Sustrova-radka

Radka Šustrová

Profil

Autorka je historička. Vystudovala obory historie a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako historička Památníku Lidice a jako asistentka redakce časopisu Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, který vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. V letech 2009-2012 pracovala na Ústavu pro studium totalitních režimů. Ve svém badatelském zaměření se orientuje na sociální politiku v Protektorátu Čechy a Morava, téma německé menšiny na témže území a problematiku dětí a mládeže za druhé světové války.

Komentář

Ústav pro studium totalitních režimů a věda?

Příspěvek bývalé pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů dokládá, že ke koncepční vědecké práci v oboru historiografie dosud v ústavu nebyly dobré podmínky. Situaci je ale patrně možné změnit k lepšímu.

Komentář

Diskuze ÚSTRu prospěje, musí však být obsahově podložená

Autorka polemizuje s esejí Víta Strobacha „Ústav pro studium totalitních režimů. O zácpě, české paměti a nové taktice boje“. Kritika může být prospěšná, ale jejím cílem by nemělo být bádání, které bude mít jen opačné ideologické znaménko.

Zobrazeno 2 / 2