Castro odchází, ať žije Castro!

V čem je vlastně rozdíl mezi systémem na Kubě a těmi, které se rozpadají v arabském světě? Copak v obou případech nejsou u moci jedni a ti samí po několik desetiletí, vládnoucí pevnou rukou? Není snad v obou případech cenzura a potlačování opozice?

Výborně, na Kubě teď bude politický mandát omezen na deset let. Takže Raúl Castro muže vládnout „jen“ do svých 89 let. Jeho viceprezident José Ramón Machado Ventura tak může vládnout až do svých devadesáti. A v podstatě celá vyšší politická třída na Kubě je nejen stará, je přímo sakra stará. Parta kámošů z dob, kdy El Comandantem Fidelem sesadili zkorumpovaného diktátora Fulgencia Batistu, který z Kuby udělal jen hromadu nepořádku a kasino pro Amíky.

Ale ta parta, která je u moci už víc než padesát let, neuměla doposud vytvořit novou generaci, která by byla schopná a ochotná je následovat. Nebo se na ni dívají jak staří dědové na své dávno dospělé vnuky, ve kterých vidí jen neschopné a nevydováděné mladé kluky. A ti dědové teď říkají, jak ukončí šestý komunistický kongres: „Počkejte... Do teď jsme zkoušeli izolovat zemi, věznili a mučili jsme ty, kteří nesouhlasili s vůlí našeho vůdce, nenechávali jsme naše lidi, aby si o sobě rozhodovali sami. Ale máme nový plán! Milión vás vyhodíme, nebudeme vyplácet důchody, necháme vás podnikat, ale vy nám budete platit polovinu z toho, co vyděláte, nebude moct bez našeho svolení cestovat a už vůbec nám nebudete remcat do našeho vládnutí, protože my to víme nejlíp. No to je dobrej kšeft, ne?"

Zkrátka na Kubě vzniká „diktátorský thatcherismus“. Nejen že to, co je na Kubě, už není komunismus, ale to, co ho nahradí, je kapitalismus bez lidské tváře. Navíc řízen partičkou důchodců.

Ale Kuba je Disneyland levice. Jak mladé děti z celého světa ve dvacátém století snívaly o Disneylandu jako o místě, kde vládla jejich představa dokonalé země, Kuba se stala ekvivalentem Disneylandu pro levičáky z celého světa. Che Guevara je jejich Mickey Mouse a Fidel Kačer Donald. Jenže, stejně jako by děti nedokázaly žít v Disneylandu dýl jak týden dovolené, protože by jednoduše zešílely, tak by levičáci, a to především z Evropy, nepřežili kubánskou realitu.

Říct, že ta situace nastala kvůli americkému embargu, znamená záměrně ignorovat fakt, že Kuba má rozsáhlé komerční vazby na Kanadu, Španělsko, Brazílie, Rusko, Čínu a další země celého světa. Argument, že americký trh je pro Kubu  přirozeným odbytištěm díky své velikosti a relativní blízkosti, nebere v úvahu to, že v Americe vládne velký protekcionismus, tzn. že konzumují jen minimum produktů zahraniční provenience. I kdyby nebyly komerční vztahy s Amerikou celá ta léta embargovány, nebylo by to ještě zárukou toho, že by byla Kuba bohatá: stačí se podívat na to, že USA se svými sousedy z Latinské Ameriky obchoduje, ale tito sousedé na tom nejsou o moc lépe než Kuba.

A stará mantra o tom, že Kuba zajišťuje nejlepší úroveň pro své obyvatele v rámci celé Latinské Ameriky, se rozpadá, když se podíváme například do Chile nebo Brazílie. Tyto země jsou zářným příkladem toho, že skutečný problém jihoamerických zemí byla nevyvinutá politická kultura, kde místo chytrých administrátorů vládli populističtí caudillos, mezi něž mimochodem patří i Fidel Castro. I když Lula má též profil charismatického člověka s velkou osobností, přenechal péči o ekonomiku skutečným a inteligentním administrátorům, včetně své následnice v prezidentském úřadě Dilmy Rouseffi. Tím dokázal, že není třeba socialismu a hlavně není potřeba cenzury médií, věznění politické opozice, ani omezování práva na cestování a už vůbec není třeba konfiskace. Že je možné poskytovat chudším obyvatelům důstojnou úroveň bytí a umožnit jim rozvoj, vzdělání, a tím i zvýšení životní úrovně.

