Samzaj_ek

Samuel Zajíček

Profil

Autor vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V současnosti studuje obor Filozofie na Filozofické fakultě UK, kde je zároveň i místopředsedou Akademického senátu. Dlouhodobě se zabývá vysokoškolskou a vědní politikou státu, patří mezi hlasité kritiky jak tzv. Bílé knihy, tak současné metodiky hodnocení vědy.

Image

Komentář

Akreditace oborů: obavy, těšení a nedostatek informací

Školám v tuto chvíli chybí konkrétní informace o nové podobě akreditačního procesu. Má-li se zabránit fámám, je třeba co nejdříve vytvořit a zveřejnit plán, který bude jasně říkat, co bude s akreditacemi v nejbližších letech.

Komentář

Novela zákona o vysokých školách aneb Pečení je radost

Novela zákona o vysokých školách přichází s dobrou ideou změny akreditačního procesu, jejíž provedení je ovšem problematické; nad to pak vysokým školám přidává především byrokracii.

Analýza

Obvinění z kšeftování s licencemi je nepodložené

Analýza Jiřího Schwarze a jeho spolupracovníků obviňuje Akreditační komisi MŠMT z netransparentního jednání. Při bližším zkoumání však argumenty autorů analýzy neobstojí.

Zobrazeno 3 / 3