Sociální polštář a sociální parazitismus

Vláda ČR se rozhodla zmrazit sociální dávky. Důvodem je motivovat lidi k práci a ne k životu na dávkách. Mluvit o motivaci k práci v souvislosti se sociálními transfery a ne s odměnou za práci se nemůže líbit ani odborům.

Letos v létě vláda ČR slíbila, že bude valorizovat nejen minimální mzdy, ale i životní minimum, které nebylo upravováno od 1. 1. 2012. Přes nízkou průměrnou inflaci životní náklady těch nejchudších nestály. Voliči tedy tato slova uvítali jako potřebné sociální opatření.

Na tuto valorizaci už byly v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 dokonce vytvořeny prostředky. Proto poněkud překvapila informace, že bude i nadále sociální minimum (které slouží i k propočtu vyplácení sociálních dávek) zmrazené. Copak už neplatí, co jsme nedávno mohli slyšet v předvolební kampani, že pro chudého člověka je každá stovka dobrá?

Podle slov ministryně práce důvodem tohoto rozhodnutí bylo motivovat lidi k práci a ne k životu na sociálních dávkách. Po zvýšení minimální mzdy by se totiž zvýšením sociálních dávek opět snížil rozdíl mezi sociálními a pracovními příjmy.

Skutečnost potvrzuje, že přijetí nízko hodnocené a často nejisté práce místo pobírání nárokových dávek může vést dlouhodobě k poklesu reálných příjmů celých rodin. Je s podivem, že někteří na levici jakoby už přejímali argumentaci, že na chudý lid (a ještě by se mohlo xenofobně dodat na cizince) musí být přísnost.


Mluvit o motivaci k práci v souvislosti se sociálními transfery a ne s odměnou za práci se nemůže líbit ani odborům. Foto web vlády ČR

Pravicová opozice (Miroslav Kalousek) toto rozhodnutí vlády vítá s tím, že připomíná nízkou míru inflace a riziko zneužívání sociálních dávek. Levicová opozice (v tomto případě šlo o můj komentář) to chápe jako zklamání pro voliče, kteří už se těšili, že sociální systém bude byť nepatrně, tak přeci jen štědřejší.

KSČM byla za podstatnější valorizaci jak minimální mzdy, tak sociálních dávek. On i po zvýšení od ledna 2015 bude minimální čistý pracovní příjem pod hranicí příjmové chudoby (EU ji definuje jako 60 % mediánu, OECD jako 50 % mediánu). Pozitivně motivační má být pracovní příjem, sociální škrty motivovat mohou jen v negativním smyslu.

V tyto dny také zveřejnila Agentura pro sociální začleňování výsledky své studie o vztazích zaměstnanosti a závislosti na sociálních dávkách. Např. ukazuje, že domácnost s dítětem zůstává v situaci hmotné nouze až do hrubé mzdy ve výši okolo osmnácti tisíc korun měsíčně, tedy i když budou oba rodiče pracovat za minimální mzdu. Problém tedy není v příliš štědrém sociálním systému, ale ve stále příliš nízké úrovni minimální mzdy v ČR. Sociální tvrdost povede ne k vyšší zaměstnanosti, ale k růstu stínové ekonomiky.

Průzkumy STEM z počátku listopadu potvrzují vysoké preference hnutí ANO i ČSSD. Lidé zatím klíčovým stranám současné vlády pro jejich sliby věří. Kupní síla dávek je prostě nedostačující a těžké bude vyjít i s mírně zvýšenou minimální mzdou. Mluvit o motivaci k práci v souvislosti se sociálními transfery a ne s odměnou za práci se nemůže líbit ani odborům.

Obcházení sociální a pracovní legislativy je věcí kontroly státních orgánů a ne důvod k redukci sociálního státu. Tzv. komunismus v dávkách není problém takového řádu, aby vyřešil existující sociální problémy. Racionalizovat sociální systém je vždy možné, ne však snižovat už nyní podvázaný objem sociálních transferů.

