Zpráva k protestu proti postihu tvorby ve veřejném zájmu

Na protestní akci proti trestnímu stíhání slovenské dokumentaristky Zuzany Piussi přečetli zúčastnění otevřený dopis prezidentovi Slovenské republiky Ivanu Gašparovičovi. Text dopisu zveřejňujeme.

Dne 16.11.2012 od 17 do 18:15 hodin proběhla před slovenským velvyslanectvím v Praze protestní akce proti trestnímu stíhání slovenské dokumentaristky Zuzany Piussi za uvedení jejího dokumentárního filmu o slovenském soudnictví Nemoc třetí moci, iniciovaná českými dokumentaristy. Protest, jehož obecnější poselství mířilo proti postihu tvorby ve veřejném zájmu, se zúčastnilo kolem 100 lidí, během krátkých projevů někteří ještě na místě podepsali otevřený dopis prezidentovi Slovenské republiky Ivanu Gašparovičovi, který byl spolu s DVD s filmem Nemoc třetí moci následně předán pracovnici velvyslanectví. K protestu se přidal rovněž Ing. Jiří Fiala za sdružení K213, které předalo ambasádě svůj vlastní protestní dopis na podporu Zuzany Piussi.

Text protestního dopisu českých filmařů

Prezident Slovenské republiky doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Věc: Protest proti stíhání režisérky Zuzany Piussi za tvorbu ve veřejném zájmu

Vážený pane prezidente,

slovenská režisérka Zuzana Piussi, natočila unikátní sondu do problémů slovenské justice, která díky naší společné minulosti promlouvá i k českým a naléhavostí své výpovědi i k evropským divákům. Její film Nemoc treťej moci byl skrze evropský portál DAFilms.com právě uveden i do české a evropské distribuce. Rovněž její předchozí filmy jsou známy z festivalů i kinodistribuce také českým divákům.

Se znepokojením jsme se dozvěděli, že před krátkým časem bylo s autorkou zahájeno trestní řízení na základě žaloby jedné ze soudkyň, která se ve filmu objeví (JUDr. Helenou Kožíkovou), a to z důvodů narušení důvěrnosti ústního projevu osobní povahy, za což hrozí Zuzaně Piussi vězení v délce až dvou let. Jiné řízení na podnět této soudkyně je vedeno proti Slovenské televizi za uvedení tohoto filmu.

Vzhledem k celkové kompozici díla, která je poctivě vystavěnou analýzou závažných jevů a pro jejichž vizualizaci autorka využila mimo vlastního natáčení i celou řadu autentických záznamů a archivů, považujeme její film za dílo bytostně reprezentující veřejný zájem. Film Nemoc tretej moci nenese ani stopu bulvárního přístupu ke zpracování tématu, je to zcela naopak – bulvární média jsou zde dokonce reflektována a kritizována jako součást celého problému. Proto jsme znepokojeni tím, že by takováto tvorba měla být postihována.

Vzhledem k tomu, že meritem filmu je problematizace dosahování spravedlnosti v rámci (některých) slovenských soudů, jsme hluboce znepokojeni tím, že by autorka měla být za čin své reflexe takto postihována, nemluvě o z filmu vyvěrajících důvodných pochybnostech o spravedlivém procesu.

Obracíme se tedy na Vás s nadějí, že tvůrčí přínos Zuzany Piussy dokážete nejen ocenit, ale také s naléhavou žádostí o udělení milosti v případě, že bude odsouzena.
DVD s filmem je přiloženo jako součást tohoto dopisu, pokud byste jej snad dosud neměl šanci shlédnout.

S úctou

V Praze 16.11.2012


Protest podpořili a k dopisu se připojili následující čeští filmaři:

Vít Janeček, dokumentarista, vedoucí FAMU International
Tereza Reichová, dokumentaristka