Takže to, co Lula dělal, jen dokazuje, že tam, kde se vyskytovaly slumy a tzv. favely, nebyl skutečným problémem kapitalismus, ale vláda dogmatiků. A Fidel je čestným členem tohoto spolku.

V zemích Latinské Ameriky vládli pouze představitelé staré elity, kteří buď kašlali na chudáky, nebo prostě nerozuměli tomu, co mají dělat. Navíc si většinou pomáhali jen mezi sebou. Nebo vládli populističtí nevzdělaní lídři, kteří nebyli schopni pomáhat komukoli jinému než vlastním bankovním kontům ve Švýcarsku. A po několika desetiletích vojenské diktatury se několik latinskoamerických zemí snažilo aplikovat neoliberalismus, který z chudých udělal ještě chudší a zlomil střední třídu. Bohatí, jak jinak, ještě více zbohatli.

Stačí aplikovat míchaný systém, kde se obchod a byznys může svobodně rozvíjet, jenže zároveň je vytvořena silná páteř zákonů, která brání základní práva zaměstnanců a stanovuje, že jistá procenta rozpočtů regionů a měst jsou určena výhradně na vzdělání či zdravotnictví. Podpory pro rodinu jsou adresovány hlavně ženám, aby jim bylo zajištěno důstojné a slušné chování ze strany manželů a také proto, že ženy bývají schopnější administrátorky a mají menší tendence utrácet za zbytečnosti, na rozdíl od mužů. Opravdu není třeba, aby u moci zůstávala jedna a ta samá banda, a je přímo nežádoucí, aby si po tolika neúspěšných letech přiklepli další funkční období, ve kterém budou ještě neférovější a tvrdší.

Víme, proč s tím nešťastní Kubánci mnoho nenadělají: nemají zbraně, celý život přežívají s malým množstvím nekvalitního jídla, přestože jsou na tom o něco lépe než Haiťané, i co se týče zdravotnictví a dětské úmrtnosti. Ze stejného důvodu, proč v současnosti neexistuje připravená skupina odborníků, která by ty páprdy nahradila u kormidla, neboť v podobném patriarchálním systému, kde je všechno řízeno shora, lidé prostě ztrácejí iniciativu.

Ale co je nepochopitelné, je, že levicově smýšlející inteligentní lidé z celého světa jednoduše nevidí nebo ignorují fakt, že na Kubě nevládne socialismus, nýbrž feudalismus v područí rodinného klanu.

V čem je vlastně rozdíl mezi systémem na Kubě a těmi, které se rozpadají v arabském světě? Copak v obou případech nejsou u moci jedni a ti samí po několik desetiletí, vládnoucí pevnou rukou? Není snad v obou případech cenzura a potlačování opozice či svobody projevu? Ale hlavně, že mladá generace nemá žádnou perspektivu, žádná spojení na vládnoucí garnituru? Proč musejí ti, kteří na Kubě s tímto systémem nesouhlasí, být vězněni jako laboratorní krysy v pokusu o socialismus, který průkazně nefungoval, viz novými opatřeními?

Zbyla jenom diktatura staříků. Je to, jako kdyby byl Fidel Brežněv, Raúl byl Andropov, po nich ať rychle přijde nějaký Černěnko a doufejme, že se co nejdřív objeví nějaký Gorbačov, aby konečně ukončil ten nefungující systém zmítající se v křečích. To, že se většina Kubánců měla za Batisty hůře než posléze za Castra, se dá srovnat, jako že se většina Rusů měla hůře za cara než za Stalina. Problém je, že tihle pánové dokázali dostat spoustu lidí z extrémní chudoby do chudoby. A tím to haslo.

Teď už tedy není důvod nechávat u moci ty, kteří byli už tak dlouho neschopní a nelidští, aby se až do skonání sebe samých pokoušeli o další řešení. Říct, že hodně Kubánců fandí Castrům a jejich systému, je jako říct, že se najde hodně Tunisanů či Egypťanů tesknících po starém pořádku, zejména ve starší generaci. Ale naprostá většina mladé generace nevidí důvod, proč by měla být nějak omezována a odříznuta od zbytku světa.

