Jelinek-4

Lukáš Jelínek

Profil

Autor je politický analytik. Po absolvování FSS MU v Brně, oboru politologie, působil coby analytik SD-LSNS, středoškolský a vysokoškolský pedagog, rozhlasový novinář a PR konzultant. V letech 2003-2004 byl poradcem předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly, v letech 2004-2006 poradcem předsedy Poslanecké sněmovny PČR Lubomíra Zaorálka. V současnosti působí v Masarykově demokratické akademii (think-tanku blízkém sociální demokracii), je konzultantem PS PČR a přednáší na Filozofické fakultě UK.

Sloupek

Špidlova hozená rukavice

Vladimír Špidla formuloval základní teze v diskuzi o programu. V sociální demokracii se zatím mezi stranickými špičkami nenašel nikdo, kdo by s ním byl schopen vést dialog.

Sloupek

Strašidla budoucnosti

Kniha Jaroslava Veise Evropou obchází strašidlo je sice fikcí, ale některé myšlenky v ní obsažené se nejeví být úplně absurdním scénářem. Proto je dobré Veise číst. Kdo je připraven, není překvapen.

Sloupek

Hlavní úkol ČSSD je získat zpět důvěru

Netřeba plakat nad nezodpovědností voličů, protože se jedná spíše o selhání demokratické levice. Okouzlená několika billboardovými hesly zapomněla sociální demokracie budovat a kultivovat důvěru voličů.

Sloupek

Měsíc po volbách

Obvyklé hodnocení snah o změnu v obou velkých politických stranách vyzdvihuje ODS. Podíváme-li se však zblízka na současný vývoj, je možná ČSSD pouze pomalejší. O hodnověrnosti proměny občanských demokratů lze navíc s úspěchem pochybovat.

Sloupek

Demokraté první a poslední hodiny

Povolební situace na Slovensku a v České republice je v některých ohledech podobná. Vztah vznikajících koalicí k budoucím opozicím vykazuje v obou zemích bývalého Československa znaky nízké politické kultury.

Sloupek

Nečasova volba

Petr Nečas stojí před volbou, zda po převzetí moci v ODS začne stranu čistit od klientelismu a korupce, nebo se spokojí s dědictvím po svých předchůdcích a vše zůstane při starém.

Sloupek

Byznys dobývá politiku

Propojení politických stran s podnikatelskou sférou a nejrůznějšími zájmovými skupinami je nebezpečnější není-li čitelné. Stávající rozložení sil vzbuzuje naději, že bude jasnější, kdo za koho kope.

Sloupek

Partaje se potí, Žluté lázně slaví

Voliči se rozhodli, že svou přízeň nevěnují stranám levého středu. Místo toho většinově podpořili značně pochroumanou pravici. Otázkou zůstává, zda ji to může vyléčit z korupce a klientelismu.

Sloupek

Léčba volbou

Na české politické scéně jsou tři strany, které potřebují přes své četné neduhy podporu voličů více než jiné, neboť jejich oslabení, respektive zánik, by nebyly prospěšné jim, ani politické kultuře.

Sloupek

Výmluvná kampaň – a přesto pro kočku!

Z volební kampaně zůstane voličům ve vzpomínkách jen několik zásadnějších momentů. Jaký vůbec mají předvolební klání vliv na naši volbu? Někteří lidé se rozhodují jen podle sympatií a jiných iracionálních pohnutek.

Sloupek

Národní zájmy blednou

Václav Klaus vidí v malých politických subjektech nebezpečí pro demokracii. V jednom ohledu měl nevědomky pravdu - v programech malých politických stran se objevují nacionalistické tóny. Proč by to ale mělo vadit právě Klausovi?

Sloupek

Žonglovat s mýty nestačí

Špatná pověst Sociální demokracie i jejího předsedy je jistě z části založena na faktickém stavu, ale proti tomu lze bojovat. Třeba tak, že budeme společensky a politicky angažovaní.

Sloupek

Jen si tak trochu plivnout?

Styčné body mezi obviněním Jiřího Dienstbiera a kauzou Milana Kundery pouze ilustrují zajímavý fenomén, jehož důsledky postihují řadu veřejně činných osob. Médii zveřejněná pomluva se rychle rozšíří, je však těžké se od ní následně očistit.

Sloupek

Hrany ostřit, nebo obrušovat?

Co je vážnějším problémem české politiky: sílící konfrontace a neschopnost spolupracovat, nebo ideová vyprázdněnost a nečitelnost?

Sloupek

Fraška

Emotivní výlevy, které vzbuzují události týkající se Ústavu pro studium totalitních režimů, připomínají divadlo. Kýženého stavu dosáhneme teprve tehdy, až ÚSTR vášně vzbuzovat nebude a obsahem jeho činnosti bude nudná věda.

Sloupek

Ani zrno nazmar

Malé a nové politické subjekty jsou pro voliče atraktivní neotřelými myšlenkami a svou neokoukaností. A to i pokud jsou založeny starými a okoukanými politiky. V některých ohledech by si velké strany z těch malých měly vzít příklad.

Sloupek

Nepřeceňujme předvolební průzkumy

Předvolební výzkumy mohou provádět zavedené, renomované společnosti nebo také firmy nové a neznámé. Metodika výzkumů nám však vždy zůstává utajena, lepší je se na tato čísla nespoléhat.

Sloupek

O kořenech krize české pravice

Doposud nejsilnější pravicová strana se ocitá v krizovém období svého vývoje. Základ současných problémů tkví již v samotných počátcích strany. Povolební strategie ukáže, zda si ODS stojí alespoň za některými proklamovanými principy.

Sloupek

Fenomén Fico

Za politickými úspěchy premiéra Roberta Fica stojí zejména jeho osobnost. ČSSD se na slovenském příkladě může ledacos přiučit, ale neměla by zapomínat, že u nás je rozložení sil i personální obsazení jiné.

Sloupek

Chlapské hry a ženská skepse

Předvolební klání vede politiky k tomu, že nastolují témata, při kterých se silácky producírují. Větší zastoupení žen v politice by možná do diskuze vrátilo věcnost.

Zobrazeno 20 / 514