Janecek

Pavel Janeček

Profil

Autor je ekonom. V současné době kandiduje do Evropského parlamentu za KSČM. Je absolventem Vysoké školy finanční a správní v Praze a University v Irsku.

Komentář

Ztracená generace mladých lidí

Mnoho absolventů vysokých škol končí buď na úřadech práce, nebo na pozicích, které neodpovídají jejich dosaženému vzdělání, přitom chybí absolventi učňovských škol a ve firmách jsou volná místa na odbornou dělnickou práci.

Komentář

Minimální mzda

Pravicové vlády se dlouhodobě snažily brzdit valorizaci minimální mzdy, měly k tomu více důvodů. Jejich společným jmenovatelem je podpora milionu OSVČ a dalších podnikatelů. Na tuto politiku dlouhodobě doplácejí zaměstnanci a především stát.

Zobrazeno 2 / 2