Fischerova_11_p1

Táňa Fischerová

Profil

Autorka je herečka, divadelní i filmová, moderátorka Adventních koncertů ČT, členka různých občanských sdružení i nadací, předsedkyně alternativního politického hnutí Klíčové hnutí. Bibliografie: Lydiiny dveře a Bílý den, knihy povídek; Daniela Brůhová: Nežít jen pro sebe, Portál 2002, kniha rozhovorů; Jeden čas seje, jeden plody sbírá, koláže a kompaktní disk s poezií minulých staletí zhudebněnou Danielem Dobiášem, Svatošovo nakladatelství, podzim 2002.

Sloupek

Naříkat na špatný stav morálky znamená plakat na špatném hrobě

Peníze, které potřebujeme k životu, nás nutí podrobovat se firemní morálce v zaměstnání i ve vztahu k státu. To ničí mezilidské vztahy a v důsledku i nás samotné.

Sloupek

Občanská společnost má před sebou hodně práce

Přísnost na chudé a benevolence k prohřeškům majetnějších jsou neklamným znamením, že s českou společností je cosi v nepořádku. V demokracii se takovému trendu můžeme občansky postavit. Dokud je čas.

Sloupek

Nejen o letním času aneb Po volbách lépe nebude

Změna času patří k zaběhnutým nesmyslům, nad kterými si již ani neklademe otázku: „Proč vlastně?“. Nezačneme-li si však otázky klást a problémy řešit, špatně skončíme.

Sloupek

Cílená likvidace naší paměti?

Družstevnictví založené na solidaritě a spolupráci je jedním z pilířů demokracie. V České republice má prvorepublikovou tradici, o které však málokdo ví.

Sloupek

Uhnilé zuby a oči pro pláč

Situace dentistických profesí v USA ukazuje, kam až může vést privatizace zdravotnictví. Maximalizace zisků a minimalizace nákladů nejsou prospěšné ani pro pacienty a v důsledku ani pro zubaře.

Sloupek

Podnikatelé nemají kandidovat

Oddělení politiky a ekonomiky je nutným předpokladem dobrého fungování společnosti. Ať už se jedná o omezení vlivu lobbistů nebo kandidatury podnikatelů do zastupitelských orgánů.

Sloupek

Svobodný duchovní život?

Reforma školství s sebou může přinášet nepříjemné vedlejší účinky. K nim patří ztráta prestiže humanitního vzdělání jako celku.

Sloupek

A jednou také o umění

S odchodem Jana Kristoforiho zanikl hlas, který lidi sjednocuje. Forma převažuje nad obsahem a z umění se vytrácí životodárné proudy. To je bohužel případ i mnoha českých divadelních scén.

Sloupek

Budeme mít odvahu?

Strach vybočit ze zajetých kolejí omlouváme realistickým pohledem na skutečnost. Skutečně prozíravé by však bylo podívat se, kam ty koleje vedou.

Sloupek

Čím a proč nás krmí

Současná hospodářská krize zdánlivě nemá řešení. Obzvlášť pokud ji chceme léčit tím, co ji způsobilo. Existují však i alternativní pohledy na ekonomiku a východiska ze současných problémů.

Sloupek

Malý návrat do minulosti

Panuje zde jistá shoda, že není vše tak docela v pořádku. Co s tím, však již tak zřejmé není. Inspiraci můžeme hledat třeba u Karla Jasperse.

Sloupek

Úvaha o Senátu

Senát ve své dnešní podobě neplní svou funkci. Namísto komory, kde by lidé z občanské společnosti na odborném a nestranickém principu posuzovali přijaté zákony a přinášeli nová témata do politiky, je jen dalším, jinak voleným, stranickým orgánem.

Sloupek

O co se hraje v navrhovaných změnách důchodového systému

Nová reforma důchodů, která se nám představuje, je vedena snahou bankéřů získat další peníze od státu i daňových poplatníků. Politikům se líbí, protože je zbavuje odpovědnosti.

Sloupek

O sportu z pohledu kavárenského povaleče

Do sportu se v naší republice investovala značná část prostředků. Toto odvětví zároveň trpí stejnými neduhy jako všechna ostatní. Ne-li většími.

Sloupek

Kdo je muž na Hradě?

Polemiku o Václavu Klausovi stále provází zbytečné emoce. Přitom by stačilo se na celý problém podívat věcně. Co je vlastně dobrého na Václavu Klausovi...

Sloupek

Jak poznat pravdu?

Politická i mediální praxe znemožňují dobrat se v mnohých kauzách pravdy, jelikož povrchní informace, se kterými se běžně pracuje, poznat pravdu nedovolují.

Sloupek

Letadlo končí, masky dolů

Hospodářský systém mnoha demokratických zemí připomíná hru na letadlo. Vítězství je jen pro ty, co přišli první a ostatní je musí zaplatit.

Stefan_fule

Sloupek

Kdo má zastávat významná místa v politice?

Situace kolem jmenování českého eurokomisaře vyvolala řadu otázek. Došlo k mnoha zvratům, otázky však zůstávají aktuální.

Komentář

O státních vyznamenáních

Státní vyznamenání by měli dostávat lidé, kteří mohou být pro ostatní mravním vzorem.

Zobrazeno 19 / 79