Jana-kavkova-m

Jana Smiggels Kavková

Profil

Jana Smiggels Kavková je ředitelka Fóra 50 %, organizace usilující o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Vystudovala politologii v nizozemském Leidenu, zaměřuje se na genderové aspekty politiky. V červnu 2011 byla zvolena předsedkyní České ženské lobby, kterou také zastupuje v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Je předsedkyní Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Komentář

Lidská práva musí mít silné politické zastání

Velká skupina nevládních organizací se sdružila v iniciativě, která usiluje o zřízení a zdárné fungování ministerstva pro lidská práva. Mluvčí iniciativy vysvětluje, proč je důležité míti ministra a jaké problémy by měl přednostně řešit.

Komentář

Nastal konec světa už 14. listopadu?

Zvýšení podílu žen v dozorčích radách velkých firem prostřednictvím kvót, které schválila Evropská komise, prolomí mužskou dominanci ve vedení firem a přivede sem konečně více schopných žen. Užitek z toho bude ekonomický i lidskoprávní.

Zobrazeno 2 / 2