Vaculik2

Ondřej Vaculík

Profil

Autor je publicista, zejména rozhlasový.

Sloupek

Co stihnu napravit?

Efektivita, modernizace, optimalizace – zaklínadla dnešní doby mohou železnici připravit o její přitažlivost. Cestování pak už nebude příjemné, bude jen rychlejší.

Sloupek

Mezi úzkými rty

Rušení železničních tratí je, byť by se zdálo ekonomicky výhodné, nevratnou škodou páchanou na lidském díle, které má svůj velký smysl.

Sloupek

Zababova mašina

Program a sliby Paroubkovy strany jen zapadají do současné situace, kdy si stále více lidí zoufá nad svou situací. Je však otázka, zda ČSSD stojí o skutečné, sociálně demokratické přístupy a změny, nebo jí to takto vlastně vyhovuje.

Sloupek

Podstata tkví v neseškrtatelném

Mít možnost volit sociální demokracii by bylo jistě příjemné, kdyby mezi sociálně-demokratickým idejemi a současnou sociálně-demokratickou politikou, respektive jejími projevy, nebyly tak propastné rozdíly.

Sloupek

Ropovod a elektrifikace

Přílišné plýtvání energií je na denním pořádku v minulosti jako dnes. Až budeme více odkázáni na nevyčerpatelné zdroje, všechny problémy přestanou.

Sloupek

Politici v nás

Kousky politiků jsou v každém z nás zapíchnuty jako střípky ze zrcadla ledové královny. Nebo jsme my částí každého politika?

Sloupek

Dobře placení tykevnatci

Ve svobodných podmínkách se pracuje lépe než v totalitním zřízení. Jsou však i další hlediska, která ovlivňují to, jak se v zaměstnání cítíme.

Sloupek

Proč Horní Jiřetín musí být zbourán

Posuzování toho, zda potřebujeme těžit uhlí nebo ne, se neřídí žádnými srozumitelnými pravidly. Argumentovat proti těžbě se tudíž jeví jako zbytečné.

Sloupek

Zbourat a vytěžit

V Horním Jiřetíně se historie opakuje. Opět je v plánu zbourat něco, co se dlouho budovalo, kvůli energii, která možná ani není potřeba. Rozhodně ne za takovou cenu.

Sloupek

Stručný popis jednoho zápasu

Život v ghettech i v jejich blízkosti je nepříjemný pro všechny zúčastněné. Nejhorší je, že mají strach. Ten v lidech vzbuzuje nenávist, přivádí je k rezignaci nebo je žene je k emigraci. A zejména zabraňuje pozitivním změnám.

Sloupek

Sněhová koule

Komunikace institucí prostřednictvím tiskových mluvčí jen zhoršuje už tak ubohou úroveň proudění informací. A nahrává rovněž klientelismu a korupci.

Sloupek

O církvi uzavřené

Desetiletí duchovní obnovy se protáhlo na dvacet a katolická církev se společnosti spíše odcizila, než přiblížila. Aby se stala přístupnější, musela by se změnit.

Sloupek

Kdo komu co dluží?

Václav Klaus apeluje s poukazem na krizi na naši skromnost a solidaritu. Některé profesní a sociální skupiny však dosud byly podfinancovány ve prospěch těch úspěšných a bohatých. Je jen přirozené, že dnes už na takováto provolání neslyší.

Sloupek

Několik facek

Přelom roku je příležitost k bilancování. Zamysleme se nad tím, co jsme nuceni trpělivě snášet a co naopak můžeme měnit. Třeba je toho dost a chce to jen odvahu.

Sloupek

Úderné myšlenky

Příčinou ekonomických problémů České republiky není příliš štědrý sociální systém. Je tomu právě naopak: stav národního hospodářství klade stále větší požadavky na státní sociální síť.

Sloupek

Vzpoura

Případ nošovické automobilky je mediálně podchycen, nelidské pracovní podmínky však panují i jinde, například na mnohých stavbách. Co může být odpovědí na takovéto podmínky?

Sloupek

Zadlužený stát

Státní dluh je vysoký a je potřeba s tím něco dělat. Jaká kriteria však určují, do čeho se investovat může a na čem naopak musíme šetřit?

Sloupek

Pochůzné

Pokud se privatizace neodehrává ve skutečně tržním prostředí a v podmínkách rovné soutěže, jedná se o okrádání veřejného prostoru.

Sloupek

Díky, Kindle!

Tendence očekávat od vysokoškolských učitelů poctivost jen na základě jejich profese se ukazuje jako pomýlená. Neliší se od zbytku české společnosti.

Zobrazeno 19 / 299