Že by Kuba mohla skončit hůř, když padne Castrova diktatura? To by se dalo říct i o Tunisu nebo Lybii. Ale v 21. století už je diktatura snad přežitek. Proč by neměli lidé mít právo se sami rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat jejich země, i kdyby se rozhodli špatně? Neexistuje sebemenší důvod, proč nemít zdravotnictví, vzdělání a další věci zdarma i bez diktatury. Svět už dávno není rozdělen na USA a SSSR. Tak neexistuje ani žádný strategický důvod, proč by měla Kuba dál existovat jako izolovaný ostrov.

Je to jako ve filmu „O slavnosti a hostech“ od režiséra Jana Němce, kde jsou lidé pozváni na slavnost, ale za tu zábavu a jídlo, aniž by to věděli, tam budou muset zůstat a chovat se tak, jak chce hostitel.

To, že Castro nahradil Castra, asi značí, že v budoucnu současného Castra nahradí Castrová, Raúlova dcera Mariela, a pokud ne ona, tak to bude její bratr Alejandro. Takže snílci a nevidomí: Kuba není socialistický stát, ale tropická monarchie, kde Castrův rod vládne neomezeně a klidně si dovolí být neúspěšný šest desetiletí, ale přesto nepředat moc někomu kompetentnějšímu.

A co si myslíte vy? Diskuse (17 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Luděk Ševčík - OSVČ

Středa, 20.Dubna 2011, 12:27:21

Je určitě pravda, že ve vedení Kuby není nových a zvláště podstatně mladších lidí. A předávání moci příbuzným jeví jasné známky rodové vlády. Ovšem termín diktatura je sporný. Diktátor je od slova diktovat, ne získávat přízeň většiny obyvatelstva různými sociálními vymoženostmi. Ošidné je též srovnávání Kuby s Brazílií, Kubu je možno srovnávat určitě s Haiti, Portorikem atd., a tady je to srovnání daleko výhodnější pro Castra. A i ta zmiňovaná Brazílie je i při daleko výhodnější pozici za Kubou na míle daleko. Strnulost vývoje na Kubě dle mého názoru není ani tak vinou Castra, jako spíš vinou hloupé politiky USA. Ta, neschopna příjmout skutečnost, že jen pár desítek mil od jejich hranic leží stát, který nejenže na slovo neposlouchá, ale je i "socialistický" , vytváří abnormální tlak na Kubu a tím vzbuzuje v jejich obyvatelích pocit ohrožení a zároveň hrdosti, že dokázali takovému kolosu vzdorovat. My jsme měli za hranicemi NSR, oni sice mají USA, ale chápou, že líp jak na Haiti by se při změně systému neměli, tak proč by se měli snažit systém změnit? Castro navíc není žádný vůl, proti němu je Bush junior omezený prosťáček, Castro má opravdu kouzlo osobnosti a velkou schopnost přěsvědčit. Je pravda, že svět už není SSSR a USA, ale já nevidím žádnou výhodu v tom, že svět je dnes USA. Já si prostě nedovedu představit, že při změně režimu na Kubě se bude mít většina Kubánců líp.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

čerstvé svědectví Středa, 20.Dubna 2011, 13:53:46

Lenka Procházková, Za Fidelem na Kubu, 2011
Ta proklamovaná neúspěšnost je relativní. Což obdivovatelé liberalismu stěží mohou pochopit.

Daniel Veselý - Překladatel

Hruza Středa, 20.Dubna 2011, 14:05:48

Golgo je posedlej Kubou a Venezuelou a naprosto ignoruje skutecnost, v niz se Kuba nachazi 50 let. Nikdy nepsal nic o 5.500 terotistickych utocich na Kubu ze strany US a kubanskych teoristickych bunek, taky nedostatecne informuje o US embargu, ktere napr. prispelo k epidemii neurologickych onemocneni. atd..

MMJ vi Fabiano Golgo, jak se Lula choval k bezzemkum? Co treba masivni produkce biopaliv na ukor obycejnych lidi? atd..Golgo je propagandista. Sve texty vubec nezdrojuje a vychazi z virtualni reality. Samozrejme, ze na Kube nikdy nebyl komunismus ani socialismus a je to diktatura, o tom zadna..

Daniel Veselý - Překladatel

MMJ Středa, 20.Dubna 2011, 14:08:5

Ikony jako Trockij nebo Guevara jsou mi proti srrti, takze Golgovi z jeho ideologicke sablony vypadavam..

