Foto_mertens

Otto Mertens

Profil

Autor vystudoval Mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti pracoval na Nizozemském velvyslanectví v Praze a v Nizozemsku absolvoval několik krátkodobých pracovních pobytů. V současnosti pracuje v poradenském centru, kde se zabývá mimo jiné přenosem dobré praxe z prostředí nizozemských měst do České republiky.

Image

Komentář

Zvoní tradičnímu Mikuláši v Nizozemsku hrana?

Letošní oslavy příjezdu Sinterklaase doprovázel spor připomínající debatu, která se vedla v ČR nad zobrazením cikánů v Ladově Mikešovi. S nizozemským Mikulášem totiž přijíždějí i černí služebníčci – podle kritiků symboly diskriminace a připomínky doby otrokářství.

Zobrazeno 1 / 1