Jb_portr_t2

Jakub Bachtík

Profil

Autor je historik umění a památkář. V současné době je doktorand na Ústavu pro dějiny umění na FF UK v Praze. Od roku 2013 působí jako jednatel Klubu za Starou Prahu.

Komentář

Dům na Václaváku, aneb urbanismus jako ve středověku

Případ domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice ukázal, že Praha odmítá chápat městský prostor jako něco, co se má podřizovat veřejnému zájmu a co má být předmětem široké a kontinuální diskuse.

Zobrazeno 1 / 1