Kenan

Kenan Malik

Profil

Autor je britský spisovatel a rozhlasový hlasatel, vzděláním neurovědec a historik vědy.

Komentář

Odpor vůči migrantům se nezrodil z jejich rostoucího počtu, ale ze zklamaných nadějí

Lídři Evropské unie by se namísto slepého ustupování zdejším populistům měli zaměřit na skutečné příčiny odporu k imigraci.

Zobrazeno 1 / 1