Agentura pro sociální začleňování ukončila spolupráci s osmi městy

Celkem s osmi městy ukončila Agentura pro sociální začleňování ke konci června spolupráci. Jde o města Hodonín, Kadaň, Kolín, Krupka, Mělnicko, Sokolov, Vejprty a Větřní. Agentura zároveň začíná spolupracovat s devíti novými městy a obcemi.

(vd)

01.07.2014 09:18

Tou_im

Šimáček: v některých místech byla spolupráce uspokojivá, avšak hlavní palčivé problémy jsme během spolupráce nedokázali vyřešit. Zdroj www.socialni-zaclenovani.cz

V osmi místech republiky vládní Agentura pro sociální začleňování k poslednímu červnovému dni uzavřela tříletou spolupráci při řešení problematiky sociálního vyloučení. Vznikla díky ní řada nových služeb, pracovních míst a dalších podpůrných aktivit, které provozují města i místní organizace. Jde o města Hodonín, Kadaň, Kolín, Krupka, Mělnicko, Sokolov, Vejprty a Větřní.

„Současná třaskavá situace zejména v místech sociálního vyloučení je velmi složitá pro lidi žijící uvnitř, ale také vně. Věřím, že nabízením spolupráce a pomoci městům může Agentura a tím i vláda napomoci ke skutečnému a postupnému řešení problémů. Díky patří starostům a politikům, kteří se rozhodli jít do méně lehkého procesu zkusit něco udělat,“ říká ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

„Například spolupráce s městem Kadaň byla i díky velké ochotě a aktivitě vedení města takřka příkladná. Během krátké doby se tu podařilo uskutečnit řadu aktivit, které už dnes významně mění situaci lidí v sociálně tíživé situaci,” okomentoval výsledky spolupráce s jedním z měst ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

V Kadani se mimo jiné podařilo zaměstnat 187 dlouhodobě nezaměstnaných osob, osmadvacet dětí z vyloučených rodin připravit na školní docházku v předškolních klubech a 20 umístit do mateřských škol. Do prorodinných služeb se zapojilo pětadevadesát rodičů, dvaaosmdesát dětí školního věku chodí do zájmových kroužků a 180 dětí a mládeže do aktivit nízkoprahových zařízení.

V lokalitě Prunéřov, která se nachází několik kilometrů za městem, bylo zrekonstruováno Centrum sociálních služeb. To nabízí služby pro rodiny s dětmi, dluhové a pracovní poradenství i zázemí pro terénní sociální pracovníky. Město zvýšilo kvalitu bydlení v bytech v Prunéřově těm, kteří nedluží a plní své závazky.

Na úklidových a opravných pracích se zde podílejí i místní obyvatelé a každý dům má dnes svého domovníka, který se stará o drobné opravy a pořádek v domě. Za poslední dva roky klesla míra dlužnictví na nájemném v Prunéřově o šestačtyřicet procent.

„Agentura nám pomohla především v tom, že dokázala naše poněkud roztříštěné představy o tom, jak v řadě oblastí postupovat dál, dát dohromady a dát tomu směr, kterým můžeme nyní pokračovat dál,“ hodnotí spolupráci s Agenturou starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

V severočeské Krupce vzniklo více než třicet pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané v rámci systému prostupného zaměstnávání, který městu Agentura pomohla zavést. Bylo zde veřejnosti zpřístupněno zrekonstruované školní hřiště, vybudována oddechová zóna s lavičkami, na jejímž vybudování se podíleli i místní obyvatelé. Ve městě bylo zřízeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Sokolov se výrazně zaměřil na podporu škol. Na čtyřech z pěti základních škol tu byly zřízeny pozice asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Ti jsou ve třídách k dispozici žákům, kteří potřebují jejich podporu při některých částech výuky. Díky projektu, který město ve spolupráci s Agenturou připravilo, v mateřských a základních školách začnou od září 2014 působit tři noví školní psychologové a pět speciálních pedagogů.

Město Kolín během spolupráce s Agenturou zajistilo fungování stávajících sociálních služeb a na každé ze šesti základních škol ve městě zřídilo pozice školních psychologů a speciálních pedagogů.

„Spolupráce s těmito osmi městy ukázala, že i během tří let, které jsou nyní vyměřeny pro spolupráci s Agenturou, se situace v jednotlivých místech může výrazným způsobem měnit k lepšímu,“ říká ke končící spolupráci ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„S výsledky ve většině měst jsme spokojeni, v některých místech byla spolupráce uspokojivá, avšak hlavní palčivé problémy jsme během spolupráce nedokázali vyřešit,“ upozorňuje nicméně Šimáček.

Například ve Větřní zůstává dle jeho slov stále otevřená problematika bydlení. „Budeme s městem v omezené míře spolupracovat i nadále ve formě takzvané vzdálené podpory. Ve Vejprtech se ve finále spolupráce zúžila na jeden rozsáhlý projekt zajišťující sociální služby v místě. I za něj jsme ale rádi, dosavadní kapacita sociálních služeb v místě zdaleka nebyla dostatečná,” dodává Šimáček.

Od začátku července začíná Agentura pro sociální začleňování spolupracovat s devíti novými městy a obcemi. Celkem nyní Agentura spolupracuje s šestadvaceti městy z celé republiky, kterým podobným způsobem pomáhá při poznávání problému sociálního vyloučení a nastavování místních procesů pro jeho řešení.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.