Daniel Veselý - Překladatel

Posledni vec Středa, 20.Dubna 2011, 14:13:26

Vubec se nedivim tomu, ze Culik golgovi odmital publikovat vylevy kubansky "disididentky" Sanchezove, ktera emigrovala na "zapad", kde se "nechytla", aby se zase na Kubu vratila, kde sedi na netu a nerusene pise svy blaboly.

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Středa, 20.Dubna 2011, 18:35:30

Z mého pohledu nejde ani tak o to, jestli se může mít většina Kubánců po eventuální změně režimu líp, jak píše pan Ševčík, ale o to že jim současný režim upírá některá práva, jež vnímám jako zásadní. Konkrétně jde o právo vycestovat (a bez sankcí se vrátit), právo na pluralitu informačních zdrojů, právo politické volby, právo svobodného sdružování a právo svobodného veřejného projevu. Je to - myslím - opravdu podobné, jako v arabských zemích, na které odkazuje autor: samozřejmě, že nové poměry mohou být horší, ale člověk má mít právo o nich svým dílem rozhodnout.

Výhradami ke srovnávání s Brazílií bych podepsal.

Dále: Embargo a politika USA jsou vážné problémy, to je jasné. Jen těžko říci, zda ty hlavní. Osobně si myslím, že ano (resp. že současný režim spíše konzervují), ale vždy se dá namítnout, že Castrův režim mohl ukázat větší vůli k ústupkům, anebo alespoň upustit od zbytečných represí (například proti skupině 2003, jejíž poslední členy nedávno propustil). Pokud by tak učinil (jakože tak - pokud vím – nikdy neučinil), dostala by se politika USA do úplně jiného světla.

Sílu textu pana Golga vidím spíš v zasazení do akutálního kontextu - tedy v upozornění na pravou povahu reforem, které Kubu teď čekají, a na alibismus místních stárnoucích vladařů. Na tom nic z virtuální reality nevidím.

A pokud jde o Yoani Sanchézovou, jsou ty relativizující uvozovky, Dane, naprosto zbytečné. Na Kubu se vrátila z osobních důvodů, za umírajícím otcem, a žádnou velkou oběť poměrů ze sebe, pokud vím, nikdy nedělala. Ve svých bloggerských zápiscích jenom popisuje dění, jak je vidí, pochopitelně i poukazem na různé projevy nesvobody. To, že s ní někdo dělá mučednici, je jiná věc. Sama naopak soustavně poukazuje na to, že její slova bývají v překladech zneužíváná k démonizaci poměrů na ostrově. Proč se rozhovory s ní nedostávaly do Britských listů nevím. Můj oblíbený a myslím všeříkající je tento (odkaz níže), který s ní vedl na třikrát známý odborník na kubánsko-americké vztahy ze Sorbony. Je příkladně konfrontační a Sanchézová v něm odpovídá na vše, co může našince zajímat ... mmj. i na to, proč se rozhodla odjet ze Švýcarska, co si myslí o embargu i v čem bývají její názory překrucovány.

http://ivanpaznogueira.blogia.com/2011/012501-yoani-sanchez-the-cuban-blogger-that-advocates-sui-generis-capitalism-for-cuba.php

Tomáš Tožička - Duchcov

Kritizovat Kubu bez nesmyslů Středa, 20.Dubna 2011, 19:31:8

Kuba se dá kritizovat z mnoha hledisek a z mnoha chválit. Mluvil jsem s mnoha latinoamerickými protestanty, většinou pravičáky. Kubě nemohli přijít na jménu, ale všichni přiznávali, že zdravotnictví, sociální zabezpečení a zajištění potravin by chtěli mít na úrovni Kuby.

Také to byli spíše bohatší lidé, tedy z vrstev jako Golgo, ale často sloužili i v chudinských čtvrtích, kde bohužel žije většina...

Golgovo srovnání Kuby s Haiti je naprostá demagogie, pramenící zřejmě z jeho odporu si cokoli ověřit..
Takže statistiky OSN.
Očekávaná délka života USA 79, Kuba 79, ČR 77, Brazílie 72, Haiti 62.
Dětská úmrtnost do pěti let na 1000 živě narozených: ČR 3,5, Kuba 6, USA 7,9, Brazílie 22!, Haiti 89!
Gramotnost (%): Kuba 100, Brazílie 90, Haiti nd
Přístup k pitné vodě a toaletám (%) Kuba 90, Brazílie 79, Haiti 18!
Než se Fabio do podobné dojmologie pustí, měl by se nejprve podívat třeba na Gapminder World na gapminder.org, kde se tyto statistiky dají snadno vygenerovat....

