Poliak2

Martina Poliaková

Profil

Autorka je vystudovaná historička a politoložka. Doktorandka na Ústavu českých dějin FF UK.

Komentář

Bezdomovci jako my

Dokument Davida Vondráčka Láska v hrobě byl oceněn při udílení Českých lvů. Přesto si můžeme položit otázku nad autorským postojem vůči jeho protagonistům – neznamená vzdávání se spoluodpovědnosti za protagonisty i společnost?

Komentář

Prezidentem snadno a rychle

V mediálním a počítačovém věku se i přímá volba může změnit v jednu velkou manipulaci – konkrétní člověk se může z celého rozhodování tak trochu vytratit.

Komentář

Zápas o univerzity: Cechovní, či společenský spor?

Co brání akademikům postavit se vedle odborářů, zdravotníků, učitelů či policistů? Mají vysoké školy chápat boj o reformu pouze jako svou profesní při, anebo je třeba problém vnímat v celospolečenských souvislostech a politizovat jej?

Zobrazeno 3 / 3