Milena_ern_

Milena Černá

Profil

Autorka je ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Původním povoláním lékařka. Od roku 1990 působí v sociální oblasti. Je členkou výboru pro záležitosti EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a komise pro sociální integraci při MPSV. Čestná funkce: předsedkyně Evropské sítě proti chudobě (EAPN) v ČR. V roce 2010 ambasadorka Evropského boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Komentář

Ženy a chudoba

Zveřejňujeme výňatky z knihy „Ženy a česká společnost. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)“, kterou vydala Otevřená společnost a Friedrich Ebert Stiftung v březnu 2010.

Zobrazeno 1 / 1