Jelinek-4

Lukáš Jelínek

Profil

Autor je politický analytik. Po absolvování FSS MU v Brně, oboru politologie, působil coby analytik SD-LSNS, středoškolský a vysokoškolský pedagog, rozhlasový novinář a PR konzultant. V letech 2003-2004 byl poradcem předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly, v letech 2004-2006 poradcem předsedy Poslanecké sněmovny PČR Lubomíra Zaorálka. V současnosti působí v Masarykově demokratické akademii (think-tanku blízkém sociální demokracii), je konzultantem PS PČR a přednáší na Filozofické fakultě UK.

Sloupek

Třikrát o médiích

Je podstatně snazší – a pro politiky to platí dvojnásob – hlasitě přemítat o novinářském aktivismu či přímo zlobování, než měnit kontext, v němž se média pohybují. Pro lepší a objektivnější zpravodajství je však potřeba něco dělat.

Sloupek

Hodně technologů, málo socanů

V atmosféře povolebního vyjednávání připomíná Jiří Dienstbier ml. nepraktického mládence z dávných časů. Hodí se sice na předvolební billboardy, ale nikoliv pro formulování povolebních stanovisek. Sotva mohl nevědět, jak se bude tento příběh vyvíjet. Přesto jeho zásadovost nachází sympatie.

Sloupek

Osm nadějných

Ač je Senát stále více utvářen spíše stranickou politikou, a nikoliv působením jednotlivých nezávislých osobností, tu a tam se zde pozoruhodné individuality objeví. A tak je tomu i letos, připomeňme některé z nich.

Sloupek

Komunální vítězové a poražení

Poučení z komunálních voleb je, že podstatou politiky není prachsprosté rozdělení moci, nýbrž nepřetržitá komunikace s voliči, ztransparentňování procesů a průběžná obhajoba (ne)dosahovaných výsledků.

Sloupek

Dobře zvolit nestačí, je to však důležité

Primátory a starosty si zatím přímo nevolíme. Rozhodují o nich na základě stranických nominací zvolení zastupitelé. Pro voliče je tato nejistota velmi nepříjemná, mohou se dočkat nepříjemných překvapení, ale alternativa nevolit je ještě nebezpečnější.

Sloupek

Něco se děje

Úterní demonstrace je možná předzvěstí toho, že se blýská na lepší časy. Kromě toho, že se někteří levicoví politici objevili v průvodu, tak i Nečasova vláda, přes veškerý deklarovaný nezájem, projevila snahu se dohodnout.

Sloupek

Tak trochu jiný ministr

Věci veřejné nás stále překvapují, působí podezřele. Rovněž ministr dopravy Vít Bárta postupuje v mnoha ohledech nezvykle. To však ještě nutně neznamená, že musí být ministrem špatným.

Sloupek

Hlavně se zalíbit

Projev Václava Klause ve sněmovně byl plynulý, stručný, formálně brilantní. Přesto však nepodstatný, klíčovým tématům se vyhýbající. Klaus má tendenci vytvářet falešnou jednotu na marginálních tématech a doučovat politiky z pragmatismu a líbivosti.

Sloupek

Komu patří Kalouskova duše?

Jeden fyzik, druhý chemik. Jeden ideolog, druhý pragmatik. Jeden s pověstí starého poctivce, druhý darmo mluvit. Petr Nečas a Miroslav Kalousek. Potkali se již kdysi jako náměstci na ministerstvu obrany. A už od těch dob prý jejich vztahy drhnou.

Sloupek

Oltář koaliční jednoty

Při výběru kandidátů na ombudsmana se projevilo, že vzývaný nový politický styl se nekoná. To jen staré známé válcování získalo širší rozsah a větší intenzitu.

Sloupek

Jaklův zamaštěný pták

Specifická ideologie, v níž hlavními přísadami jsou ekonomický neoliberalismus a hodnotový neokonzervativismus, má prvky sektářského myšlení. Je úkolem progresivních demokratických politických proudů obhájit otevřenou a dynamickou alternativu těmto tendencím.

Sloupek

Epopej česká, nebo moravská?

Tahanice o Muchovu Slovanskou epopej sice nevyvolá bouři moravského národovectví, může však přiživit antagonismus, na kterém by případné nacionalistické hnutí mohlo v budoucnosti stavět.

Sloupek

Vláda vymačkaného citrónu

Podle programového prohlášení může Nečasův kabinet působit jako zodpovědný a šetrný. Při hlubším zkoumání je však zřejmé, že vláda rozpočtové odpovědnosti rozmetává principy solidarity a sociální soudržnosti a zvedá rovněž stavidla třídnímu boji.

Sloupek

Je třeba zabít Davida?

Michal David je pro mnohé symbolem normalizační zábavy. On však pouze představuje svou dobu a svůj hudební žánr. Jeho spojení se sociální demokracií bylo přesto poněkud nešťastné.

Sloupek

Špidlova hozená rukavice

Vladimír Špidla formuloval základní teze v diskuzi o programu. V sociální demokracii se zatím mezi stranickými špičkami nenašel nikdo, kdo by s ním byl schopen vést dialog.

Sloupek

Strašidla budoucnosti

Kniha Jaroslava Veise Evropou obchází strašidlo je sice fikcí, ale některé myšlenky v ní obsažené se nejeví být úplně absurdním scénářem. Proto je dobré Veise číst. Kdo je připraven, není překvapen.

Sloupek

Hlavní úkol ČSSD je získat zpět důvěru

Netřeba plakat nad nezodpovědností voličů, protože se jedná spíše o selhání demokratické levice. Okouzlená několika billboardovými hesly zapomněla sociální demokracie budovat a kultivovat důvěru voličů.

Sloupek

Měsíc po volbách

Obvyklé hodnocení snah o změnu v obou velkých politických stranách vyzdvihuje ODS. Podíváme-li se však zblízka na současný vývoj, je možná ČSSD pouze pomalejší. O hodnověrnosti proměny občanských demokratů lze navíc s úspěchem pochybovat.

Sloupek

Demokraté první a poslední hodiny

Povolební situace na Slovensku a v České republice je v některých ohledech podobná. Vztah vznikajících koalicí k budoucím opozicím vykazuje v obou zemích bývalého Československa znaky nízké politické kultury.

Sloupek

Nečasova volba

Petr Nečas stojí před volbou, zda po převzetí moci v ODS začne stranu čistit od klientelismu a korupce, nebo se spokojí s dědictvím po svých předchůdcích a vše zůstane při starém.

Zobrazeno 20 / 508