Motivace k práci je důležitá, ovšem hlavně ta pozitivní. Z práskání bičem nad „lenochy“ také čiší jaksi nahnědlá optika. I když míra nezaměstnanosti aktuálně poněkud klesá, jsou regiony a profese, kde zůstává chronická. Zde mluvit o lemplech, co odmítají pracovat a parazitují raději na dávkách, je urážlivé k mnohým z těch, kterých se to týká.

Negativní motivace k práci (strach z trvalé pauperizace celé rodiny) vede spíš k práci na černo a k nárůstu stínové ekonomiky. Zvýšení sociální nerovnosti je jeden z klíčových důvodů, proč je rok 1989 dnes tak často chápán jako promarněná příležitost.

A co si myslíte vy? Diskuse (15 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Otakar Bureš - student

důstojná práce Čtvrtek, 20.Listopadu 2014, 12:21:11

O práci, poněkud šířeji, jsme tu již diskutovali.
K představě a požadavku důstojné práce autor nedochází (stačí když se zvýší platy)... (To je v české nekultuře už jaksi samozřejmé.)

Pokud jde "o dávky", autor si dělá prostor, aby mohl libovolně měnit svůj pohled na ně. Konkrétně mezi následujícími větami cítím rozpor:
"Z práskání bičem nad „lenochy“ také čiší jaksi nahnědlá optika."
A o dvě věty dál už se rétorika lempláctví podmíněně přijímá:
"Zde mluvit o lemplech, co odmítají pracovat a parazitují raději na dávkách, je urážlivé k mnohým z těch, kterých se to týká."
Máme tedy chápat autora jakou optikou?

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

teď netuším co nechápete Čtvrtek, 20.Listopadu 2014, 15:42:17

nejde o to o práci jako matce pokroku filosofovat ale nějakou práci jako zdroj obživy mít. To předpokládá jak nabídku práce tak i přiměřenou odměnu za ní.
Takže je např. třeba v tripartitě prakticky vyjednat dostatečné tempo valorizaci minimální mzdy, což je základ k té pozitivní motivace. plus navazující nástroje na trhu práce....
Poklesem kupní síly sociálních dávek se pozitivní motivace nedosáhne tohle sdělení je snad dobře pochopitelné. Nějací lemplové samozřejmě existují, ale nelze se na ně vymlouvat pokud jde o zmrazené životní minimum.
A ty kteří se nechtějí flákat jen nemohou sehnat práci to opravdu může urážet. To myslím se dá taky pochopit.

Otakar Bureš - student

jen je to trochu málo... Čtvrtek, 20.Listopadu 2014, 18:43:53

co říkáte, může být, jen se mi to od komunisty zdá trochu málo.

pokud jde o "lemplovství", pak by levičák, nadto politik, neměl stavět proti sobě ty, co pracovat nemohou ač "chtějí" a ti co nepracují a snad "nechtějí", což -implicitně- děláte.

Mez. org. práce definuje důstojnou práci:
„produktivní práci pro muže i ženy, která se odehrává v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti. Důstojná práce zahrnuje příležitosti pro práci, která je produktivní a zajišťuje férový příjem, zabezpečuje jistotu zaměstnání a sociální zabezpečení pro pracovníky a jejich rodiny. Důstojná práce poskytuje příležitosti pro osobní rozvoj,posiluje sociální integraci, umožňuje vyjádřit svobodně své námitky, skloubit rodinný a pracovní život a garantuje rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny."

Pozitivní motivace skrze valorizaci mezd, opakuji, je MÁLO. (ale už je to tak, kultura zde schází; viz odbory)

Otakar Bureš - student

Čtvrtek, 20.Listopadu 2014, 18:47:9

pardon, myslel jsem, že i valorizace "dávek" je málo

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

mít práci je málo ? Čtvrtek, 20.Listopadu 2014, 20:44:11

pokud budou lidé v sociálně tíživé situaci, potud bude nutný sociální systém a tedy i problémy valorizace dávek. Jako by vám dělala problém reálná politika, ale do doby než bude svět proměněn v utopii, bude nutná.
´Pokud hájíte ty co pracovat nechtěj tak to promiňte ale já dávám přednost těm co chtějí nebo by chtěli kdyby mohli. takže boj za ty druhé neakcentuji ani explicitně, ne jen implicitně. A proměna práce je úkol dlouhodobý, nemohu kašlat na problém že práce chybí.
Možné se vaši pravnuci dožijí doby, kdy budeme brouzdat po lesích, zírat do oblak a jen psát básně, opečovávat nás budou roboti (i když se bojím že by to byl počátek degenerace) ale do té doby bude třeba snažit se starat o práci.

