Katr_k

Tomáš Katrňák

Profil

Autor je sociolog. Pracuje na Fakultě sociálních studii Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se sociální stratifikací a vzdělanostními nerovnostmi. Publikoval v řadě odborných sociologických časopisů v České republice i v zahraničí. Je autorem několika monografií.

Komentář

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia jsou bojem o poziční výhody

Na vysokou školu se hlásí téměř 100 % absolventů víceletých gymnázií, 90 % čtyřletých gymnázií, 72 % středních odborných škol s maturitou a 35 % středních odborných učilišť s maturitou. Podobně nerovnoměrně je také samotné přijetí na vysokou školu.

Zobrazeno 1 / 1