Jiří Barta, režisér
Jaroslav Bárta, fotograf, grafik a pedagog FAMU
Ivan Biel, režisér, mistopředseda FITES
Michal Bregant, filmový historik, ředitel Národního filmového archivu
Ivo Bystřičan, dokumentarista
Jan Čeněk, zvukový mistr, pedagog FAMU
Tomáš Doruška, režisér, pedagog FAMU
Dagmar Doubková, režisérka a scenáristka
Zdeněk Dušek, režisér a scenárista
Vladimír Fanta, režisér a scenárista
Dalibro Fencl, kameraman
Fero Fenič, režisér a producent
Zdeněk Flídr, režisér
Jiří Forejt, koordinátor vzdělávacího projektu freecinema.cz
Jana Hádková, vedoucí dramaturg Skupiny dokumentární tvorby ČT
Hedvika Hansalová, střihačka
David Havas, koordinátor, Národní filmový archiv
Vladimír Hendrich, filmový publicista, pedagog FAMU
Veronika Janečková, dokumentaristka
Miroslav Janek, režisér a pedagog FAMU
Hana Jarošová, pedagog FAMU
Petr Jarchovský, scenárista a pedagog FAMU
Viola Ježková, dokumentaristka
Silva Klasová, scenáristka
Pavel Klusák, novinář a scenárista
Vít Klusák, režisér a producent, pedagog FAMU
Rozálie Kohoutová, dokumentaristka
Eva Koťátková, vedoucí produkce FAMU International
Čestmír Kopecký, producent, pedagog FAMU
Pavel Kopecký, hudební skladatel a pedagog FAMU
Karel Koula, režisér
Petr Koza, tajemník ARAS
Jana Knitlová, scenáristka
Lucie Králová, režisérka
Jaroslav Kratochvíl, dokumentarista
Jiří Krejčík, režisér a scenárista
Kateřina Krusová, režisérka
Jiří Kubíček, dramaturg, zástupce vedoucího katedry animované tvorby FAMU
Vlad Lanné, režisér
Martin Mahdal, režisér a scenárista
Martin Mareček, dokumentarista, pedagog FAMU
Petr Marek, režisér, frontman skupiny MIDILIDI, pedagog FAMU
Petr Nikolaev, režisér
Hana Nováková, etnografka, režisérka
Tereza Nvotová, režisérka a herečka
Irena Obermanová, spicovatelka a scenáristka
Tereza Papalová, produkční
Braňo Pažitka, kamera
Jan Pecha, režisér a scenárista
Marika Pecháčková, režisérka
Lenka Petrová, katedra scenáristiky FAMU
Michal Procházka, filmový publicista, producent, tajemník Asociace animovaného filmu
Radim Procházka, režisér a producent, pedagog FAMU
Filip Remunda, dokumentarista a producent
Theodora Remundová, režisérka
Alice Růžičková, dokumentaristka, pedagožka FAMU
Martin Ryšavý, režisér a spisovatel, vedoucí katedry scenáristiky FAMU
Martin Řezníček, dokumentarista, pedagog FAMU
Klára Řezníčková, dokumentaristka
Petr Slavík, režisér
Nataša Slavíková, režisérka
Jiří Skála, režisér
Zdeněk Svěrák, scenárista
Olga Sommerová, režisérka, předsedkyně FITES
Jiří Stejskal, režisér
Petr Soukup, režisér
Jan Šikl, dokumentarista
Tomáš Škrdlant, režisér
Vladimír Škultéty, režisér a scenárista
Tomáš Šimerda, režisér
Alice Šnirychová, herečka, pedagožka, členka Výkonného výboru FITES
Šimon Špidla, střihač
Klára Tasovská, režisérka
Jana Tomsová, producentka
Kristýna Toupalová, střihačka
Helena Třeštíková, režisérka, čestná předsedkyně ARAS
Zdeněk Tyc, režisér
Martin Vadas, režisér, místopředseda FITES
Hana Vagnerová, herečka
Karel Vachek, režisér, vedoucí katedry dokumentární tvorby FAMU
Dan Wlodarczyk, režisér
Petr Zrno, režisér


K dopisu se připojují dále tyto organizace:

Český filmový a televizní svaz (prostřednictvím dopisu tajemnice Zdeny Čermákové, která se osobně rovněž připojuje), o. s. Veřejnost proti korupci (vyjádřením svých členů: Hana Marvanová, Jiřina Šiklová, Adriana Krnáčová, Olga Sommerová, Miloslava Pošvářová, Ivan Gabal, Jan Štern, Břetislav Rychlík, Michal Mazel) a rovněž studenti různých oborů a další solidarizující se občané:

Daniel Askari, student PF UK
Marek Bacúr
Marek Berger, student
Kristina Bartošová
Vendula Bělochová, studentka
Tomáš Benedik, student
Petr Beneš, fyzik
Martin Bernátek, akademik
Kateřina Bílková, studentka
Michal Böhm, student FAMU
Zuzana Brodiláov, sociální pracovnice
Michaela Čaňková
Daniel Dluhý, student
Borjana Dodova, programátor
Kamila Dohnalová
Jiří Fiala, publicista a zakladatel sdružení K213
Tereza Freyová, studentka FAMU
Peter Gurník, vývojář
Jan Hájek, pracovník pošty
Daniel Harvan
Jakub Hauser, historik umění
Žofie Helfertová
Ivana Hucíková, studentka
Kateřina Hůlová, studentka
Zdeněk Chaloupka, student FAMU
Jakub Ježek
Stanislav Jurčo, grafik
Roman Kocek
Arnold Kojnok, režisér
Michal Kočiš, IT analytik
Hana Kotlářová
Tomáš Kratochvíl, dokumentarista
Martin Kuba
Roman Kubičina, student
Zdeňka Kujová
Tomáš Lacina, výtvarník
Marek Madarasz, student
Viktor Magdolen
Igor Malijevský, fotograf
Tomáš Malík, sociální pracovník
Jan Maštera
Zuzana Mlýnková, asistentka
Ondřej Moravec
Alex Moralesová, student FAMU
Soňa Muletrová, studentka
Marek Novák, student FAMU
Antonie Nowaková, houslistka
Anna Ouřadová, studentka FAMU
Robert Palkovič, student FAMU
Peter Papp, radiační onkolog
Tomáš Pavelek, student
Tomáš Pavlíček, student
Hedvika Petrželková, novinářka
Kryštof Pešek, filmař a mediální umělec
Marek Poledna, student
Tomáš Polenský
Viktor Portel, student FAMU
Jitka Pospíšilová, studentka
Andrea Pozníčková, kurátorka
Karolína Peroutková, studentka FAMU
Jiří Procházka, student
Květa Přibylová, studentka FAMU
Jan Rottová, advokátka
Jan Rottá, advokt
Jiří Rouš
Dušan Rouš
Olga Roušová
Apolena Rychlíková, studentka FAMU
Jan Saska, student FAMU
Stanislav Sekela, filmař
Andrea Singer, grafička
Michal Staněk, student
Bára Anna Stejskalová, studentka FAMU
Jakub Sláma, pořadatel kulturních akcí
Sylva Slezáková, studentka
Filip Stibůrek, OSVČ
Lukáš Stibůrek, elektro
Martina Ševčíková-Malinová
Robin Kvapil, student FAMU
Jan Šinágl, publicista
Petr Šlapal, student
Petr Šlik, zeměměřič
Jakub Šmíd
Štěpán Tesař, výtvarník
Yvona Teysslerova, studentka FAMU
Darina Urbanová, učitelka
Aleš Valda
Kristina Valentová, OSVČ
Jan Váňa, student
David Vigner, student
Ondřej Zezule, OSVČ

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.