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Středa, 20.Dubna 2011, 21:09:57

To souvětí - "Víme, proč s tím nešťastní Kubánci mnoho nenadělají: nemají zbraně, celý život přežívají s malým množstvím nekvalitního jídla, přestože jsou na tom o něco lépe než Haiťané, i co se týče zdravotnictví a dětské úmrtnosti" - je teda opravdu hodně šroubované, ale dle mého čtení vyznívá lépe pro Kubánce než Haiťany. Tvrdit, že se na Haiti žije ze sociálního hlediska lépe než na Kubě by si snad netroufl ani Roman Joch.

Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Proti vlastním hrdinům Středa, 20.Dubna 2011, 22:55:43

Kdykoliv se Fabiano Golgo takhle snaživě pustí do nepřátel USA, nejvíc mě na tom baví, jak přehlíží, že jsou to významní spojenci těch brazilských politiků, které z vlasteneckých pohnutek chválí. Když si představím, co by na Golgovy články říkali Lula da Silva nebo Dilma Rousseff, kdyby jim stály za komentář, propadám záchvatům smíchu.

Daniel Veselý - Překladatel

Co je to za "disidentku" Čtvrtek, 21.Dubna 2011, 11:04:29

kdyz se muze vratit na Kubu, aniz by ji neco hrozilo? Ovsem, zapadni disidenti to tak maji, chapu hloubku a vyznam toho slova, ale tady je rec o Kube, kde existuje diktatura a Sanchezove, ktera ma nicim neruseny pristup k internetu a osocuje kubansky rezim, aniz by ji neco hrozilo.

Daniel Veselý - Překladatel

K tomu odkazu Čtvrtek, 21.Dubna 2011, 11:07:57

je to prave Salim Lamrani, ktery se netaji svymi sympatiemi ke kubansky evoluci a ktery psal o tom, ze se Sanchezova vratila na Kubu, pac se na zapade nechytla a ktery vyvraci ty jeji blaboly...

Daniel Veselý - Překladatel

Ten rozhovor je zajimavy Čtvrtek, 21.Dubna 2011, 11:50:41

Co se 1. casti tyce, nemuzu si pomoct, ale nebyl problem vytasit se s tema modrinama, da se verit tomu, ze ji tajny nabancili. Jeji duvody, ze si to necha pro "soud" jsou dle myho na vode.

Cast 2. Proc by antikubanska media prekrucovala jeji vyrazivo ohledne kubanske diktatury? Skutecne slo jen o spatny preklad?To nedava smysl...Vsechna media tyhle vyrazy hltaj. Vzdyt jde o Kubu..

Obecne je v jejich odpovedi dost rozporu, jednou je jeji blog uplne blokovan, podruhe jen zcasti. Ta osoba mi po precteni tohoto rozhovoru opravdu nadale prijde neduveryhodna, presto ze povazuje US sankce za "brutalni".To, ze se to zapadni media nepusti, je na samostatnou kapitolu Nemyslim si,ze by za tim byl jen muj predsudek...

Daniel Veselý - Překladatel

No a treti cast rozhovoru Čtvrtek, 21.Dubna 2011, 12:08:26

stoji za samostatnej koment, kde Lamrani Sanchezovou roznese na kopytech, i kdyz on sam ma je ideologicky predpojaty vuci Kube (coz je treba zminit), cituje napr. data Svetovy banky, ktera Kubu jednoznacne povazuji za nejvyspelejsi ohledne rady faktoru v ramci LA...zde je presne to, co Golgovi vytykam, aniz by na to kdy na blistech (i zde jak koukam) reagoval - naprosty nedostatek zdroju a kdyz uz nejake uvede, je to blogger xy. Takova prace je z novinarskeho hlediska velice spatna..

