Fischerova_11_p1

Táňa Fischerová

Profil

Autorka je herečka, divadelní i filmová, moderátorka Adventních koncertů ČT, členka různých občanských sdružení i nadací, předsedkyně alternativního politického hnutí Klíčové hnutí. Bibliografie: Lydiiny dveře a Bílý den, knihy povídek; Daniela Brůhová: Nežít jen pro sebe, Portál 2002, kniha rozhovorů; Jeden čas seje, jeden plody sbírá, koláže a kompaktní disk s poezií minulých staletí zhudebněnou Danielem Dobiášem, Svatošovo nakladatelství, podzim 2002.

Sloupek

Obrana Ivy Šedivé

Daniel Kaiser v Lidových novinách hrubě napadl poslankyni Ivu Šedivou. Uvedl její jméno a email i adresu jejího bydliště s výzvou, aby jí lidé psali. Vycházel ovšem z neověřených předpokladů.

Sloupek

Manažer, symbol naší doby

Když duchovní na setkání s poslanci Sněmovny zahájil pravidelnou rozpravu slavným citátem z bible o velbloudovi a uchu jehly, ukázalo se, že mu nikdo z přítomných nerozumí. Zato manažeři, ti jsou srozumitelní.

Sloupek

Na podzim budou plná náměstí

Miroslav Kalousek není génius, jak se domnívá Petr Kamberský. Je to pouze velký a odvážný hráč, smyslem jeho života je politická hra. Na jeho koníček by však neměli doplácet občané ČR.

Sloupek

Negace, rabování a média

Násilná snaha médií tematizovat během povodní rabování, které neprobíhalo, ukazuje na limity tohoto způsobu šíření informací. Proto je dobré přistupovat ke zpravodajství kriticky.

Sloupek

Podivné komise odborníků

Zaštítění politických rozhodnutí a reforem názorem odborníků vypadá na první pohled velmi seriózně. Pokud však dotyční experti mají velmi podobná ideová východiska, jedná se spíše o alibismus.

Sloupek

Tak nevím

Podle zprávy Evropské komise patří kultura v EU k nejvýkonnějším sektorům. Přesto je v České republice hrubě podceňována. A vypadá to, že tomu tak bude i nadále.

Sloupek

Jen prapory a jejich nosiči se mění

Sociální politika pražských radních bezdomovcům život neusnadňuje. Namísto účinných opatření navíc vymýšlejí plány, které situaci lidí na ulici jen zhorší.

Sloupek

Situace laškovnou být přestává

Plánované reformy i personální obsazení ministerstev zavdávají důvod k vážným obavám o vývoj v této zemi. Nutná obroda sociální demokracie se navíc zdá být v nedohlednu.

Sloupek

Pryč s dinosaury a korupcí

Volba ombudsmana ukázala neochotu poslanců vážně se zabývat některými svými povinnostmi a také nechuť k úřadu veřejného ochránce práv jako takovému.

Sloupek

Máme nekulturní zastupitele

Přezíravý a odmítavý vztah moci ke kultuře je od věků neměnný a dá se jasně pojmenovat: Lidé kulturní a vzdělaní přemýšlejí a nedají se snadno ovládat.

Sloupek

Řízení lidských zdrojů

Zaměňování lidských bytostí za lidské zdroje ukazuje na zásadní neúctu technokratů moci k lidem jako takovým. V rámci takové konceptualizace je jen logické přesvědčení vládnoucích vrstev, že lid je potřeba patřičně směrovat a řídit.

Sloupek

Ještě k žalu v hospodě

Autorka reaguje na text Petra Kužvarta a vysvětluje, proč občanská společnost sama o sobě nemůže změnit poměry k lepšímu. Je třeba, aby se vytvořila i nová platforma politická. Jedině v součinnosti obou dojde ke kýženému zlepšení stávající situace.

Sloupek

Zapít žal v hospodě

Nadávat na poměry v hospodě je možná příjemné odreagování, ale společnost to nezmění. Po dvaceti letech opět nastala situace, kdy by měli do poslaneckých křesel nastoupit lidé z občanských povolání.

Sloupek

Naše příští zápasy

Vzhledem k neradostným vyhlídkám je třeba si nejen uvědomit, že naší povinností je zápasit o svůj prostor pro život, ale také definovat jasná pravidla, která by měl dodržovat každý. Zejména pak bychom stále měli trvat na tom, že v demokracii je diskuze.

Sloupek

Před volbami raději o Komenském

V předvolebním shonu a pod palbou všudypřítomné volební kampaně je příjemné se zastavit a zapřemýšlet o podstatných věcech. Mezi ně patří i odkaz a dílo Jana Amose Komenského.

Sloupek

Proč se nehlásím ani k levici, ani k pravici

Autorka v reakci na anketu „Proč se hlásím k levici“ vysvětluje svou nechuť hlásit se jak k pravici, tak k levici. Politické strany v jejich současné podobě totiž nemohou pozitivně ovlivnit společenský vývoj.

Sloupek

Vláda odborníků, ale čích?

Politické strany by měly před volbami skládat účty i za ministry, které nominovaly do vlády odborníků. Jinak to totiž vypadá jakoby za jejich činy nenesl nikdo zodpovědnost.

Sloupek

Pořád je naděje

Jsou chvíle, kdy propadáme velké skepsi. Můžeme však čerpat naději třeba i z uměleckých děl, která zprostředkují příběhy statečných lidi a jejich zápasů v minulosti. Nebo také z malých společenství lidí, kteří jsou kritičtí a mají vztah ke kultuře.

Sloupek

Víme co nechceme, ale nevíme co chceme

Rozpad hodnot a situace, kdy není zřejmé, jaké postoje je třeba zachovávat, vytvářejí situaci v níž se lze jen obtížně orientovat. Současný stav však možná jen předznamenává jiné uspořádání vztahů mezi jednotlivci i v rámci společnosti.

Sloupek

Kdo má, tomu bude dáno

Ústavní soud je instituce velmi potřebná a většinou prokazuje při svých rozhodováních statečnost a nezávislost. Rozhodnutí o důchodovém systému se však vymyká svou zjevnou nespravedlností vůči celým skupinám obyvatel.

Zobrazeno 20 / 79