151202579268308

Naďa Straková

Profil

Autorka vystudovala obor anglistika a amerikanistika na FF UK v Praze. Pracovala v české redakci BBC, Aktuálně.cz a v týdeníku Respekt. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. má na starosti média a popularizační aktivity.

Image

Komentář

Aby ženy nemizely z historie

Velké příběhy dějin často opomíjejí ženské aktérky, přestože i ony se veřejného dění účastní a v dějinách mají nezanedbatelnou roli. Jedno z takových bílých míst „ženské“ historie se snaží zaplnit publikace Bytová revolta.

Zobrazeno 1 / 1