Fb

Filip Běhal

Profil

Autor je studentem na Ústavu politologie FF UK.

Komentář

Přijít k volbám nestačí

Prosba stran voličům, aby přišly k volbám, nepřímo říká, že mimo volby nechtějí, aby se občané do politiky zapojovali. K dobrému fungování politiky je ale právě toho třeba. Ukázat stranám, že demokracie nepatří jim, nýbrž občanům.

Komentář

Zeman dělá jen to, co mu strany dovolí

Příčiny jmenování Rusnokovy vlády leží ve slabosti stran. Ty by se měly místo plané kritiky zaměřit na systémové řešení. Jsou to právě strany, které drží klíč k vyřešení situace v podobě úpravy ústavních norem určujících chování hlavy státu.

Zobrazeno 2 / 2