Hajek_1_

Blahoslav Hájek

Profil

Autor byl evangelickým farářem, nyní je v důchodu. Vedle křesťanské víry se zajímá také o duchovní, morální i hospodářský stav společnosti.

Komentář

Nelhat

Proč se vlastně nemá lhát? Ta otázka není nová. Duchovní dějiny lidstva o ní vědí a mnoho generací před námi se zamýšlelo nad opakem lži, totiž nad pravdou a nad tím, co ona znamená.

Komentář

Zneužitá milost

Prezidentská milost je pozůstatkem doby, kdy panovník z Boží milosti vládl a také ji prostředkoval. I v demokracii může mít svůj smysl, její udílení ale musí být přesněji definováno a omezeno.

Glosa

Klam monumentality a nenápadný půvab střízlivosti

Monarchický styl mluvního projevu Miloše Zemana ostře kontrastuje s nenápadností a střízlivostí projevu Vladimíra Špidly. Obě protikladné polohy by se ale měly pokud možno poučit u té druhé.

Zobrazeno 3 / 3