Petrasek Milan - penzista

Snaha o optimalizaci balance mezi nabídkou a poptávkou Čtvrtek, 20.Listopadu 2014, 22:04:21

na současném pracovním trhu vychází, pokud je mi známo z procentní sazby kolem sedmi procent. Ve skutečnosti to znamená, že společnost ve které každý desátý je nezaměstnaný vládne z hlediska podnikatelů zdravé sociopolitické klima s perspektivou dalšího snižování sociálních odvodů.
A takovou perspektivu vláda ČR zřejmě podporuje.
A proč ne - připravenost jedince se nabídnout na pracovním trhu za méně než existenční minimum lze domluvou ovlivnit.
A někdy značně - jsou společnosti, kde občané absolvují dvě perná zaměstnání a poté ještě frontu na příspěvek pro občana v sociální nouzi........proslýchá se.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

i proto je sociální stát aspoň něco Čtvrtek, 20.Listopadu 2014, 23:46:39

v nezaměstnanosti je asi dvacet členských států EU nad ČR, přesto je to problém.
neříkám že ho minimální mzda řeší, ta jen při kontrole inspektorátu práce brání dělat pod cenou
takže i nadále budou zapotřebí jak sociální dávky, tak podpora v nezaměstnanosti
a to takové aby to bylo k dýchání, proto je to reálný problém který nevyřeší nějako slogany

Martin Profant - Praha 7

Filosofovat o práci a utopie Pátek, 21.Listopadu 2014, 09:34:55

Jsou věru milá ta slova o nezbytí pomáhat potřebným tady a teď, neodkládat až na dobu budoucí, po revolučním osvobození prace, dobudování kapitalismu či do jiné budoucnosti, která nejspíše nepřijde či přijde až dlouho po té, co nynější potřební opustí naše slzavé údolí. A vyřčena komunistou jsou ta slova nejen milá, ale i zábavná.
Jen nevím, proč do toho Dolejš motá jakousi " realistickou politiku". Vždyť prosadit proti masivnímu zájmu kapitálu a držitelů pracovních míst (zájmu účinné prostředkovanému masmédii ovládanými velkým kapitálem, deformovanou strukturou soudobé podoby sociálního státu atd.) minimální mzdu neodpovídajįcí leda reprodukci prostého lidství, to jest životním podmínkám hovada, řečeno s jedním panem, co o práci filosofoval -- to už je mnohem realističtější očekávat světovou revoluci.
Leda by tím výrazem "realistická politika" chtěl pan poslanec říct: politika, která mi dává reálnou šanci, že si udržím svoje teplé místečko a budu salonfähig pro lepší společnost. To by pak vše dávalo smysl, jen na místo "politika" se pak sluší psát "politikaření".

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

sociální stát je salonní zbytečnost ? Pátek, 21.Listopadu 2014, 17:19:20

protože nepředpokládám že MP je jurodivé letory, tak snad uzná že existují argumenty pro tezi že politika minimálních mezd (v EU běžná) je přeci jenom nějaký ten palec či píď blíž než světová revoluce.
A tudíž bych ji nevzdával - leda že by v boji s efemérními či intelektuálně snobskými gesty "pražské kavárny" nebo s pragmatismem v politice považoval cokoliv méně než útok na barikády a paláce za oportunismus neřku-li renegátství.
Protože taková "zásadní" politika se sice vyhne obvinění z přemíry taktiky a kompromisu, ale snadno se stane prázdnou frází. Levice je sociálně a názorově fragmentovaná, často hašteřivá, reálná politika naopak staví mosty k lidem.

