P

Petr Gočev

Profil

Autor je doktorandem na katedře politologie na Yale University v USA. Studoval ekonomii, informatiku a filosofii na VŠE v Praze. Působil jako vysokoškolský pedagog a výzkumník. Věnuje se hospodářské politice a politické ekonomii.

Komentář

Babišizace médií

Andrej Babiš prý média nakupuje proto, aby mu vydělávala. Případ Silvia Berlusconiho dokládá, že Andrej Babiš v tomto ohledu může mít i pravdu.

Komentář

Co vytěžit z Putnovy aféry?

V souvislosti s aférou Martina Putny bychom si měli položit otázku, jak v ČR fungují hodnotící komise a vědecké rady a jaké jsou záruky, že kvalifikace profesorů je v pořádku. Zejména pak profesorů ekonomie a příbuzných oborů.

Komentář

Zlodějská cesta transformace nebyla jedinou alternativou

Transformaci české ekonomiky ovládla Klausova „česká“, zlodějská cesta; byly tu ovšem i jiné možnosti – přímé prodeje podniků zahraničním vlastníkům nebo zaměstnanecké akcie. Zvítězila ale Klausova skupina, která prodala budoucnost země.

Komentář

Kdo rozkorupční korupčníky?

Ve společnosti, kde lze spoléhat pouze na materiální pobídky, musí věrohodný slib omezení korupce zahrnovat strategii obohacení na úkor korupčníků, které bude lukrativnější než pokračování v rozkrádání státního majetku.

Komentář

Bída důchodové debaty v ČR

Vytvoření fondového pilíře nepřispívá k řešení demografického vývoje vůbec nijak a ani ekonomové z Bezděkovy komise se to neodvažují tvrdit. Musí si tak vystačit s velice chabým a evidentně účelovým argumentem o potřebě diverzifikace rizik.

Glosa

Stravenky, stavební spoření a jiné formy legalizované korupce

Jsou-li korupcí předražené zakázky k zajištění více či méně legitimního veřejného zájmu, pak jí je i státní podpora stavebního spoření a stravenek a další podobné programy, jejichž celkový roční zářez do rozpočtu se pohybuje v řádu desítek miliard Kč.

Komentář

Socialistické školství v USA

„Nic není bezplatné, za všechno musí někdo zaplatit“, slýcháme v debatách o financování vysokého školství. V USA to trh vyřešil. Za vzdělání všech dostatečně talentovaných platí studenti z nejbohatších rodin. A co vyjít trhu naproti a podobný systém zavést rozhodnutím shora?

Zobrazeno 7 / 7