Ivan-stampach-profil-foto

Ivan Štampach

Profil

Autor je religionista, teolog a pedagog.

Za minulého režimu byl vězněn za „za přípravu na opuštění republiky a přípravu na podvracení republiky“ a potají vystudoval teologii, kterou následně učil v tajných kurzech, a publikoval v samizdatových časopisech. Působil v katolické církvi, z té byl však exkomunikován, když přešel ke starokatolíkům. V současnosti je mimo oficiální církevní službu a jako religionista působí na Univerzitě Pardubice a na několika pražských pracovištích. Mimo odborné knihy a články píše esejistické a publicistické texty k mezináboženským a mezikulturním vztahům, současné spiritualitě, ale i k politice.

Byl členem předsednictva Českého helsinského výboru, jako nestraník lídrem kandidátky Strany zelených v Pardubickém kraji v parlamentních volbách v červnu 2002, členem Křesťansko-sociální platformy ČSSD a jedním z mluvčích iniciativ Kairos 98 a ProAlt.

Sloupek

Kapitalismus – bída, hnus

Realizace neoliberálního ekonomického modelu chigaské školy v praxi znamená chudnutí většiny a nebezpečné ubývání demokracie. Řešením by byla sociální participativní ekonomika, která by rozhodování a moc vrátila k lidem.

Sloupek

V těchto dnech jsme všichni baptisté

Rozhodnutí baptistických sborů nepřijmout od státu peníze je výrazem křesťanské svobody, která musí ve všech časech a ve všech dobách vzdorovat tendenci církví vystupovat mocensky a v koalici s pozemskými mocemi.

Sloupek

Zase třídní boj?

Jsme bohužel svědky mizení střední třídy a obnovování třídního boje: ti, kdo mají ekonomickou a politickou moc, nastolují hegemonii své morálky a své kultury; ti, kteří jim prodávají svou pracovní sílu, stále nesnadněji hájí svou důstojnost.

Sloupek

Náboženská válka na obzoru?

Není na místě činit z politického sporu kolem prezidentské volby osudový konflikt Dobra a Zla.

Sloupek

Jsou to ostatně jen politici

Do druhého kola prezidentské volby se dostali dva reální politici, kteří nám nemusejí být sympatičtí, mezi nimiž si ale přesto musíme nějak vybrat.

Sloupek

Mágové se klanějí

Klanění tří mágů před Plností, která se zjevila v dítěti, ukazuje na pravý cíl magie – rozvinout božský potenciál lidství, jeho skutečnou moc, nikoliv falešnou moc peněz.

Image

Sloupek

Konce a začátky

Konec roku nám připomíná naši vlastní konečnost a ta je zase výzvou k překročení hrůzy z konce skrze naději a osobní transformaci, která je předpokladem transformace společenské.

Image

Sloupek

Dnešní vánoce

Křesťanstvo jakožto lidstvo nesoucí světu novou civilizační zvěst je mrtvé; zůstává ovšem křesťanskost, anonymní ježíšovské hnutí těch, kteří se vydávají Božím hlubinám a zároveň usilují o humánnější svět.

Sloupek

Přibývá světla?

Křesťanský advent i židovská chanuka jsou náboženskou interpretací přírodního faktu přibývání světla: naděje dřímá jako božská duše na dně duše, v odvaze myslet a jednat tvořivě. Takové světlo nebude pohlceno tmou.

Sloupek

Pozor! Nebezpečí! Život!

Média moderní doby se stala nástroji k šíření strachu: sezónní projevy počasí líčí jako přírodní katastrofu, ekonomické nezdary a chudnutí lidí jako přírodní nutnost.

Sloupek

Glosy shůry

Není žádný důvod pro to, aby kardinál Duka dostával každý týden v Českém rozhlase prostor pro projev, často politický; měla by se tím zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Sloupek

Demokracie opravdu vypadá jinak

Sobotní demonstrace 17. listopadu nebyla proti tomu, co přinesl Listopad 1989, ale byla to snaha uskutečnit to, oč tehdy šlo.

Sloupek

Velká listopadová kapitalistická revoluce a nová Bílá hora?

To, co se stalo 8. listopadu v noci nějakých osm kilometrů východně od Bílé hory, je nová porážka. Jen výsledek bude jiný. Skomírající římská církev se stane jedním nejmocnějších podnikatelských subjektů a bude této moci využívat pro politický vliv.

Sloupek

Prezidentské naděje v další etapě

S koncem přípravné části prezidentské volební kampaně je možné se rozhlédnout po kandidátech: Na rozdíl od rozporuplného Fischera a problematického Zemana by Táňa Fischerová mohla napravit vyprázdněnost a zmařenost prezidentské funkce.

Sloupek

V sobotu blahořečili patrony stávajících pořádků

Blahořečení čtrnácti zavražděných františkánů ze 17. století a projevy, které akt beatifikace provázely, ukazují, že kamenné církve znovu začínají sloužit vládnoucí moci.

Hildegard_von_bingen_liber_divinorum_operum

Sloupek

Prorokyně uznána?

Pokud politice jako péči o obec má předcházet péče o duši, může být právě svatořečená Hildegarda z Bingenu inspirací i pro naši dnešní situaci.

Komentář

Bratrovražedný boj na pravici

Současná vládní moc a kleptokratický systém vedou k symbolickému násilí – usilujme o to, aby nepřerostlo v násilí reálné.

Sloupek

Operetní atentát po národní pouti

Ani údajně národní pouť nevyrobí z české společnosti katolický národ; umožní ale předvést budoucí možné sepětí trůnu a oltáře. A atentát na panovníka potom svádí k různým interpretacím.

Sloupek

Vpřed k tradičním hodnotám

Zlatá bula sicilská posílila autonomii českého království a zároveň i jeho vazbu na velký evropský útvar, jehož tehdejší císař vedl osvícenou politiku náboženské tolerance a podpory vzdělanosti. Právě takové impulsy jsou inspirativní i dnes.

Sloupek

Jedovatý systém

Lidé otrávení metanolem jsou důsledkem suverenity trhů nad občany. Suverenita občanů nad trhem může jedovatý ekonomický systém změnit tak, aby lidi nezabíjel, ale spíše jim sloužil.

Zobrazeno 20 / 425