Dohnalek_n

Erik Dohnálek

Profil

Autor je studentem politologie na FF UK.

Komentář

Dogmatická svoboda Miroslava Kalouska

Miroslav Kalousek se pasuje do role obránce univerzálně pojaté svobody. Ve skutečnosti však jeho pojetí svobody je jen jedním z mnoha. Jde o hájení rigidity určitých politických dogmat, kdy svoboda je pouhým pozlátkem.

Zobrazeno 1 / 1