A1

Štěpán Mairovský

Profil

Autor studoval psychologii a politologii na FF UK v Praze a FSS MU v Brně. V současné době je studentem Veřejné a sociální politiky na katedře sociálních věd UK v Praze.

Image

Komentář

Skutečně rovné hlasovací právo pro občany

Současná podoba uzavírací klauzule porušuje rovnost hlasovacího práva, jež by měla být nedotknutelná. Existuje přitom jednoduchý způsob, jak tuto rovnost zajistit, aniž by musela být klauzule zrušena.

Komentář

Občanský příjem jako alternativa ke zvyšování minimální mzdy

Alternativou k minimální mzdě může být občanský příjem. Přestaňme se ptát, zda na něj má společnost dostatek prostředků, ale položme se spíše otázku: na jak vysoký občanský příjem finance máme?

Image

Komentář

Vláda lidu nebo politických stran?

Zatímco změna volebního systému představuje jen částečně účinný, avšak dobře představitelný nastroj k oslabení partitokracie, v případě návrhu na rozbití konglomerátu vlády a koaliční většiny ve Sněmovně je tomu naopak.

Zobrazeno 3 / 3