Padl druhý vítězný rozsudek proti odsunu nádraží v Brně

Pražský Městský soud vydal na základě žaloby Dětí Země rozsudek, kterým zrušil usnesení krajského úřadu, jež podle ekologů nesprávně zastavilo řízení o škodlivém zásahu do biotopů chráněných živočichů na místě odsunovaného nádraží v Brně.

(vd)

31.01.2012 16:37

Brno_-_hlavn__n_dra_

Začne Brno plánovat úspornou a dopravně výhodnější variantu bez odsunu nádraží? Foto Wikimedia Commons

Městský soud v Praze vydal na základě žaloby Dětí Země rozsudek, kterým pro nezákonnost zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí a usnesení krajského úřadu v Brně.

To totiž podle ekologů nesprávně zastavilo řízení o škodlivém zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů na místě brněnského odsunovaného nádraží. Jde již o druhý soudní úspěch kritiků přesunu nádraží, neboť před časem Krajský soud v Brně zrušil územní rozhodnutí.

„U krajského úřadu by mělo řízení o výjimce začít znovu, neboť podle soudního znalce Mojmíra Vlašína a dalších podkladů žije na území odsunovaného nádraží nejméně 16 chráněných druhů živočichů a tento počet je nutné celoročním průzkumem aktuálně ověřit,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země. Podle jeho slov byl problém o rozsahu zásahu do biotopů jedním ze tří důvodů zrušení územního rozhodnutí z listopadu 2011.

Tato doposud nevyřešená otázka se také podle ekologů stala osudným prvnímu územnímu rozhodnutí, které brněnský magistrát vydal již v květnu 2007. Na základě žaloby Dětí Země a sdružení Stará Osada – Židenice a dalších třinácti obyvatel Židenic totiž Krajský soud v Brně mimo jiné i z tohoto důvodu toto rozhodnutí zrušil v prosinci 2008.

„Nyní je územní řízení přerušeno, neboť se musejí právě vyřešit vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů novým biologickým průzkumem a podle nového nařízení vlády i vlivy hluku na občany Židenic a také, zda nádraží bude před záplavami skutečně účinně ochráněno,“ vysvětlil Patrik.

Projekt Železniční uzel Brno, který je s přesunutím hlavního nádraží na jih spojen, trápí i finanční problémy, neboť místo 93 mil. Kč na další přípravu se loni z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury utratilo jen 1,5 mil. Kč. Za tuto částku byla vypracována třetí studie proveditelnosti, která má prokázat, že nádraží je z dopravního hlediska funkční a také ekonomicky efektivní.

„O studii proveditelnosti jsme již investora požádali, přičemž očekáváme, že odsun nádraží za více než třicet miliard korun nemůže splnit potřebná kritéria pro financování z českých a ani z evropských peněz, takže se nabízí naše varianta s nádražím v centru,“ vysvětlil Patrik.

A ministerstvo dopravy mu dává částečně za pravdu. Úředníci z resortu dopravy totiž považují cenu připravovaného přesunu nádraží za nepřijatelnou. Proto v jejich plánu dopravních investic pro letošní rok, který už schválila Nečasova vláda, položka Železniční uzel Brno chybí.

Podle odpůrců přesunu nádraží z koalice Nádraží v centru se tak k realizaci nabízí jejich varianta přestavby nádraží ve stávající poloze. „Ta bude stát jen deset miliard korun,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země

„Nyní má občanská koalice Nádraží v centru také zpracovaný i urbanistický návrh hlavní železniční stanice v Brně s nádražím bez odsunu, s nímž postupně seznámíme odbornou i laickou veřejnost, různé úřady a politiky, včetně těch z Brna,“ vysvětlil Patrik.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.