Vznikla petice proti rušení regionálních nemocnic

Nemocnice, odbory a pacienti zveřejnili petici za zachování nemocniční sítě v regionech. Pod označením restrukturalizace nemocniční sítě je totiž podle nich připravována jejich likvidace a rušení klíčových oddělení v řadě dalších nemocnic.

(vd)

25.09.2012 14:53

Praha__nov__m_sto__fakultn__nemocnice

Fakultní a další centrální nemocnice jsou pro občany příliš vzdálené a jejich kapacita by ani nestačila. Foto Wikimedia Commons

Nemocnice, zástupci zdravotnických odborů, pacienti a zdravotně postižení v úterý zveřejnili petici, jejímž cílem je zachování současné sítě nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech a po dohodě politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací.

Podle signatářů petice musí tyto případné analýzy zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu. Autoři dokumentu v jeho úvodu současně připomněli, že se v minulosti již několikrát obrátili na ministerstvo zdravotnictví, vládu a na poslance a senátory s vážným upozorněním, že v České republice probíhá nekontrolovatelný proces rušení regionálních nemocnic a zdravotnických zařízení, a to zcela mimo odpovědnost ústavních orgánů státu.

Ve společném prohlášení pak připomnělii, že dlouhodobě upozorňují veřejnost na mocné zájmové skupiny uvnitř státních i ekonomických struktur včetně zdravotních pojišťoven, které podle nich připravují zásadní omezení sítě zdravotní péče jako jednu z podmínek plné komercializace zdravotnictví a přenesení podstatné části nákladů na občany.

Pod označením „restrukturalizace sítě nemocnic“ je podle nich připravováno jak přímé rušení regionálních nemocnic, tak zrušení klíčových oddělení v řadě dalších nemocnic. Tvrdí přitom, že omezení úhrad za zrušenou péči podlomí jejich ekonomickou stabilitu a v krátké době povede k zániku dalších desítek nemocnic.

„Příprava tohoto záměru se stupňuje. Jen v předvolebním období je utlumena a překrývána řadou skutečných nebo jen mediálních afér. Mezi ty skutečné patří i hromadné otravy metanolem. Selhání státu a jeho preventivních a kontrolních funkcí nahrazují nemocnice, samy se potácející v nejistotě vyvolané tímtéž státem a z jeho popudu zdravotními pojišťovnami,“ uvedli autoři petice v doprovodném prohlášení.

Signatáři prohlášení v tétou souvislosti poděkovali všem zdravotnickým pracovníkům, kteří usilují o záchranu lidských životů. A to při vlastní existenční nejistotě i nejistotě pro pacienty. „Z důvodu, že zdravotní pojišťovny všem nemocnicím vypověděly smlouvy a od 1. ledna 2013 pro pojištěnce žádné ze zdravotních pojišťoven není zajištěna nemocniční péče a pro nemocnice úhrada této péče,“ doplnili.

Přitom katastrofa s metanolem podle nich potvrzuje nezbytnost rychle dostupných regionálních nemocnic, vybavených anesteziologicko-resuscitačními pracovišti, která jediná jsou schopná poskytnout efektivní pomoc, neboť fakultní a další centrální nemocnice jsou pro občany příliš vzdálené a jejich kapacita by navíc nemusela vždy stačit.

„Proto chceme znovu důrazně upozornit, že rušení nemocnic nevratně ničí zdravotní infrastrukturu budovanou celé jedno století. Odporuje tradicím České republiky i praxi našich nejvyspělejších sousedů. Přinese prodražení nemocniční péče. Je nezodpovědné a zdraví i životům nebezpečné,“ uvedli signatáři petice.

Současně zdůraznili, že Asociace nemocnic, pacientské organizace i zdravotnické odbory nejsou politické organizace, které se krajských a senátních voleb nezúčastní a ani do nich nezasahují. Nicméně se domnívají, že by do předvolební diskuse měla zasáhnout tak závažná otázka, jako je připravené rušení nemocnic, které podle nich nemá v moderních dějinách země obdoby.

Proto se také opět formou dopisu obrátili na poslance a nově i na senátory, aby před těmi, kteří je zvolili a které zastupují, zaujali k této otázce zcela jasné stanovisko. O pozornost z hlediska ústavnosti celého postupu a při dodržování práv občanů požádali taktéž prezidenta republiky a veřejného ochránce práv.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Jam

Luděk Švehla - vývojový pracovník, Praha 4

Odkaz na petici Pátek, 28.Září 2012, 17:25:16

http://www.nrzp.cz/component/content/article/25/880-petice-qobcane-brante-svoje-nemocniceq.html

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.