Jirka_2_

Jiří Frýbert

Profil

Autor vystudoval Pedagogickou fakultu MU v Brně. Rigorózní zkoušku složil na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od října 2006 pracuje v občanském sdružení Ulice-Agentura sociální práce, o.s. v Plzni na pozici terénní sociální pracovník. Od září 2009 působí též jako vedoucí terénního programu. Zde se věnuje práci s problémovými uživateli drog, osobám pracujícím v sexbyznysu (ve sféře pouliční, privátní i klubové) a lidem ze sociálně vyloučeného prostředí.

Image

Komentář

Prostituci nelze řešit útiskem nejslabších a nejzranitelnějších

Město Praha navrhlo zákon o regulaci prostituce, který Sněmovna pustila do druhého čtení. Návrh by zavedl restrikce, které by tvrdě dopadly na ty nejzranitelnější, a celkové problémy by jen prohloubil. Proti je vláda i občanské organizace.

Zobrazeno 1 / 1