Vaculik2

Ondřej Vaculík

Profil

Autor je publicista, zejména rozhlasový.

Sloupek

Do nového roku bez zpátečních jízdenek a jízdního řádu Českých drah

Vytvořit jízdní řád, v němž na sebe spoje dobře navazovaly, byla vždy věda. Soukromé společnosti budou jezdit, jak samy uznají za vhodné a jakou průchodnost jim na kolejích vymezí Správa železniční dopravní cesty.

Sloupek

Malé adventní zamyšlení aneb Hasák, Pakunk a Fíbr

Co nejvíc vadilo Ondřeji Vaculíkovi na období normalizace? Nebyl to nedostatek mandarinek ani nedostatek aut ani nemožnost vycestovat na Západ.

Sloupek

Manďákovy lázně

Ondřej Vaculík reaguje na Petra Kamberského, pro něhož jsou české důchody „příliš solidární“ a nemotivují k práci. Petr Kamberský asi neví, v jakém stavu opotřebení je tělo pětašedesátiletého člověka, jenž celý život manuálně pracuje.

Image

Sloupek

Odpadový mor a skládková krize

Odpad, který naše civilizace produkuje, už si dávno nevíme rady. K řešení tohoto problému se naše politická reprezentace nehlásí, protože by se muselo obrátit proti spotřebnímu způsobu života, který je velmi populární ideologií.

Image

Sloupek

Evropské nařízení proti „kazítkům“ a úspory

Nařízení o opravitelnosti výrobků, které ušetří mnoho energie a materiálu, může v dnešním globalizovaném světě průmyslu zavést pouze orgán Evropské unie. Měli bychom si proto vážit toho, že takovou autoritu máme.

Image

Sloupek

Vlakem už jen s jednou jízdenkou

Systém jednotného jízdného, který má od konce příštího roku platit pro všechny dopravce, je správným krokem k navrácení železniční dopravy do veřejného vlastnictví.

Image

Sloupek

Když sněhové vločky chladí tvou tvář

Fredy Schubert ve svých knihách, ale hlavně svým životem dokazuje, že tramping nemusí být ani v dnešní době žádnou pózou, ale filosofickým ukotvením a projevem radosti i svobody ze životního spotřebního minimalismu.

Image

Sloupek

Už zbývá obnovit jen osídlení

Městům a vesnicím v pohraničí, odkud v minulosti lidé odešli nebo byli vysídleni, navenek nic nechybí. Revitalizována je infrastruktura i památky, jen vzdělanější a podnikaví obyvatelé často zůstávají jinde.

Image

Sloupek

Odkud brát víru ve spravedlnost politického uspořádání

Ondřej Vaculík na základě vlastní zkušenosti i zkušenosti svých rodičů s minulými režimy uvažuje o smysluplnosti očekávání lepších poměrů a osobní zodpovědnosti každého z nás.

Image

Sloupek

Nepokojné čtení o Karlu Englišovi

Karel Engliš byl významný národohospodář, státník a filosof, působil jako ministr financí, guvernér národní banky a rektor Univerzity Karlovy. Přesto zemřel po letech strádání v chudobě a v nepřízni poúnorového režimu.

Image

Sloupek

Demonstrovat dál a všechno vydržet

Demonstrace proti Babišovi v premiérském křesle mají smysl, ačkoli po tomto občanském hnutí nelze vyžadovat politickou odpovědnost za další vývoj v zemi.

Image

Sloupek

Jak rozeznat veřejný prospěch

Přímé hlasování občanů o veřejných záležitostech bez občanského vzdělávání a odpovědnosti ztrácí své poslání. Lidé se často rozhodují na základě předsudků a s vidinou krátkodobého zisku, uvažuje Ondřej Vaculík.

Image

Sloupek

Kůrovcovo poučení

Odvolání ředitele Lesů ČR a jeho případné stíhání neřeší podstatu problému s kůrovcovou kalamitou – hospodaření v lesích zaměřené pouze na výtěžnost, které nepřipouští možnost větší a lepší starostlivosti o celek lesa.

Image

Sloupek

Neupírejme dětem pospolitost

Vzdělání je důležité, neméně podstatné však je, aby škola v dětech podporovala jejich schopnost přijímat odlišnosti. Zdravá společnost se zakládá na různorodosti.

Sloupek

Za ministrem Ťokem: stal se obětí systému, který pomáhal budovat

Ťokův konec není ani tak důsledkem jeho špatných výkonů jako systému, v němž lepší výkony podávat není prakticky možné. Jeho hlavní chybou bylo otevírání železnice soukromým přepravcům, na něž stát nakonec těžce doplatí.

Image

Sloupek

Proč obce nestavějí sociální byty? Příběh jednoho cizího, ale našeho městečka

Ondřej Vaculík popisuje, jak na konkrétním příkladu jedné z obcí pochopil, že problém chybějícího zákona o sociálním bydlení spočívá také v nedůvěře a neporozumění veřejnosti.

Image

Sloupek

Jak my zelení škodíme

Společnost lze nejlépe vystrašit něčím, co není. Neexistující, nikdy nepoznaný společný nepřítel je ideální, lze proti němu neustále táhnout, aniž by se muselo bojovat. Jedním z takových ohrožení je i vliv „zelených“ na veřejnou agendu.

Image

Sloupek

Nad Palachovým hrobem

Ondřej Vaculík se zamýšlí, zda dnešní veřejné mínění o pietních oslavách smrti Jana Palacha není protichůdnější než tehdy sama jeho smrt. Jak o ní po půlstoletí přemýšlíme?

Image

Sloupek

Zločin a trest

Hlas lidu po potrestání viníků za současné problémy sílí. Po převratu v roce 1989 jsme úlevně mohli konstatovat, že za to mohli komunisté. Kdo za to ale může dnes a jak se domoci pocitu spravedlnosti?

Image

Sloupek

Období „šílené dopravní přetíženosti“

Ukazuje se, že rozvoj techniky v oblasti dopravy sice vypadá nadějně, ve skutečnosti ale problémy s přetížením a překročením kapacity komunikací neřeší, spíše stupňuje. Zřejmě přišel čas hledat jiné východisko.

Zobrazeno 20 / 316