Ivan-stampach-profil-foto

Ivan Štampach

Profil

Autor je religionista, teolog a pedagog.

Za minulého režimu byl vězněn za „za přípravu na opuštění republiky a přípravu na podvracení republiky“ a potají vystudoval teologii, kterou následně učil v tajných kurzech, a publikoval v samizdatových časopisech. Působil v katolické církvi, z té byl však exkomunikován, když přešel ke starokatolíkům. V současnosti je mimo oficiální církevní službu a jako religionista působí na Univerzitě Pardubice a na několika pražských pracovištích. Mimo odborné knihy a články píše esejistické a publicistické texty k mezináboženským a mezikulturním vztahům, současné spiritualitě, ale i k politice.

Byl členem předsednictva Českého helsinského výboru, jako nestraník lídrem kandidátky Strany zelených v Pardubickém kraji v parlamentních volbách v červnu 2002, členem Křesťansko-sociální platformy ČSSD a jedním z mluvčích iniciativ Kairos 98 a ProAlt.

Sloupek

Je demokracie. Není žádná demokracie

Autoritářští odpůrci demokracie se rádi schovávají za demokratické vymoženosti; pro sociálně slabé naopak existence demokratických procedur nezajišťuje reálný vliv na vládnutí: formální demokracie není totéž co reálná demokracie.

Sloupek

Český antiislamismus

Ve všech náboženstvích je jistý krutý a nelidský potenciál – a islám se v tom nijak neliší např. od křesťanství či judaismu. To nás ovšem neopravňuje k projevům antiislamismu: náboženství mají i svou humanistickou stránku.

Komentář

Církev v politickém konfliktu

Vstupuje-li nějaká církev do stranicko-politických konfliktů, musí počítat s tím, že na ni ostatní strany sporu i její vlastní věřící budou nahlížet jako na politický subjekt.

Sloupek

Opožděné jaro

Jsme schopni následovat přírodu v jejím opožděném jarním probuzení a pokusit se o obnovu českého sociálního, politického a ekonomického života?

Sloupek

Snadné charakteristiky

Hlásí-li se člověk k určité politické nebo náboženské skupině, vystavuje se nebezpečí, že bude vnímán skrze stereotypní představy o dané skupině, ba co hůře, že bude spojován s aktuálními negativními projevy uvnitř té které skupiny.

Sloupek

Jaký den po velké noci?

Křesťanské Velikonoce jsou příběhem porážky a paradoxního vítězství Ježíše Krista, které člověka víry osvobozují od nároků falešných pozemských mocí, včetně neautentických nároků náboženských.

Komentář

Mají papeže

Papežství se v průběhu historie vyvinulo v obrovskou centralizovanou moc nad celou římskokatolickou církví. První kroky nového papeže naznačují, že by možná chtěl vrátit úřadu římského biskupa charakter služby.

Sloupek

Kapitalismus – bída, hnus

Realizace neoliberálního ekonomického modelu chigaské školy v praxi znamená chudnutí většiny a nebezpečné ubývání demokracie. Řešením by byla sociální participativní ekonomika, která by rozhodování a moc vrátila k lidem.

Sloupek

V těchto dnech jsme všichni baptisté

Rozhodnutí baptistických sborů nepřijmout od státu peníze je výrazem křesťanské svobody, která musí ve všech časech a ve všech dobách vzdorovat tendenci církví vystupovat mocensky a v koalici s pozemskými mocemi.

Sloupek

Zase třídní boj?

Jsme bohužel svědky mizení střední třídy a obnovování třídního boje: ti, kdo mají ekonomickou a politickou moc, nastolují hegemonii své morálky a své kultury; ti, kteří jim prodávají svou pracovní sílu, stále nesnadněji hájí svou důstojnost.

Sloupek

Náboženská válka na obzoru?

Není na místě činit z politického sporu kolem prezidentské volby osudový konflikt Dobra a Zla.

Sloupek

Jsou to ostatně jen politici

Do druhého kola prezidentské volby se dostali dva reální politici, kteří nám nemusejí být sympatičtí, mezi nimiž si ale přesto musíme nějak vybrat.

Sloupek

Mágové se klanějí

Klanění tří mágů před Plností, která se zjevila v dítěti, ukazuje na pravý cíl magie – rozvinout božský potenciál lidství, jeho skutečnou moc, nikoliv falešnou moc peněz.

Image

Sloupek

Konce a začátky

Konec roku nám připomíná naši vlastní konečnost a ta je zase výzvou k překročení hrůzy z konce skrze naději a osobní transformaci, která je předpokladem transformace společenské.

Image

Sloupek

Dnešní vánoce

Křesťanstvo jakožto lidstvo nesoucí světu novou civilizační zvěst je mrtvé; zůstává ovšem křesťanskost, anonymní ježíšovské hnutí těch, kteří se vydávají Božím hlubinám a zároveň usilují o humánnější svět.

Sloupek

Přibývá světla?

Křesťanský advent i židovská chanuka jsou náboženskou interpretací přírodního faktu přibývání světla: naděje dřímá jako božská duše na dně duše, v odvaze myslet a jednat tvořivě. Takové světlo nebude pohlceno tmou.

Sloupek

Pozor! Nebezpečí! Život!

Média moderní doby se stala nástroji k šíření strachu: sezónní projevy počasí líčí jako přírodní katastrofu, ekonomické nezdary a chudnutí lidí jako přírodní nutnost.

Sloupek

Glosy shůry

Není žádný důvod pro to, aby kardinál Duka dostával každý týden v Českém rozhlase prostor pro projev, často politický; měla by se tím zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Sloupek

Demokracie opravdu vypadá jinak

Sobotní demonstrace 17. listopadu nebyla proti tomu, co přinesl Listopad 1989, ale byla to snaha uskutečnit to, oč tehdy šlo.

Sloupek

Velká listopadová kapitalistická revoluce a nová Bílá hora?

To, co se stalo 8. listopadu v noci nějakých osm kilometrů východně od Bílé hory, je nová porážka. Jen výsledek bude jiný. Skomírající římská církev se stane jedním nejmocnějších podnikatelských subjektů a bude této moci využívat pro politický vliv.

Zobrazeno 20 / 452