Ve čtvrtek vyprší termín pro podání připomínek k územnímu plánu Prahy

Ve čtvrtek o půlnoci vyprší termín pro podání připomínek k návrhu zadání nového územního plánu Prahy. Podle kritiků politici nepřekročili vlastní stín. Územní plán tvořili v kancelářích magistrátu, bez jakékoliv snahy o vtažení občanů Prahy do dění.

(vd)

18.04.2013 13:14

Arnika

Návrh územního plánu nestanoví jasné priority ani směr, kterým by se měla Praha rozvíjet. Foto web Arniky

Ve čtvrtek o půlnoci vyprší termín pro podání připomínek k návrhu zadání nového územního plánu Prahy. Podle expertů návrh opět nenabízí žádnou vizi budoucího rozvoje hlavního města, a to přesto, že k jeho tvorbě byli přizvání externí architekti a třicetistránkový dokument vznikal řadu měsíců. 

Podle sdružení Arnika zadání umožní další zhoršování životního prostředí i konflikty mezi zájmy občanů a plány developerů. K návrhu zadání územního plánu české metropole může podat připomínky kdokoliv prostřednictvím magistrátního webu.

„Dnes o lhůtě k podání připomínek ví jen málokdo a magistrát se o informování Pražanů ani nepokusil. Obáváme se, že zadání nového územního plánu neudává jasný směr k tomu, aby se Praha vyhoupla mezi evropské metropole, které svým obyvatelům nabízejí vysokou kvalitu života,“ uvedl expert Arniky na územní plán Prahy Martin Skalský.

Připomněl, že motivem zadání je omezení regulací a rozvolnění pravidel. Podle něj ale návrhu chybí vize, priority i jasné pojmenování problémů města. „Politici tím fakticky přenášejí zodpovědnost za formulování cílů územního plánu na architekty. Může to vyústit v inovativní územní plán, stejně jako vytvořit prostor pro nekontrolovatelnou výstavbu a prosazování soukromých ekonomických zájmů," varuje Martin Skalský

„Politikové nedokázali překročit vlastní stín a územní plán opět tvoří v kancelářích magistrátu, bez jakékoliv snahy o vtažení občanů Prahy do dění. Budoucnost Prahy ale nemá být jen v rukách úředníků a architektů,“ doplnila Skalského specialistka na legislativu v územním plánování Vendula Záhumenská.

„Informovanost v předvolebních kampaních je obrovská a z každého sloupu a vitríny na nás hleděli politikové se svými hesly. Podobně by měla vypadat také informační kampaň k územnímu plánu. Dnes ale o lhůtě k podání připomínek nikdo neví a magistrát se o informování lidí ani nepokusil,“ zdůraznila Záhumenská.

Podle Arniky má návrh územního plánu několik problematických momentů. Především nestanoví jasné priority ani směr, kterým by se měla Praha rozvíjet. „Chybí vize, která by mohla zaujmout občany nebo alespoň vyvolat společenskou debatu,“ uvedla Arnika.

Návrh zároveň neřeší alarmující stav životního prostředí v Praze. Organizace v této souvislosti připomíná, že z hlediska znečištění ovzduší je Praha třetím nejhorším regionem České republiky hned po průmyslových regionech Ostravska a Ústecka.

Návrh územního plánu také nepočítá s žádnou ochranou menších parčíků a dalších zelených ploch, což může mít za následek zvýšení tlaku na jejich zástavbu, nedefinuje přísná pravidla, která by zabránila dalšímu rozrůstání Prahy do okolní krajiny a zástavbě zemědělské půdy či opomíjí fakt, že Praha je jednou ze tří evropských měst, jejichž historická centra jsou zařazena na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO.

Ekologové pak připomínají, že soukromé vlastnictví má být nadřazeno ochraně životního prostředí, což ohrožuje ekologickou stabilitu krajiny. Z návrhu navíc plyne, že dopravní koncepce považuje stále za prioritu individuální automobilovou dopravu. Praha tak zůstává dinosaurem mezi evropskými městy, která podporují MHD, pěší a cyklistickou dopravu.

V neposlední řadě není jasné, jak se má nový územní plán vypořádat s velkými investičními projekty, které byly součástí zrušeného konceptu bývalého primátora Pavla Béma.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.