Km-pasovka0001

Klára Mičkalová - Doma

Když práce musí být – a není Pátek, 21.Listopadu 2014, 22:16:20

Dovolila bych si vykreslit obraz toho, jak to vypadá, když je práce povinná, ale není co dělat.
Zakládá se na skutečnosti.
V některých zemích světa je součástí nápravy vězňů povinnost pracovat. Někteří vězni si sice mohou vybrat, zda chtějí pracovat – potom se jim trest krátí podle jakýchsi tabulek a výpočtů. Tito vězni chtějí pracovat. Někteří vězni však mají tzv. zpřísněný trest – ti si vybrat nemohou, ti pracovat musí.
Jenomže jak to zařídit, když je práce povinná (vedle té „dobrovolně chtěné“) a přitom práce jaksi není?
V jedné nejmenované zemi (kdopak si tipne, kde to je?) to řeší následovně: vězni jsou odvedeni na pracovní směnu do prázdné tovární haly a usazeni. Nesmějí se po hale pohybovat, nesmějí polehávat, nesmějí se mezi sebou bavit. To by byl odpočinek a zábava, ne práce! Dozorci polobděle dohlížejí na to, aby se „práce“ nezvrtla v odpočinek a/nebo zábavu. Po čtyřech hodinách jsou vězni odvedeni na oběd, pak znovu přivedeni, usazeni, po dalších čtyřech hodinách jim končí „směna“ a mohou jít do svých bloků.
Tato absurdita (která se ale skutečně odehrává!), by mohla být jednou z uskutečnitelných realizací snu o tom, jak to zařídit, aby pracovali všichni - jak ti, kdo pracovat chtějí, tak i ti, kteří se k práci stavějí jinak.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Dolejšovi Sobota, 22.Listopadu 2014, 10:47:6

Ať dělám, co dělám, nenašel jsem v diskusi nikoho, kdo by tvrdil, že sociální stát je "salonní zbytečnost". A co se politiky minimálních mezd týče -- já to pro Vás zkusím znovu a pomalu.
Minimální mzda jako jeden z mnoha nástrojů vytváření sociálního smíru samozřejmě existuje.
Právě proto, že existuje, s ní mame zkušenost. A ta ukazuje,
za a) že se použitelnost minimální mzdy jako nástroje vytváření sociálního smíru se prudce snižuje od koncem sedmdesátých let minulého století a že se v posledních desetiletích se limitně blíží k nule;

za b) že zároveň s oslabením své původní funkce minimální mzda napomáhá -- z hlediska svého původního určení nezáměrně a kontraproduktivně -- ve všech evropských zemích k zablokování sociální situace vrstvy, která žije sice formálně nad hranicí chudoby, ale neobešla by se bez chudinských dávek. Včetně vytváření předsudků a nepřátelských nálad proti lidém v této situaci v majoritní veřejnosti.

Existují přesvědčivé a široce přijímané kritické analýzy, které ukazují, proč k takové perverzi původního určení institutu minimální mzdy dochází -- ale těmi Vás, pane poslanče, nebudu zatěžovat, jsou intelektuálně náročné a pro tuto vysvětlení je nepotřebujeme.

V této situaci se pochopitelně levicový politik ve vládní funkci snaží o zvyšování minimální mzdy, životního minima atd. Prostě proto, že nemá jiné nástroje a musí jednat teď a tady.
Ale levicová politika, která si jako cíl stanovuje zvyšování těchto minim, místo aby usilovala o vytváření nových nástrojů vytváření sociálního smíru odpovídajících situaci druhého decenia jednadvacátého století a nikoliv padesátým létům století dvacátého -- to je něco, co nemohu vzhledem ke kodexu diskuse přiměřeně komentovat, v lepším případě hlupství bez znalostí a fantasie, v horším defétismus vůči neoliberalismu a zjištné pokrytectví.Petrasek Milan - penzista

