Pecho

Jozef Pecho

Profil

Autor pracuje v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Praze. V současné době dokončuje doktorský titul v oboru statistické analýzy extrémních srážek. Mimo jiné se věnuje i výzkumu dlouhodobé variability klimatu a jeho změn.

Komentář

Rok, kdy zima nepřišla

Letošní velmi mírná zima opět otvírá úvahy o klimatické změně. Jejím zásadním projevem spíše než růst globální teploty vzduchu nebo oceánů jsou měnící se vzorce a charakter počasí a nárůst jeho extrémnosti.

Zobrazeno 1 / 1