industrializace čím dále tím nepřehlédnutelněji okupuje a denaturuje tu jejich neporušenou "domácky-bavorskou" přírodu.

No, a nakonec věci dospěly tak, že celá CSU "zezelenala", a tu ochranu životního prostředí, pro kterou se kdysi Zeleným natolik vysmívala, si teď sama vepsala na své prapory!

Ivo Horák - Praha 3

Objektivní střet zájmů Pátek, 24.Června 2016, 22:47:52

Samozřejmě, že ideologicky a terminologicky provokativní postoje či formulace mohou u potenciálních spojenců zbytečně vzbuzovat nelibost, ba podráždění. Neměli bychom si však proto myslet, že národovci, liberálové nebo pravice obecně mají přes jinou motivaci mnohdy ohledně konzervace stávajících hodnot stejné cíle.
Víme, jak někde v Kvildě či Modravě dopadají volby a není to proto, že by tu žili horalé jako ze Stiftera, ctící těžkou práci. Rozmnožených majetků se tu chopila generace, jejíž podnikání a finanční očekávání se do stávajících objektů nevejde. Mohou být spojenci snad v některých kauzách, ale to by musela být opravdu ohrožena sama prestiž a přitažlivost regionu. Možná by se jim nelíbily hektarové "krabice" skladů... Nicméně tak citliví k reputaci oblasti, aby se báli reakce návštěvníků na apartmány, akvaparky a zábavní podniky, to zas nejsou.
Útočí-li konzervativci na pojmový aparát "zelených", bude v souboji o mladou generaci potřeba "útočit" také na pojmový aparát "modrých".

Nucené vysídlení německy mluvících obyvatel
znamenalo pro Čechy podstatné kulturní a další ztráty. Přineslo však také zisk: návrat málo osídleného hvozdu, jaký tu nebyl možná půl tisíciletí. Mnozí Češi takovou Šumavu milují, národovci a liberálové na ni však budou koukat jinýma očima. Změny jim přijdou, poměřováno délkou lidského života, dostatečně
pomalé a podnikatelská pokušení jich samých a jejich souputníků velká a svatá.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Z textu mne nemrazí. Sobota, 25.Června 2016, 20:47:17

Vypráví se jakási anekdota o panovníkovi, který si dal od dvou astrologů předpovědět budoucnost.
První mu řekl, že ho čeká velké neštěstí, že mu zemřou všechny děti. Byl popraven. Druhý panovníkovi řekl, že se narodil pod šťastnou hvězdou, bude žít tak dlouho, že přežije všechny děti. Byl odměněn.
Nic nového pod sluncem.

Souhlasím s Haidtem, volby, které lidé dělají, jsou daleko více ovlivněny jejich hodnotovým rámcem, než si stoupenci neoliberalismu a dnešní levice myslí. Levici se za to před časem vysmál velmi dobře v BL pan Dolejší (teorém klokan).

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.