155435985230501167

Michal Opatrný

Profil

Autor je trvalý jáhen katolické církve. Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přednáší praktickou teologii, sociální a charitativní práci. Momentálně působí v rámci Humboldt Fellowship for Experienced Researchers na Teologické fakultě Albert-Ludwigs-Universität v jihoněmeckém Freiburgu.

Image

Komentář

Óscar Romero, mučedník svobody

Nedávno svatořečený arcibiskup Romero postavil svou pastorační činnost na myšlence emancipace obyčejných lidí: podporoval je, aby přebírali zodpovědnost za svůj život, rozhodovali se podle vlastního svědomí a odpovědně žili svoji svobodu.

Zobrazeno 1 / 1