Piorecky_pro_dr

Karel Piorecký

Profil

Autor je literární historik. Zabývá se především současnou českou poezií a vztahem literatury a nových médií. Vystudoval češtinu a němčinu na Pedagogické fakultě UK, pracuje v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Image

Esej

Svědomí národa mlčí

Deník Referendum spouští projekt spolupráce s literárním čtrnáctideníkem Tvar. Každých čtrnáct dní uveřejníme text některého z autorů z okruhu Tvaru. Dnes začínáme úvahou Karla Pioreckého o krizi veřejné role českých spisovatelů.

Zobrazeno 1 / 1