Photo

Zdeněk Koudelka

Profil

Autor je ústavní právník. Působi na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Komentář

Amnestie, poškození a práva na přiměřenou délku řízení

Autor polemizuje s kritickým výjádřením Elišky Wagnerové o rozsahu Klausovy amnestie. Mimo jiné tvrdí, že pokud státní zastupitelství a soud nejsou schopni za osm let dosáhnout rozsudku, je správné stíhání skončit.

Image

Esej

Odpovědnost prezidenta

Právní odpovědnost za velezradu je odlišná od politické odpovědnosti, kde není právně definovaný delikt ani způsob jeho zjištění.

Komentář

Přímá volba je posilování práv občanů

Autor reaguje na výrok předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, který v Otázkách Václava Motavce v neděli uvedl, že by pro Senátem a Sněmovnou přijatou podobu přímé volby prezidenta v žádném případě nehlasoval.

Zobrazeno 3 / 3