Ot_halov_foto2

Lucie Otáhalová

Profil

Autorka je zastupující ředitelkou obecně prospěšné společnosti La Strada, kde od roku 2011 vede právní oddělení. Vystudovala Právnickou fakultu v Brně. V letech 2007–2011 spolupracovala s ministry pro lidská práva v rámci lidskoprávní sekce Úřadu vlády a jako vedoucí sekretariátu Rady vlády pro lidská práva zastupovala Českou republiku na vnitrostátních i mezinárodních fórech. Tématu lidských práv se věnuje dlouhodobě a publikovala v této oblasti několik právních textů.

Komentář

Proč je potřeba míti ministra pro lidská práva

Ministr pro lidská práva, který bude řádným členem vlády a bude se tedy účastnit všech jednání a současně se vyjadřovat ke všem vládním návrhům, má šanci, že vláda bude jeho stanoviskům naslouchat a bude je brát v potaz.

Zobrazeno 1 / 1