Shannonosakacb

Shannon Osaka

Profil

Autorka je ekologická novinářka, zabývá se kulturními a sociálními aspekty klimatické krize. Studuje na univerzitě v Oxfordu geografii.

Komentář

Snaha odvrátit klimatickou apokalypsu nemá žádný přesný „deadline“

Autorka vede polemiku s hojně diskutovaným textem Johnathana Franzena publikovaným v časopisu The New Yorker. Její argumentace má ale obecnou platnost a je podnětná i pro debatu, která se o změnách klimatu vede u nás.

Zobrazeno 1 / 1