Ano pane Dolejši, bezpodmínečnou nutností pro sociálně smýšlejíc Sobota, 22.Listopadu 2014, 10:47:50

je realizace sociálního kapitalismu. Tedy sveřepě lstivý boj proti dominujícímu reálnému kapitalismu, který pražská smetánka z neznalosti akceptuje.
Je zbytečné od ní očekávat pochopení, ale není zbytečné se po kavárně potloukat, vysvětlovat výhody sociálního smíru
a napomáhat našemu různobarevnému měšťanstvu od komplexu jedinečnosti a toužebné představy sounáležitosti s elitou národa.
Nápomoci radikalizující/randalizující rádobyelitě (zatímco solventní kruhy si privatizují zbytkový státní majetek) je již pozdě.....bych dodal.
Tak jednoduché zadání, že i Machiavelli by zoufal .....bych přidodal.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

intelektuálně zvládnutelné návrhy ? Sobota, 22.Listopadu 2014, 16:34:42

děkuji za věcnost - tedy MP se domnívá že institut minimální mzdy je překonaný a dnes již perverzní..
Jasný kritický názor i když ho odbory nesdílí a ČSSD i KSČM minimální mzdu stále berou.
Takže ono široké přijímání těchto kritických závěrů se zřejmě spíš zaměřuje na liberální střed a pravici.
Ale nešť - faktický účinek je opravdu erodovaný prací na černo a neschopností ji regulací a kontrolou omezit.
Ale jaké reálné alternativní nástroje máte na mysli, které by tlaku na práci pod cenou byly schopné čelit?
Minimální mzda je aspoň něco dané natvrdo zákonem, tedy štítem proti defétismu v praxi.
Odkaz na pro normální smrtelníky intelektuálně nedosažitelné nové recepty tak zatím vyhlíží poněkud esotericky

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Minimální mzda a její problémy Neděle, 23.Listopadu 2014, 11:27:25

Zkusil bych do - dosti emocionálně vedené - debaty vložit jednu ryze technickou poznámku: otázka minimální mzdy je krajně kontroverzně diskutována ve všech zemích, kde se jedná o její zavedení. A neméně tam, kde už zavedena byla. Naposled například v (bohatém) Německu, kde se až po vytrvalém odporu podnikatelských a pravicových kruhů podařilo tuto minimální mzdu před nedávnem prosadit.

Z levicového pohledu by se tedy muselo konstatovat: "Výborně, zase jsme jednou zaznamenali alespoň určité vítězství v našem věčném boji proti tomu vykořisťovatelskému kapitalismu!"

Ovšem: podle posledních ekonomických analýz v následujícím roce německá ekonomika poroste daleko pomaleji, než se původně předpokládalo. A jako jeden z klíčových faktorů tohoto ochlazení ekonomiky bylo označeno právě zavedení oné minimální mzdy.

Je to samozřejmě jenom předpoklad, který - přinejmenším v tuto chvíli - nelze pozitivně dokázat; ale je celkem vzato v logice věci, že když firmám stoupnou náklady (na vyplácení oněch minimálních mezd), pak musí zvýšit ceny, tím pádem jim klesne odbyt, čili to přiškrtí ekonomiku.

Což má pak ovšem zpětný dopad právě i na tu vrstvu pracujících: ti kteří mají práci budou mít tu výhodu zaručené minimální mzdy, ale na straně druhé zase naroste počet těch, kteří - vůbec žádnou práci mít nebudou!

Takže, sečteno a podtrženo: jedná se o záležitost, kterou vposledku skutečně není možno vyřešit v rámci kapitalistického ekonomického a společenského pořádku. Je samozřejmě možno se pokoušet o r e l a t i v n í omezení dopadů kapitalismu na vrstvu méně privilegovaných; ale opravdu by bylo velmi krátkozraké oddávat se jakýmkoli iluzím, že je možno takovýmito dílčími opatřeními zhumanizovat kapitalismus jako takový.

Otakar Bureš - student

ještě jednou jinak Úterý, 25.Listopadu 2014, 12:23:16

Měl jsem za to, že komunisté považují za "lemply", "flákače", zahálčivé atp. nikoli nezaměstnané, kteří nepřijmou každou pitomou práci, chudáky, lidi bez domova apod., nýbrž vlastníky (ono 1%), velkoburžoazii, kapitalisty...
Ale asi jsme dnes dál.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.