Pražský územní plán může připomínkovat široká veřejnost

Do konce letních prázdnin bude vypracován konkrétní soubor opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě a projednávání pražského územního plánu. Jeho příprava přitom není na začátku, probíhá již čtvrtým rokem.

(vd)

17.06.2016 17:45

_zemn_pl_n

Metropolitní plán vzniká od roku 2012, jeho zadání schválili zastupitelé v září 2013. Jeho příprava nabrala výrazné zpoždění. Foto web Arniky

Do příprav a projednávání vznikajícího Metropolitního plánu se bude moci výrazněji zapojit veřejnost. Zastupitelstvo hlavního města Prahy ve čtvrtek schválilo, že do konce srpna bude vypracován konkrétní soubor opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě a projednávání plánu, kdy bude využit i manuál, který je na webu.

„Je důležité zapojit do projednávání jednoho z nejdůležitějších dokumentů hlavního města nejen odbornou veřejnost, investory či majitele nemovitostí, ale také občanské spolky a širokou veřejnost, a to nad rámec povinností vyplývajících ze stavebního zákona. Smutným a doložitelným faktem ale je, že tři roky trvající příprava plánu na zapojení široké veřejnosti rezignovala,“ řekla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky pro oblast územního rozvoje a plánování za Stranu zelených.

Území plán je dohoda o využití území. Tvoří ho sice především architekti či lépe urbanisté, ale rozhodně by to neměli být je oni. Mělo by se vždy jednat o společnou práci řady expertů, podle Kolínské nemůže akcent na podmínky pro kvalitní architekturu oslabit požadavky na ochranu veřejného zájmu v oblasti vzdělávání, sociální a zdravotní péče či životního prostředí.

„Příprava nového územního plánu není na začátku, ale probíhá již čtvrtým rokem a některé pro participaci vhodné okamžiky již nelze využít. Participační aktivity nesmí znamenat zastavení prací na Metropolitním plánu, ale musí respektovat harmonogram směřující k jeho schválení do konce roku 2020,“ doplnila Kolínská.

Zastupitelstvem schválený podnět na zapojení veřejnosti do přípravy metropolitního plánu předložil k projednání spolek Arnika na konci května letošního roku. Podepsalo jej 1 036 Pražanů, jeho součástí je návrh deseti kroků, které jsou k efektivní participaci občanů potřeba.

Metropolitní plán vzniká od roku 2012, jeho zadání schválili zastupitelé v září 2013. Jeho příprava nabrala výrazné zpoždění. V únoru letošního roku vyjádřilo zastupitelstvo hlavního města vážné znepokojení nad průběhem přípravy Metropolitního plánu. Institut plánování a rozvoje odevzdal plán hlavnímu městu dne 31. 5. 2016. Rada hlavního města nařídila pořizovateli jeho zveřejnění, nyní je plán dostupný na webu.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.