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Čtvrtek, 21.Dubna 2011, 13:00:39

Ohledně toho, zda Sanchézové blokují či neblokují internet (ona tvrdí, že ano) či zda jí skutečně napadli tajní (jak zase popisuje jinde), se přít nechci. Jde o tvrzení proti tvrzení. Já mám v takových situacích sklon věřit víc člověku než úřední verzi.

Ale ohledně jejího přístupu: V odkazovaném rozhovoru to vypadá spíš jako střet pohledů (na tvrdost represí, US politiku, proces s pětkou atd.), než nějaké usvědčování ... a až na několik drobných pasáží bych rozhodně neřekl, že v něm Sanchézová blábolí ... ... ona je ostatně slavná spíš tím, že hodně píše (a že na její dopisy odpovídá i Obama, třeba), než že by byla brilantní analytičkou, anebo nějak ukázkově trpěla ...

... zdroje jsou vždycky dobré, to je fakt. Na druhou stranou z drtivé většiny tvrdých statistik SB, OSN i OECD vychází Česká republika jako jedna z dvaceti nejdemokratičtějších, nejsvobodnějších, nejbohatších a zároveň nejsociálnějších zemí světa. A teď si vezměme, jak o našich současných poměrech píší komentátoři napravo, na Blistech i tady, v DR. Asi by nebyl problém pro nějakého cizince nás podobně usvědčit, že se vlastně máme dobře a jen tak blábolíme o nějakým bordelu v politice, co se už nedá vydržet.

Luděk Ševčík - OSVČ

Čtvrtek, 21.Dubna 2011, 16:17:46

Kubánci si asi jako v ráji nežijí. Ale zřejmě stojí víc nohama na zemi, takže tuší, že místo "amerického snu" by se jim spíše dostalo haitské reality. A tady klobouk dolů před Castrem. Těžko si asi dovedeme představit tlak USA na Kubu a asi se ani nedozvíme, co všechno vlády a zpravodajské služby USA proti Kubě podnikly. Viděl jsem na ČT2 francouzský dokument, v němž se hovořilo o akcích CIA proti Nikaragui. Letadla CIA shazovala housenky na plantáře s bavlnou./ Hned mi naběhla asociace s Americkým broukem. Co kdyby...?/ A tohle bylo proti tlaku na Kubu jen nepatrné poškádleníčko. Castrovi se to podařilo ustát a Kubánce přesvědčit, že jim je takto líp. Jistě že ne všechny, takový režim, který by se líbil všem neexistuje. A je jisté, že jeho režim nenese všechny známky naší demokracie. Ale zavírat by se do klecí na Václaváku měli skuteční ochránci demokracie nechat kvůli daleko horším režimům. Ovšem za to by se jim vděku z určitých kruhů nedostalo. Ale že jim to některým za těmi mřížemi slušelo!

Stanislav Hošek - Český těšín

V čem je rozdíl? Pátek, 22.Dubna 2011, 10:28:34

Na sugestivní otázky autora „per exu“ si dovoluji sdělit, v čem je tedy ten rozdíl mezi lidmi vzpouzejícími se v Arabských zemích a Kubou. V oněch Arabských krajinách se rebeluje díky tomu, že v nich existuje prokazatelně bída až hlad poměrně v rozsáhlé skupině obyvatel. Dále pak bědná zdravotní péče a kromě Egypta i velmi nízký zájem vládců o vzdělanost veřejnosti. Navíc tam kromě diktatury potlačující některá lidská práva panuje náboženská krutě nařizující diktatura včetně jejich důsledků, krutých trestů smrti. K tomu všemu zásadní popírání rovnosti mezi lidmi různého pohlaví, takže žena je tam součástí majetku mužů. To, alespoň mně nějak na Kubě všechno chybí.
Abych předešlé tak trochu odlehčil, dovoluji si podle svého principu uplatňovaného v kritickém myšlení, následující myšlenkový pokus - a na prodloužený víkend ho nabízím všem přemýšlivým lidem. Zkuste si odpovídat na otázku, jak by se asi změnil celý svět, kdyby se USA chovaly celé to půl století ke Kubě tak, jako k Izraeli a k Izraeli zase tak jako ke Kubě.

Luděk Ševčík - OSVČ

Pátek, 22.Dubna 2011, 16:23:45

Výtečně pane Hošek! Zkuste tuhle otázku poslat panu Golgovi, jeho odpověď by byla zajímavá. Ostatně kibucy jsou bližší kubánskému systému, než americkému.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.