Forman2

Dominik Forman

Profil

Autor je členem občanských sdružení SOK a Socialistické Solidarity, působí jako redaktor časopisu Solidarita. Absolvoval bakalářský obor český jazyk a literatura a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze. V současnosti studuje magisterský obor učitelství výtvarné výchovy tamtéž. Je zároveň studentem malířského ateliéru v magisterském programu na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně. Stál u vzniku iniciativy Za svobodné vysoké školy a aktivně se podílel na organizování jejích akcí, především pak studentského Týdne neklidu a Týdne protestů.

Komentář

Dejme šanci KSČM! (aneb kritický pohled zleva)

Současná pozice KSČM je mnohem více sociálnědemokratická než pozice sociální demokracie. Ta se svým lavírováním mezi zájmy zaměstnanců a soukromého kapitálu, čím dál více přiblížuje pravici, a proto uvolňuje místo, které jí historicky patřilo.

Zobrazeno 1 / 1